35 var samlet på Rebildhus den 29. august, hvor Rebild Ældreråd havde inviteret til foreningsmøde. Målgruppen for de inviterede foreninger/råd og grupper var, at deres primære tilbud retter sig mod aldersgruppen 60 +.

 

Af Thorkild Bækkelund

 

REBILD: Mødet havde tre punkter på dagsordenen, nemlig Rebild kommune lige nu med borgmester Jesper Greth. Rekruttering - og fastholdelse af frivillige med Frivilligcenter Rebilds leder Christina Dige Rejkjær og en debat om ensomhed.

Borgmester Jesper Greth indledte mødet med en grundig gennemgang af Rebild Kommunens økonomiske situation lige nu - og hvad årsagen er hertil. De kommende års budgetter blev også berørt. 

Den efterfølgende debat blev ret livlig, da årets besparelser og de fremtidige økonomiske udsigter berører alle de fremmødet foreninger.

Moderniseringsplanen inden for plejehjemsområdet, samt beslutningen om reduktion af visiteringerne til plejehjemspladser i 2023, affødte rigtig mange spørgsmål og kommentarer. Debatten giver indtryk af, at der ikke er informeret bredt nok til kommunens borgere om indholdet af de store ændringer, som er besluttet inden for plejehjemsområdet.

Busdriften og økonomiske nedskæringer til foreningernes aktiviteter blev vendt. Forsamlingen gav udtryk for at disse begrænsninger resulterer i flere ensomme.

Efter kaffepausen fortalte Frivilligcenter Rebilds leder, Christina Dige Rejkjær, om det, at være frivillig og især hvordan vi kan få flere af disse uundværlige personer ind i vores foreninger og ikke mindst at fastholde disse. Et lærerigt oplæg. 

Én af konklusionerne blev, at en finger på skulderen er en god måde, at få nye frivillige kolleger på, og efterfølgende ikke at overbebyrde disse med opgaver.

Mødet blev afsluttet med en bred debat om ensomhed. Christina gav bud på hvad ensomhed kan være. Der er rigtig mange tilbud til alle borgere. Opgaven er, at få sine aktiviteter kommunikeret ud. Også her er den personlige påvirkning et godt redskab. Igen blev den reducerede busdrift nævnt som en barriere for deltagelse sammen med en øget brugerbetaling, affødt af besparelser og øget inflation.

Etablering af seniorbofællesskaber blev berørt og et senere møde om disse boformer kan blive et resultatet af mødet.

e-max.it: your social media marketing partner