Fortællingen om skovens to hvide jomfruer…

onsdag, 6. november 2019

På mine ture i og omkring Rold Skov har jeg været på en del steder, hvor gamle sagn fortæller spændende historier.

Modeopvisning på Himmerlandshave Ældrecenter

onsdag, 6. november 2019

I sidste uge blev der holdt modeopvisning på Himmerlandshave med ca. 40 deltagere. Efter velkomst og fælles morgensang blev der serveret kaffe og boller af morgenfriske frivillige damer.

Frivillige og elevstyrede fagaktiviteter

onsdag, 6. november 2019

På Støvring Gymnasium handler faglighed ikke kun om karakterer, men om sammenhold og læring.

Den forladte kirke - Buderup Ødekirke

onsdag, 6. november 2019

Når man kører mellem Støvring og Skørping, så kommer man forbi en kirke. Den ligner til forveksling andre kirker med hvidkalkede vægge, og gravsten, der står på en kirkegård med et stendige.

Sognegården i Ellidshøj holder café-aften

onsdag, 6. november 2019

Kai Bohsen kommer og fortæller om Humor og muntre oplevelser fra kirkens verden torsdag den 14. november.

Mange nye medlemmer af Kinorevuens Venner

tirsdag, 5. november 2019

SKØRPING: Hvervekampagnen, som har kørt i september og oktober i Kinorevuen, er blevet en succes. 

Let forret - 8 personer

tirsdag, 5. november 2019

Ørredmousse
•  2 ørredfileter – moses med gaffel
•  Saft af ½ citron
•  2 spsk skyr 
•  evt. lidt mayonnaise
Salt og peber
•  Purløg, persille eller rød havesyre

1 glas rød stenbiderrogn

8 vagtelæg, kogt 4 min / 4 æg, 

kogt 7-8 min.

Salat

32 store rejer

Godt brød

_ _ _

Engang imellem længes jeg sådan efter at se gode venner – og at lave god mad til dem. Det er mig en meget stor fornøjelse – både at se dem og at servere mad for dem. Vi har haft 6-8 mennesker nogle gange her i efteråret, og hver gang har det været særdeles hyggeligt!!

Serveringen har været forskellig hver gang, men der er noget, der går igen, nemlig min store lidenskab for fiskeretter: stegte skrubbefileter med grov remoulade, gratineret ising, kulmule, pandekager med rejestuvning og sej med karryfløde. Og der har været lidt fjerkræ, såsom kyllingesalat og confiteret and. Der er altid plads til noget grønt, og et par gange har der været gode oste med tilbehør. Kage SKAL der være plads til. Hjemmebagt brød er et ’must have’, og gæsterne glæder sig med mig. I sidste uge fik vores gæster denne forret: Jeg kalder den LET FORRET, for det er ikke meningen, at den skal fylde for meget. Kan du ikke skaffe vagtelæg, så er ½ æg pr. pers. brugeligt. En ret af denne art kan varieres, lige som du lyster: Ørred kan udskiftes med varmrøget laks, de store rejer med flere små, den røde stenbiderrogn med sort rogn eller ørredrogn, osv. osv. Se hvad DIN fantasi kan klare for dig.

NB! De fleste ingredienser kan fås i gode supermarkeder i din egen by – i hvert fald i min.
Jeg valgte at vise denne forret i dag, og så må nogle af de andre retter komme senere.

 

Sønderholm-Frejlev Seniorer holdt fællesspisning

tirsdag, 5. november 2019

Socialt fællesskab er stadig lige populært.

Bænkebider-Blues i Rebild Bakker

tirsdag, 5. november 2019

Kim Larsen for fuld musik

onsdag, 30. oktober 2019

Støvring Seniorer havde i sidste uge besøg af duoen Danny Bruslund og Jes Christensen.

 Lokal-Debat Se flere artikler

Borgmesteren er glad - budget for 2020 på plads

tirsdag, 12. november 2019

Efter en lang og opslidende dag kom budgettet 2020-2021 i hus med op til flere  kraftige sværslag, og borgmesteren blev glad, da 21 ud  af 25 stemte for.

Der blev også indgået budgetprocedure 2020-2023, hvor der blev sikret ressourcer til mere velfærd  til børn og ældre. Endelig har byrådspolitikerne indset, at der bliver flere børn og ældre i Rebild kommune, og at der bliver brug for flere hænder til at levere de stigende velfærdsydelser. Men rækker de ekstra 17 mill. kr. til budgettet i 2020 til flere varme hænder?

Nu må vi da håbe, at bedstefar kan få et rigtigt bad en gang imellem og ikke etagevask med en vådserviet, og at bedste kan få skiftet sin ble, når hun trænger til det, nu da der udsigt til flere varme hænder.

Rebild kommune er stadig inde i en god udvikling med de mange nye indbyggere og atraktiv bosætningsmugligheder og en høj erhvervsfrekvens  med nye arbejdspladser, men er der nu også taget højde for fortsat vækst og udvikling?

Konservative i Rebild Kommune sætter mennesker først
Konservative vil sætte  mentalsundhed, trivsel, sikkerhed, seniorsundhed og fællesskaber på dagsordenen. De vil også tage højde for behovet for at styrke vores fælles velfærd og mental sundhed for sårbare familier og deres børn. På Materialgården vil de fremtidssikre fritidsarealer nok, som jeg tidligere har forslået. Snedkerværkstedet kunne bruges til hobbyværksted. Mekanikerværkstedet, så de mange unge kunne komme og skrue på deres knallerter. Der er ikke nævnt noget om de ældre borgeres fritidsaktiviteter her i vores kommune. Petanqueklubben Tusindfryd kunne ønske sig at udnytte noget af garageanlægget til at spille indendørs petanque, ligesom et ønske om et klublokale til sammenkomster, da vi ikke har nogen steder at være i om vinteren.

Den grønne kile
En række borgere er  i oprør over kommunes lokalplan ved Mastup Bæk, som er omfattet af en åbeskyttelseslinie på 180 meter. Lokalplanforslaget går ud på, at få en dipensation for at reducere ned til 30 meter. Det betyder, at 70 % af de nuværende bebyggelser haren befinder indenfor den nuværende  åbeskyttelseslinie, hvor der er mange sjælne planter og fugle, der yngler. Det er som om, Rebild Kommune vil ødelægge alle grønne områder og ignorerer FN’s verdensmål. Man må håbe, at gruppen bag Klima Rebild har nok hår brystet til at rådgive politikerne og embedsmændene, så dette tiltag kan bliver forpuret.

Der var sure miner under bugetforhanlingerne før og efter

En gruppe var oprørte over, at de selv skal til at betale deres kaffepause fra 1. januar 2020. Det har man gjort ude i det pulserende erhvervsliv altid, så det er der ikke noget galt i. Nogle begrunder det med, at der føres faglig snak, den køber jeg ikke. Der er ingen, der skal bilde mig ind, at når man har pause, snakker man faglig, nej, den snak går mere på, hvor skal I så hen på ferie næste gang og hvad lavede du lørdag  og søndag. Så det tuderi kan I godt pakke væk.

De offenlige  ansatte har så mange andre goder i form betalte fridage og har adgang til billige ferielejeligheder og sommehuse,  som ikke findes ude på det private arbejdsmarked der må man selv betale.

Hobrovejs problemer
Nu har kommunen endelig lagt asfalt på nogle få steder, men det er kun lappeløsninger. Man glemmer, at Hobrovej er vores hovedførselsåre og stadig er i sølle stand. Vejen er mange steder revnet og meget ujævn, og med den kommende vinter forude bliver der til foråret igen store huller på grund af vand, der trænger ned i revnerne og frosten sprænger asfalten. Så hvorfor kun lave halve løsninger med det resultat, det bliver dyrere, med den trafik, vi har igennem vores by, så tag tyren ved hornene og læg hele gaden om til gavn for trafikanterne, som færdes på Hobrovej. Lav venstresvingbane ved Rema 1000, så vi kan undgå de store trafikkøer, der op står helt langt forbi rundkørslen i syd.

 Af Karl Andersen, Hobrovej 92 C 2-4, 9530 Støvring

 

​Budget 2020 er på plads i Rebild Kommune

tirsdag, 29. oktober 2019

REBILD: 21 ud af 25 medlemmer af byrådet i Rebild Kommune har i dag indgået budgetforlig for 2020-23. Det betyder, at Det Radikale Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Socialdemokratiet og Venstre er enige om, hvordan kommunens økonomi både kan sikre flere hænder til velfærd for stadigt flere borgere og samtidig skabe gode rammer for en fortsat positiv udvikling.

Forud for indgåelsen af dette budgetforlig vedtog byrådet en budgetprocedure for 2020-23, der har sikret velfærdsområderne ressourcer til det stigende antal børn og ældre. Flere borgere betyder, at der bliver brug for flere hænder til at levere velfærdsydelser i 2020-2023. Der er samtidig tilført midler til arbejdsmarkedsområdet til imødegåelse af den forventede udvikling på området. Det betyder, at der udover budgetforligets elementer samlet set er tilført 17 mio. kr. til budget 2020.

Borgmester Leon Sebbelin er tilfreds med budgetaftalen:

- Rebild Kommune er inde i en positiv udvikling, og som følge af det stigende børnetal tilfører vi skole- og dagtilbudsområdet i alt 10,5 mio. kr. Ældreområdet får 2,5 mio. kr., så vi også på det område sikrer den fremtidige velfærd. Det specialiserede socialområde styrker vi med 5,9 mio. kr., og vi sætter også ind i forhold til arbejdsmarkedsområdet med et løft på 7,5 mio. kr.

Leon Sebbelin fortsætter:

- Med budgetaftalen sikrer vi også ekstra midler til både børn og ældre samt til sundhed. På børneområdet tilføres midler til bedre normeringer i dagtilbud, og på skoleområdet tilføres flere midler til specialundervisning. Sundheds- og ældreområdet får også et pænt løft til at håndtere de udfordringer, der er på området.

Forligspartierne er desuden enige om at prioritere den forebyggende indsats. Dette sker blandt andet ved, at Fælles Indsats, kommunens tidlige indsats til børn i dagtilbud og skoler, bliver permanent. Tilbudene til unge og deres forældre under Mental sundhed videreføres ligeledes med det økonomiske løft på sundhedsområdet.

Kommunen investerer i budgetperioden i alt 355 mio. kr. i attraktive faciliteter og ny infrastruktur til kommunens borgere. Det gælder for eksempel børnehaver, skoler, byudvikling, byggemodning og kultur- og fritidsfaciliteter.

Udgangspunktet for budgetlægningen for 2020 har ikke været nemt på trods af en generelt solid økonomi. Rebild Kommune er stadig inde i en god udvikling med mange nye indbyggere, attraktiv bosætning og høj erhvervsfrekvens, men for at imødekomme alle de nye tiltag og investeringer, har det derfor også været nødvendigt at reducere budgetterne på nogle områder.

Forligspartierne er enige om, at der med budgettet for 2020 er tale om et rigtig godt budget, som både sikrer flere midler til velfærdsområderne og samtidig sikrer mulighed for fortsat vækst og udvikling.

Følgende indsatser er særligt prioriteret med budgettet:
Investeringer i børn og unge

Der tilføres 3 mio. kr. til forbedring af normeringer på 0-5 års området, heraf 2 mio. kr. fordelt efter socioøkonomi og 1 mio. kr. efter børnetal.

Der er pres på budgettet til specialundervisning og aktuelt gennemføres blandt andet en analyse af taksterne. Der afsættes 1,25 mio. kr. i 2020 og 3 mio. kr. i overslagsårene, der disponeres af Børne- og Familieudvalget til realisering af ny takststruktur.

Fælles Indsats, som sikrer den tidligere og forebyggende indsats for børn i dagtilbud og skoler, bliver et permanent tilbud fra 2020 med fast tilførsel på 0,75 mio. kr. pr. år. 

Udgifter til kørsel, særligt til børn i specialklasser og specialtilbud, har været stigende. Området tilføres derfor 2 mio. kr. pr. år.

Børnehaven i Nørager er nedslidt. Der afsættes 9 mio. kr. til ny børnehave i 2021.

Et aktivt liv - sammen

Driften på sundheds- og ældreområdet styrkes med et økonomisk løft på 6 mio. kr. til videreførelse af aktiviteter under værdighedspujlen inkl. aflastningsplads på Ådalscentret samt sikring af indsats i forhold til mental sundhed.

Som en del af budgetforliget aftales i øvrigt igangsættelse af en analyse omkring det fremtidige behov for pleje- og ældreboliger.

Der er nu i alt afsat 10 mio. kr. til etablering af Menateket i forbindelse med Øster Hornum Hallen i 2022-23.

Fremtidssikring af de fysiske rammer

Der afsættes midler til projektering og realisering af udviklingsplanen for den kommunal ejede centergrund i Støvring Ådale. I 2020 etableres også sikker skolevej fra de eksisterende boliger i Å-dalen via en lukning for biltrafik i den eksisterende tunnel under banen og trafiksikring af vejen til Bavnebakkeskolen.

Derudover afsættes 1,5 mio kr. til en tunnelløsning under Nibevej, der kan sikre børn fra Høje Støvring sikker skolevej.

Arbejdet med at opspore fejlkoblinger og herunder spildevandshåndtering i det åbne land prioriteres fortsat.

Ligeledes afsættes midler til at opfylde et lovkrav om høje byskilte og placering i begge sider af vejen.

For at sikre fortsat attraktive bosætningsmuligheder i hele kommunen prioriteres i 2020 igangsætning af nye udstykninger af boliggrunde i Sørup og Haverslev og i 2021 i Nørager.

Cykelstier opprioriteres med 5 mio. kr. i budgetprioden. Der etableres ny cykelsti imellem Bælum og Terndrup i 2021/22. Cykelsti imellem Hellum og Skørping fremrykkes til igangsætning i 2020.

Doktorvænget 6

9530 Støvring

mail@folkebladet.info

 

ÅBNINGSTIDER:

Mandag-torsdag kl. 8.00-16.00

Fredag kl. 8.00-15.00