Støvring Multimotion – alene navnet indikerer, at her kan man motionere på snart sagt alle tænkelige måder. 

Læs mere ...

Pårørendegruppen Mødestedet

Læs mere ...

 

14 ud af 24 instruktører og hjælpere har været samlet for at få de sidste detaljer på plads inden sæsonstart. Der var højt humør og instruktørerne delte erfaringer og lagde planer for holdenes aktiviteter i den første måned. 

 

BLENSTRUP: Blenstrup Gymnastik Forening er klar med 11 hold i den kommende sæson, og i år er det med erfarne instruktører på alle hold. Med seks hold for børn og unge og fem hold for voksne er der tilbud til alle. 

Nye tiltag fortsætter

Aktiviteter, der tidligere er introduceret, f.eks. éthjulet cykling og Seje Unge fortsætter i denne sæson med unge engagerede instruktører. Konceptet for Seje Unge er at opdele sæsonen i moduler og inddrage deltagerne i at vælge, hvilke aktiviteter der skal indgå, hvorefter der inviteres gæsteinstruktører samt lånes udstyr, forklarer Pia Elberg, bestyrelsesmedlem i Blenstrup Gymnastik Forening, BGF. 

Konceptet for Seje Unge inspirerede andre instruktører til at starte Seje Damer op i foråret, hvor kvinder i alle aldre mødes om forskellige aktiviteter, lige fra gåture over fællessang til styrketræning. Det blev en stor succes, så det hold supplerer fremover de velkendte motionshold for voksne.  

Bestyrelsen sørgede også for, at alle instruktører blev tilbudt relevante kurser, inden der blev sluttet af med fællesspisning. / JS

 

 

 

Landdistriktsministeriets Landdistriktspulje har netop givet tilsagn til Øster Hornum Idrætsforening, på ansøgning om støtte til et udendørs træningslandskab.

 

Ø. HORNUM: I relation til tilsagnet hedder det: 

– Der gives tilskud til at etablere et udendørs træningslandskab tæt ved Øster Hornum hallen. Der findes ikke et eneste sted for teenagerne i byen, og det vil Byens Bane råde bod på. Man har et særligt fokus på aldersgruppen 10-15 år, men området bliver for alle. Desuden ønsker man at styrke fællesskabet i lokalom-rådet, ved at opgradere det naturlige mødested, bl.a. fordi man har mange tilflyttere. Byen er i god vækst og flere børnefamilier flytter til området. Projektholder vil udbygge idrætsforeningens faciliteter ved multibanen og inlinerbanen med forskellige former for motion og leg for alle. Ved inliner- banen bliver der opsat seks forskellige forhindringer for alle. Ved multibanen etableres to aktivitetsrum for børn ved siden af et overdækket mødested. Der bliver eta-
bleret et udendørs fitnessområde, som kan benyttes af både de etablerede foreninger og uorganiserede brugere. Der etableres også to pannabaner til mindre fodboldhold og børnene i byen. Der er stier fra Byens Bane til Hærvejen, idet Øster Hornum bliver start/slut for to etaper.

Minister for landdistrikter, Louise Schack Elholm:

– Jeg glæder mig over den store søgning til Landdistriktspuljen.  Det viser, at der rundt i landet er en stor interesse for at arbejde for en positiv udvikling i landdistrikterne. Jeg er derfor meget tilfreds med, at vi med landdistriktspuljen kan understøtte en masse spændende og nyskabende initiativer, der bidrager til at skabe nye arbejdspladser og gøre det attraktivt at bo og leve i landdistrikterne. / JS

Doktorvænget 6

9530 Støvring

mail@folkebladet.info

 

ÅBNINGSTIDER:

Mandag-torsdag kl. 8.00-16.00

Fredag kl. 8.00-15.00