GJERDING: I den lille hyggelige landsby Gerding har man tradition på den sidste dag i året, at indbyde alle i byen til fælles jagt.
De, der har lyst, møder op ved byens hytte, hvor der bydes på morgenkaffe og rundstykker.
Jagten afholdes i den flotte natur, der omkranser byen. Jægerne er glade for at også beboere, som ikke har jagttegn, deltager, idet de gør god gavn som klappere, der højtlydt går igennem skoven for at drive vildtet frem mod jægerne.
I år blev der skudt en sneppe og to stk. råvildt.
Jagten afsluttedes med parade, hvor de brave jægere præsenterede udbyttet for hele byen, idet man benytter lejligheden til at mødes for at ønske hinanden godt nytår.
Inden beboerne drog hjem  blev der serveret god suppe af Gerding bylaug.

Venstres Kredsbestyrelse i Himmerland har inspireret de to kommuneforeninger i Himmerland til en fælles nytårskur som start på 2017.

Læs mere ...

Aarestrup Rideklub har i 2016 haft en del arrangementer til glæde for børn, voksne og ponyer/heste.

Læs mere ...

Der afholdes menighedsrådsvalg i Øster Hornum tirsdag den 8. november. Det er snart sagt mange gange og mange steder – og kandidaterne er præsenteret grundigt her i bladet gennem de seneste uger. Det er bare ikke helt nok, vi er først i mål, når valget er afholdt med god valgdeltagelse.

Af Karsten Hansen

Ø. HORNUM: Der har været menighedsråd i sognet i mere end 100 år, og der er en lang og stolt tradition for  at afholde egentlige valg før det ny menighedsråd tiltræder. Demokratiet er med andre ord levende i Øster Hornum og måske endda mere her, end så mange andre steder. Rigtig mange sogne har været nødt til at ”nøjes” med et aftalevalg, hvor en lille del af menigheden sætter sig sammen og ”finder ud af” hvem det nye råd skal bestå af.
I Øster Hornum er vi så velstillede, at der har meldt sig flere kandidater end de seks menighedsrådet skal bestå af. Det er, sammenlignet med de fleste sogne, den rene luksus, og ved opstillingsmødet var vi en flok medlemmer af menigheden,  som kraftigt støttede, at de mange kandidater blev opstillet på to lister for at sikre en egentlig og demokratisk valghandling.
For mange år siden, havde jeg en elev, som ofte havde svært ved at huske, hvor korte frikvarter egentlig er. Jeg fandt ham siddende med en kop kaffe og forlangte, at han straks mødte op til undervisning. Han svarede mig ganske slagfærdigt: ja, ja den drikker jo ikke sig selv, den kaffe. Det er ham, som har givet mig overskriften til dette indlæg. Der drikkes uendelig meget kaffe i kirkeligt arbejde rundt i de danske sogne, men den drikker altså ikke sig selv, den kaffe. Kun når levende mennesker står bag er der liv, kun når aktive mennesker står bag er der aktivitet.
Tirsdag den 8. november stiller levende, aktive mennesker fra sognet sig til rådighed for os andre. Deres mål er, at sognet skal leve, at sognet skal være et aktiv i byen og at den lange kæde af liv og aktivitet, som mennesker har nyttet af i kirken, skal fortsætte i endnu flere år.
Vi skylder dem og vores tilhør til menigheden at møde op og være en del af det aktive demokrati tirsdag den 8. november.
Det er ikke et mål i sig selv at være det sogn, som har den højeste valgdeltagelse, men det er et mål, at det nye menighedsråd for alvor mærker, at vi gennem vores kryds på stemmesedlen anerkender det store arbejde, de har påtaget sig.
Det er vigtigt for et menighedsråd at være valgt. Lad os prøve at få så høj en valgdeltagelse som overhovedet muligt. Kom og vær med.
Det sætter jo ikke sig selv, det kryds.

STØVRING: En tirsdag i oktober var det blevet enheden Blåmejsen fra Ådalscentret, der skulle på tur.
Dagen startede med morgenkaffe og rundstykker samt hygge og sang i dagcentret, inden man senere på formiddagen blev afhentet af taxa og kørt til Aalborg Zoologisk Have. Her blev der kigget og rørt ved de forskellige dyr - store som små.
Efter en god tur i haven, var sulten begyndt at melde sig, så man nød den dejlige mad i restauranten.
Turen gik derefter hjemad, hvor der ventede kage og kaffe i dagcentret.
Selvom det var en kølig dag, fik alle en god oplevelser hvor syn, duft og følesansen blev vakt til live.
Alle beboerne var trætte efter turen - men det var på den gode måde.

Af Else-Marie Christiansen, organist i Støvring, Sørup og Gravlev kirker

STØVRING: Fra Aarhus (og en enkelt fra København) kom fem ambitiøse musikstuderende med en mission til Støvring.
I kirken blev der spillet med fynd og klem, og man fik oplevet alle de fem forskellige instrumenters klangvidde.
Musikken var valgt, så alle instrumenter havde deres solopartier og til tider lød det som om, Støvring kirke havde fået et helt symfoniorkester inden for dørene.
Glansstykket var Carl Nielsens Blæserkvintet, som mange var kommet for at høre, men også Haydn og Vagn Holmboe blev spillet med indlevelse og stor passion for musikken.
Efter ekstranummeret blev der af publikum udtalt: “…hav endelig flere af sådanne fremragende koncerter i Støvring kirke!”
Tilbage til de fem studerendes mission, for de havde nemlig en. Der fandtes nemlig kun en fast blæserkvintet i Danmark; Københavns Blæserkvintet. Nu findes der også en i Jylland: Nordlyd!

4 mest læste

Bannerannonce hojre dec.2018

Doktorvænget 6

9530 Støvring

mail@folkebladet.info

 

ÅBNINGSTIDER:

Mandag-torsdag kl. 8.00-16.00

Fredag kl. 8.00-15.00