Til 4 personer

Læs mere ...

 

På årsmødet i Danmarks Naturfredningsforening Rebild blev der fortalt om foreningens mange aktiviteter og gode samarbejdsrelationer. 

 

Af Janne Hansen

 

REBILD: Sidste uges årsmøde i Danmarks Naturfredningsforening Rebild (DN Rebild) i Rebildcentret vidnede om en forening i medvind.  Da Aage Langeland, formand for DN Rebild, aflagde bestyrelsens årsberetning kunne han således berette om en forening i fremgang på mange fronter: flere medlemmer, flere aktiviteter, mere synlighed og mere samarbejde. 

- Vi samarbejder med Rold Skov-gruppen (en lokal underafdeling af Dansk Ornitologisk Forening, red.), Vild med Rebild, Klima Rebild, kommunen og Naturstyrelsen. Og i år har vi også indledt samarbejde med Bedsteforældre for Klimaaktion, fortalte han. Det brede samarbejde har flere gange mundet ud i velbesøgte arrangementer, eksempelvis et møde om Højris Mølle i samarbejde med kommunen og en udflugt til Rise Mølle i samarbejde med Naturstyrelsen. Det viser, at arrangementer, der omhandler fremtiden for naturen i områder, der bliver genforvildet, ofte er et publikumshit.    

I forbindelse med Klima Rebild var DN Rebild med på banen med den årlige affaldsindsamling, koncerten Flora Electronica, det meget populære byttemarked, et debatarrangement i samarbejde med AgriNord om arealanvendelse og en aktivitet om genbrug af byggematerialer. Derudover har DN Rebild i årets løb fremvist filmen Organiseret Vildskab som opfølgning på et besøg i Hammer Bakker, hvor naturen er ved at blive genetableret, og afholdt et populærvidenskabeligt og aktuelt foredrag om hvor og hvordan Danmark kan rumme 30 procent beskyttet natur. 

DN Rebild var også ude at markere bekymring om den seneste alarmerende iltsvind i den landsdækkende happening Danmark holder vejret. Kort tid inden årsmødet var DN Rebild igen på banen, denne gang med en stand på den meget velbesøgte Frivillig Festival. 

Medlemsfremgang og succes med sager

Om foreningens medlemsfremgang på 12 procent til 607 medlemmer skyldes de mange aktiviteter, den øget synlighed på sociale medier, i pressen og til møder og messer vides ikke. Det kan også skyldes, at DN Rebild er god til at vogte naturen. Det gode og nære samarbejde med kommunen betyder nemlig ikke, at diverse dispensationer går glat igennem. 

- Vi klager, når dispensationer risikerer at påvirke naturen eller når sager ikke er ordentligt undersøgt og belyst, og vi kommenterer høringer om f.eks. Ny Nibevej og kommunens klimaplan. Oftest vinder vi klagesagerne og vores høringssvar bliver hørt, sagde Aage Langeland med tilfredshed. 

DN Rebild hviler ikke på laurbærrene og fortsætter med nye initiativer, herunder udarbejdelse af en folder med naturperler i Rebild Kommune, arbejde med at øge naturværdierne på kirkejorde, lancering af en ny serie på hjemmesiden med opskrifter til de kødløse dage og rekruttering og fastholdelse af aktive frivillige.    

- I 2024 vil vi fokusere på temaet Kampen om det åbne land,” fortalte Aage Langeland. Ægte beskyttet natur fylder blot omkring to procent af Danmarks areal og er i konkurrence med blandt andet landbrug, skovbrug, vedvarende energianlæg og infrastruktur, så der er nok at tage fat på. 

Ved valget til bestyrelsen blev følgende valgt for tre år: Michael Wulff, Søren Bojesen og Andreas Rytter (sidstnævnte nyvalgt, de øvrige genvalgt). Som suppleant for ét år valgtes Charlotte Mejer.

Hele referatet fra årsmødet kan læses på DN Rebilds hjemmeside (rebild.dn.dk), efter bestyrelsen har konstitueret sig i december.  

 

 

Doktorvænget 6

9530 Støvring

mail@folkebladet.info

 

ÅBNINGSTIDER:

Mandag-torsdag kl. 8.00-16.00

Fredag kl. 8.00-15.00