STØVRING: Støvring museumsforening afholder ordinær generalforsamling i lokalerne på Den gamle Højskole den 28. marts.

Af Niels Jørn Østergård
På den bebudede generalforsamling vil der blive orinteret om museets lokalemuligheder, hvor der nu blev mulighed for at inddrage De røde Stuer. Den ene af disse stuer vil rumme en helt ny udstilling, der handler om udgravningen af Støvring Vandmølle samt fortællingen om vandmøllens historie og betydning for byen. Især i slutningen af 1800 tallet, hvor der var et hammervæk tilknyttet møllen, med fabrikation at allehånde redskaber til landbrug, havebrug, husholdninger m.v. 

I virkeligheden byens første egentlige industrivirksomhed. 

Nordjyllands Historiske Museum, der udførte udgravning af møllen, er også tovholder på den nye udstilling. 

Museet efterlyser genstane og arkivalier med tilknytning til Støvrings erhvervs- og handelsliv igennem tiden. 

Der har været et større antal butikker og håndværksvirksomheder, og museet ønsker at udvide samlingen med materiale fra disse erhverv. 

Støvring stationsby vokser fra slutningen af 1800 tallet, både som trafikalt knudepunkt, men også med servicering af et større opland, i form af handel og håndværk. 

Det er denne udvikling museet gerne vil belyse, set i sammenhæng med den aktuelle rolle som stor industri- og tilflytterby. 

Museumsforeningen håber at mange vil slutte op omkring arbejdet, og gerne tegne et medlemskab af foreningen.

Der er åbent på museet hver lørdag hvor der er mulighed for at se udstillingerne og få en snak med bestyrelsen. 

I øjeblikket er der fokus på en af Støvrings meget kendte personligheder, nemlig højskoleforstander Søren Frederiksen (1863-1939), der om nogen var helt centralt i arbejdet med højskolen, men også som aktiv person i byens foreningsliv. I en periode medlem af Folketinget. 

Udover skolegerningen var Frederiksen ejer af Grangården, der havde sin
beliggenhed, der hvor Grangårdens Boligselskab nu har sine lejligheder. 

Der er udstillet en række genstande, suppleret med plancher med tilknytning til Frederiksen familien, højskolen og Grangården. 

I Den Grønne stue er der mulighed for i åbninsgtiden at se en række film med temaer fra Støvrings historie.

Doktorvænget 6

9530 Støvring

mail@folkebladet.info

 

ÅBNINGSTIDER:

Mandag-torsdag kl. 8.00-16.00

Fredag kl. 8.00-15.00