Forårets trekløver af Kirkehøjskoleforedrag i Aarestrup/Haverslev, blev afsluttet i Haverslev onsdag den 6. april.


Af Anne K.J. MøllerDenne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Først en næsten meditativ halv time i den gamle hvidkalkede kirke, hvor organisten Anette Kjær, med vanlig ekspertise – med gode ord, og denne dag også med opbyggelige Påsketanker, banede vejen for dagens foredragsholder, der senere tog over i Sognets Hus lige overfor kirken.

Dagens emne var tillid. Den tillid, som vi grundlæggende er født med, men som kan lide skår, når vi møder det modsatte. Tillid er en usynlig størrelse, men er noget der fundamentalt eksisterer mellem os. Vi tror som udgangspunkt på hinanden, men erfaringen viser, at den skrøbelige tillid ofte bliver brudt. Gamle dyder som et ord er et ord, en aftale en aftale, en grænse er en grænse – ja, det kan vi alle i øjeblikket opleve blive gjort til skamme i stor ubegribelig målestok, med tanke på Ruslands grundløse invasion af Ukraine.

- Forsvinder tilliden, forsvinder også glæden. Derfor er det så vigtigt, forklarede Anette Kjær, at vi bevarer håbet. At vi, på trods af den ultimative ondskab, hver morgen rejser os fortrøstningsfuldt.

Så var morgenkaffen klar i Sognets Hus, og tid til at professor i statskundskab (Aarhus Universitet) Gert Tinggaard Svendsen, kunne forklare de omkring 100 tilhørere om Tillid eller kontrol.

Om social tillid, som Danmark er verdensmester i.

I en undersøgelse af de forskellige landes tillid til sine medmennesker, rangerer Danmark på en absolut førsteplads. Vi tror som udgangspunkt på hinanden, har tillid til hinanden. Efter Danmark følger i undersøgelsen vore nordiske venner – så hele paletten på 5 ligger i top på listen.

Og hvordan mon nu lige det kan være – at det er i Skandinavien vi har mest tillid til hinanden?

- Social tillid er det nordiske guld, som skaber rigdom og samtidig er forudsætningen for det nordiske velfærdssamfund, som vi kender i dag, beskriver professoren, og fortsætter:

- Rødderne til verdensrekorden i social tillid kan spores tilbage til tidlig statsdannelse i vikingetiden, protestantisme samt tidlig og effektiv bekæmpelse af korruption.

Gert Tinggaard Svendsen aflagde på et tidspunkt et takke-besøg hos Danmarks majestæt, og ét af samtalens emner var netop, hvordan tillid skabes? Dronning Margrethe mente, at det at vi i Norden er så tillidsfulde, måske er fordi vi er købmænd. At vi blev eksperter i at bygge skibe. At vi så tidligt i historien som vikinger drog ud i verden og handlede. For at en handel bliver god, og for at den kan gentages, så er tillid mellem parterne afgørende. 

Den århusianske professor, gav muntre beskrivelser af tillid mellem os. Fx blev en større cykelhandel beskrevet, ligesom Gert Tinggaard lod sig falde … og gribe … af en tilhører, for at vise et konkret eksempel på tillid, på at et ord er et ord, og en aftale er en aftale. 

Gert Tinggaard lod også blikket gå til USA, hvor han har studeret. USA betragter Danmark som et eventyrland, som mulighedernes land, og undres over at mødre lader deres barnevogne (med barn) stå ude, at vi har vejboder uden bemanding, at folk får deres tabte tegnebøger tilbage med indhold, og vores velfærdsmodel, hvor de heldige hjælper de uheldige, anses for at være enestående, og noget at tragte efter for andre lande. 

Hvis man skal opsummere nogle af tillidens forudsætninger så kan der nævnes i flæng:

At vi handler med hinanden, at vi mødes, opdrager hinanden, andelsbevægelsens indtog, at vi har mødesteder, at vi har haft Grundtvig, at vi udefra fik Luthers Reformation, at vi har prøvet at skabe en stærk stat, der beskytter sit folk mod andre. At vi forstod, at vi var nødt til at bekæmpe korruption.

- Det er tillid det handler om, sluttede Gert Tinggaard Svendsen sit interessante foredrag.

Gert Tinggaard Svendsens Tænkepausebog Tillid er oversat til bl.a. engelsk og kinesisk.

Til efteråret bydes der atter på kirkehøjskoleforedrag. Tre stykker, der alle, som de mange foregående, sætter fokus på et emne, der påvirker og sætter gang i tankerne om ”noget”, som man måske har opfattet som en selvfølge, som man ikke har vidst noget videre om. 

-Social tillid er det nordiske guld, som skaber rigdom og samtidig er forudsætningen for det nordiske velfærdssamfund, som vi kender i dag, pointerede Gert Tinggaard Svendsen.


Professoren fra Aarhus Universitet har bl.a. skrevet den lille Tænkepausebog ”Tillid”, der er oversat både til engelsk og kinesisk.

  

 

REBILD: Sundhedsprofilen 2021, indsamlede vigtige oplysninger om borgernes sundhedstilstand, og nu er de kommunale data offentliggjort. Rebild Kommune er i en positiv udvikling i forhold til reduceret forbrug af alkohol og tobak, men indenfor andre sundhedsfaktorer kommer oplysningerne til at danne grundlag for en målrettet indsats, der skal knække kurven.

Borgmester Jesper Greth takker de mange borgere, der har givet sig tid til at svare på undersøgelsen. 

- Det betyder virkelig meget. Vi har fået et vigtigt redskab, som vil danne grundlag for beslutninger om, hvor kræfterne bedst kan bruges de kommende år, i forhold til forebyggelse og sundhedsfremme. På den positive side er det glædeligt at se mange års indsats i forhold til rygning og alkohol har haft en mærkbar effekt. Vi skal fortsætte indsatsen for de to områder, da specielt rygning er den enkeltfaktor, der har størst negativ indflydelse på borgernes sundhed. Jeg er også tilfreds med at se, at flere er blevet fysisk aktive. Det gavner flere af de undersøgte sundhedsfaktorer, og samtidig er det aktive liv og de mange udendørs muligheder en af kernefortællingerne om Rebild Kommune. Vi skal derfor fortsat blive bedre til at fortælle om mulighederne og bruge vores natur endnu mere. Jeg er på den anden side meget bekymret over at mange har udfordringer i forhold til trivsel og mental sundhed allerede i en ung alder og især blandt kvinder. Det skal vi tage meget alvorligt, og her skal vi finde løsninger – også i tæt samarbejde med både regionen og det nære sundhedsvæsen, det kan kun gå for langsomt, udtaler Jesper Greth. 

Formand for Kultur, Fritids og Sundhedsudvalget, Lene Aalestrup, peger på at selvom Rebild Kommune har mange fantastiske sundhedstilbud, er det ikke altid dem, der har mest brug for dem, der modtager tilbuddene. 

- Vi skal i de kommende år blive endnu bedre til at tænke kultur, idræt og forebyggelse sammen. Vi har allerede nogle gode erfaringer med samarbejdet på tværs af disse områder, f.eks. med “Kunst på farten”, hvor sårbare sammen med en kunstner skabte kunst i et 8 uger fælles forløb, hvilket nu kan nydes af alle, som går en tur langs Vaseholm stien. Specielt følelsen af ensomhed, hos vores borgere i alle aldre, finder jeg meget bekymrende, og her skal vi se på, hvordan vi som kommune kan medvirke til sammen med vores vigtige foreninger og frivillige at skabe rummelige inddragende fællesskaber. Forebyggelse er vejen frem og i Kultur, Fritids og Sundhedsudvalget, vil vi i tæt samarbejde med Sundhedscenteret arbejde for at sikre at indsatsen udvikles i samarbejde med borgerne og målrettes, der hvor behovet er størst. Sammen kan vi gøre en mærkbar forskel via større opmærksomhed og omsorg for hinanden til glæde for den fysiske, sociale og mentale sundhed, for unge såvel som ældre, udtaler Lene Aalestrup.

Formanden for Børne og Familieudvalget, Anna Tjallien Oosterhof, ser mange af de samme tegn i Børnesundhedsprofilen, hvor børn og unges sundhed og trivsel er undersøgt.

- Tallene omkring mobning, ensomhed og forventningspres, stritter i den forkerte retning. Vores børn og unge er et fælles anliggende, og vi skal sætte ind med forebyggende og sundhedsfremmende indsatser. Data i Børnesundhedsprofilen tydeliggør behovet for et stærkt tværkommunalt samarbejde omkring børn og unge, og det er min forhåbning, at det indsamlede data, bliver et fælles afsæt for yderligere handling, videreudvikling og målrettet arbejde med sundheds- og trivselsfremme for børn og unge i Rebild Kommune, udtaler Anna Tjallien Oosterhof.

Baggrund
Sundhedsprofilen 2021 ’Har du det godt?’

Det er alle fem regioner, Sundhedsstyrelsen og Statens Institut for Folkesundhed, der har gennemført undersøgelsen på baggrund af en aftale mellem Danske Regioner, KL, Sundhedsministeriet samt Finansministeriet. 

Dataindsamlingen fandt sted mellem d. 5. februar og d. 12. maj 2021, hvor der stadig var en række restriktioner og tiltag i forbindelse med covid-19-pandemien. Det har med stor sandsynlighed påvirket resultaterne i undersøgelsen, idet rammerne for vores liv har været markant anderledes, end vi har været vant til. Resultaterne i sundhedsprofilen 2021 skal derfor ses i lyset heraf, og konklusioner om udviklingen siden 2017 skal foretages med en vis forsigtighed.

Den 10. marts blev den nationale rapport tilgængelig. Her findes nationale og regionale data. Region Nordjylland og de nordjyske kommuner har udarbejdet deres egne rapporter. Disse bliver alle tilgængelige den 31. marts i forbindelse med en regionale konference om Sundhedsprofilen. Rapporterne kan hentes på de kommunale hjemmesider. 

2700 Rebild borgere modtog i starten af 2021 et omfattende spørgeskema, som 53,3 procent valgte at bruge tid på at besvare. Hver eneste besvarelse har stor betydning for undersøgelsens samlede værdi og er med til at gøre os klogere på sundhedstilstanden i vores kommune. Derfor vil jeg gerne sende en stor tak til alle de borgere, som har deltaget i undersøgelsen. 

Siden 2007 har de nordjyske kommuner og region Nordjylland ca. hvert fjerde år gennemført undersøgelsen

Børnesundhedsprofilen
Børnesundhedsprofilen er en sundheds- og trivselsundersøgelse, der gennemføres i alle 11 nordjyske kommuner, og som har til formål at beskrive de nordjyske børns sundhed og trivsel på kommunalt såvel som regionalt niveau. Resultaterne fra Børnesundhedsprofilen skal blandt andet bidrage til at skabe de bedste betingelser for et godt børneliv i kommunerne og i Region Nordjylland som helhed. 

I løbet af perioden august til oktober 2021 har cirka 6600 elever deltaget i en undersøgelse af deres egen sundhed, trivsel og dagligdag. Undersøgelsen er lavet i skoletiden blandt eleverne i 5. og 8. klasse i hele Nordjylland. De regionale tal udgives til august 2022.

 

Doktorvænget 6

9530 Støvring

mail@folkebladet.info

 

ÅBNINGSTIDER:

Mandag-torsdag kl. 8.00-16.00

Fredag kl. 8.00-15.00