Musikalsk Åbent Hus i Sognegården i Skørping

onsdag, 16. oktober 2019

Kom, spil med eller bare lyt!

Nyt fra Lions Club Rebild

onsdag, 16. oktober 2019

Udskiftning af præsident og vicepræsident i Lions Club Rebild.

Naturfællesskab i landsbyen

onsdag, 16. oktober 2019

Alle landsbyer i Rebild Kommune fik i starten af 2019 tilbud om en blomstereng, hvor der udsås vilde blomster på et areal i landsbyen. Projektet var sat i gang af Landsbyrådet i Rebild Kommune sammen med Klima Rebild og støttet af Danmarks Biavlerforbund og Danmarks Naturfredningsforening.

Madsen, Møller og From på fredagsvisit

onsdag, 16. oktober 2019

Det var en populær trio, der fredag aften trak folk i Stubhuset til en for længst udsolgt koncert.

Indvielse af Kirkelunden i Veggerby

fredag, 11. oktober 2019

Klænghuset - et hus med et specielt navn og funktion

fredag, 11. oktober 2019

”Klænghuset”. Da jeg hør-te navnet første gang, var jeg i tvivl om både hvordan det skulle udtales, og hvad det egentlig var!

Klænghuset har, som nå meget andet i Rold Skov, en relation til den tidligere skovrider Jens Hvass. Huset ligger også tæt på Skovridergården, og hvor Naturstyrelsen i dag holder til.

Jens Hvass havde som en af sine hovedinteresser, frøavl og hvordan man kunne forbedre kvaliteten af de plantefrø, man brugte i skovbruget.

Det specielle navn kommer af udtrykket at klænge, der beskriver den proces der sker, når frøene skal rystes ud af koglerne.

Processen med at klænge frøene havde tidligere foregået helt manuelt, og var både et hårdt og beskidt arbejde, når der skulle klænges og frøene efterfølgende skulle pakkes i sække.

Efter Den anden Verdenskrig rejste Jens Hvass til Sverige, hvor han købte en klængmaskine.

Som andre gange så tog Jens Hvass selv bestemmelse om dette uden at få tilladelse hos det relevante direktorat.

Efter etableringen af Klænghuset kunne man fra Rold Skov levere plantefrø til eget forbrug, men også til de andre statsskovdistrikter rundt om i landet.

Blandt de plantefrø som man blandt andet producerede var douglasgraner, der var et af Jens Hvass favorittræer.

Går man det lille stykke ind til Naturstyrelsen for at se Klænghuset, så passerer man på vejen netop en lille gruppe af douglasgraner.

Det er dog ikke Klæghuset, der har leveret frø til disse træer. Træerne blev sået som frø tilbage i 1849, og er med deres 170 år de ældste douglasgraner i Danmark. Men lidt sjovt at tænkte på, at et lille plantefrø kan blive til sådanne store og flotte træer.

Fisk med mere - 4 pers.

onsdag, 9. oktober 2019

Nyt fritidstilbud på Støvring Gymnasium: Skoleelever går til naturvidenskab efter skole

onsdag, 9. oktober 2019

STØVRING: Når skoleelever fra 4. klasse i Støvring starter på deres nye fritidsaktivitet efter efterårsferien, er der ikke tale om en ”almindelig” aktivitet som fodbold, ridning eller spejder.

I stedet har børnene valgt at bruge deres fritid på at grave sig ned i naturvidenskabens herligt nørdede verden. Igennem 7 uger skal de arbejde som rigtige forskere og stifte bekendtskab med videnskabelige metoder, hypoteser og kritisk tænkning gennem stribevis af eksperimenter og forsøg.

Det er første gang i år, at det har været muligt for skoleelever fra Rebild kommune at melde sig til Videnskabsklubben, som er et gratis fritidstilbud, der har til formål at sprede begejstring for naturvidenskab blandt børn og unge. Og det har været populært: Der er i dag en lang venteliste for børn, der ønsker at blive såkaldte ”miniforskere” i Videnskabsklubben i Støvring.

Børnene bliver undervist af gymnasieelever, og undervisningen foregår på Støvring Gymnasium én eftermiddag om ugen i 7 uger. Det er frivillige gymnasieelever, som har meldt sig til at undervise folkeskoleeleverne, og emnet for Videnskabsklubben i Støvring er primatologi, som er læren om menneskeaber og evolution. Videnskabsklubben tilbyder også forløb i mikrobiologi, hvor eleverne kigger på Jordens mindste liv gennem mikroskop, og i biodiversitet, hvor de sammen udforsker, hvordan de og deres skoler bedre kan passe på naturen i nærområdet.

- I Videnskabsklubben arbejder vi for at åbne børn og unges øjne for naturvidenskaben og vise dem, at det kan være sjovt og berigende at arbejde med den naturvidenskabelige tankegang. Vi inviterer dem inden for i en verden fuld af leg og eksperimenter og tilbyder dermed et enestående møde med naturvidenskaben, som forhåbentlig kan være med til at inspirere dem i deres videre færd gennem uddannelsessystemet og livet generelt, fortæller Rikke
Schmidt Kjærgaard, som selv er tidligere topforsker. Hun startede Videnskabsklubben i regi af Det Unge Akademi under Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab.

Foto: Lars Svankjær

 

Fornem start på en ny tradition - Grøn gudstjeneste i Suldrup kirke

onsdag, 9. oktober 2019

Første Grøn gudstjeneste i Suldrup kirke, hvor ca. 60 borgere var sammen til den ’nye’ udgave af høstgudstjeneste.

Sigurd sprængte alle rammer

onsdag, 9. oktober 2019

Sjældent har kirken gynget så godt.

Kæmpe åbningsfest i SuperBrugsen Svenstrup

tirsdag, 8. oktober 2019

SVENSTRUP: Søndag den 6 oktober slog SuperBrugsen Svenstrup dørene op til en splinterny og topmoderniseret daglig-vareforretning. 

Fashion Night i Arena Himmerland

mandag, 7. oktober 2019

STØVRING: Torsdag aften den 3. oktober blev der for andet år afholdt Fashion Night i Støvring.

Kommune-mesterskab i petanque

torsdag, 26. september 2019

Støvring DcH på rette spor

torsdag, 26. september 2019

 Erhverv Se flere artikler

P. J. Skovværktøj – 50 års jubilæum med gammeldags service

tirsdag, 16. januar 2018

Omkring nytårstid havde P. J. Skovværktøj i Nørresundby flere begivenheder, der skulle fejres.

 Lokal-Debat Se flere artikler

Masterplan for Støvring by

onsdag, 16. oktober 2019

Rebild er en vækstkommune. Bosætningen er høj, og dette giver pres på vores dagpleje/vuggestue, børnehjem og skoler. Vores kommune med byrådet i spidsen har fokus på dette område, og med nød og næppe får man enderne til at nå sammen. Dette vil jeg gerne kvittere for.

Støvring By er nu en by i konstant udvikling fra ca. midt i tresserne til nu, og udviklingen er sket ud fra princippet knopskydning.

Ser man overordnet på det, er det tydeligt at se, at en egentlig ”masterplan” for udvikling af byen har der ikke været. Nej, jeg er ikke typen, der siger, hvad skulle vi have gjort, men jeg er mere til, at vi får en ”masterplan”, der kigger fremad.

Allerede nu ligger der en masse udstykninger og venter på nye borgere, og de kommer, og derfor tror jeg ikke det er utænkeligt, at vi inden for en periode på 10 år nærmer os et indbyggertal på ca. 10.000 personer.

Derfor går min bekymring på, om Støvring by i sin nuværende indretning, kan rumme det?

Vi har en meget hyggelig bykerne med et særdeles godt handelsliv, men med en forøgelse af indbyggertallet med min. 20 %, er der da plads til alle hvis man skal ned og handle?

Jeg er bekymret for at kernen strander til i trafik, folk der vil køre rundt og rundt og lede efter parkeringspladser.

De lastbiler, der skal komme med varer til de store butikker, ja, hvor skal de være?

Jeg tror, der bliver behov for at skabe mere plads i kernen, og så har vi slet ikke talt om at binde kernen sammen med gode stisystemer endnu. Dette bliver nødvendigt for at reducere biltrafikken.

At investere i fremtiden uden en egentlig plan, som man gør nu, ja, det kan blive dyrt. Løsninger, der for nuværende ser gode ud, kan om få år vise sig at være forkerte.

Alle ved, at der ikke findes denne plan, men behovet er der, og derfor vil jeg opfordre kommunen til at tage initiativ til dette interessante arbejde.

Byudvikling uden en overordnet plan er halsløs gerning.

Af Mads Holm Danielsen, Støvring

 

Budget 2020

onsdag, 16. oktober 2019

Nej tak til visionsløse besparelser!

Den socialdemokratiske byrådsgruppe i Rebild kommune tror ikke på mere grønthøster og flere besparelser/sparekataloger. Sundhed- og ældreområdet samt børne- og familieområdet skal have et løft.

I dag har vi nedsparet så meget, specielt på sundhed- og ældreområdet samt børne- og familieområdet, at vores borgere og medarbejdere ikke oplever den kvalitet og trivsel i hverdagen, som de bør i vores velfærdssamfund.

Vi lever ikke op til den vision og det værdigrundlag, som vi politikere i Rebild kommune har lavet omkring en kommune, som sætter vores børns trivsel og uddannelse i højsæde. Hvor vores ældre skal opleve værdighed, tryghed, livsglæde og livskvalitet. 

Vi, i den socialdemokratiske byrådsgruppe, ønsker, at investere i bedre livskvalitet og trivsel for både borgere og medarbejdere i Rebild kommune. 

Vi tror på, at det kan reducere omkostningerne på pleje/omsorg og sundhed samt børne- og familieområdet omkring de udfordringer, som er opstået ved flere års urealistiske besparelser via grønthøster og sparekataloger, hvilket vi ikke ønsker at være en del af mere. 

Vi vil gerne appellere til de andre byrådsmedlemmer om, at vi allerede til budget 2020 tænker anderledes, fremfor den nuværende politik.

Vi skal turde investere i kvalitet. Vi skal være bedre til at stå sammen om ændringer af strukturen på forskellige områder. Dette kan frigive penge, der skal bruges til at højne kvaliteten fremfor at sænke den på børne- og familieområdet samt sundhedsområdet.

Det vil gøre det mere attraktiv at arbejde i Rebild kommunen. Vores borgere vil trives bedre og dermed opleve livskvalitet, som gør dem stærkere fra barn til ældre.

Det bør være vores mål, at skabe rammer, hvor vores medarbejdere trives og er glade, fremfor mistrives og fyldt med frustration over, at man ikke kan få dagene til at hænge sammen samt levere den kvalitet i sit arbejde man ønsker, for at leve op til sin faglige stolthed. Dette vil også resultere i, at vores borgere trives og udvikles i en positiv retning fra læring til bedre rehabilitering.

Vi siger ikke kun nej tak til grønthøster og urealistiske sparekataloger. Vi er også parate til at finde pengene ved at ændre strukturen og om nødvendigt hæve skatten i 2021, hvis det er det der skal til, for vi levere den kvalitet, vi ønsker og som vores borgere forventer.

Lad os nu i de kommende år i solidaritet vende det og tænke anderledes end der er gjort de sidste mange år. Vi skal turde gå nye og ambitiøse veje, for at vende de uacceptable forhold vi tilbyder vores borgere og ansatte i dag.

Allan Jæger, byrådsmedlem, på vegne af Den socialdemokratiske byrådsgruppe Rebild kommune

 

 

4 mest læste

Facebook Update

Bannerannonce hojre dec.2018

Doktorvænget 6

9530 Støvring

mail@folkebladet.info

 

ÅBNINGSTIDER:

Mandag-torsdag kl. 8.00-16.00

Fredag kl. 8.00-15.00