I sidste uge var der rejsegilde på det markante byggeri, som fra sommer 2024 vil huse dels Rebild Kommunes Sundhedscenter samt en privatejet del, der sælges eller udlejes til virksomheder med opgaver af sundhedskarakter: læger, tandlæger, apotek, psykolog, jordemoder mv.

 

Af Jacob Søndergaard, lokaljournalist

 

Kommunens del er Rebild Sundhedscenter

Rebild Kommunes del, skal rumme Sundhedscenteret, som nu blandt andet sidder i samme bygning som Støvring Ældrecenter også har til huse i. Der vil altså være tale om de samme opgaver bare i en ny bygning som vil være meget mere hensigtsmæssigt indrettet til opgaven end de nuværende lokaler. Rebild Kommune har desuden som ambition, at lokale patientforeninger og interesseorganisationer vil kunne bruge kommunens lokaler til aktiviteter om aftenen samt i weekenden. Selvfølgeligt kun i den grad som det ikke kommer i karambolage med de opgaver og funktioner som sundhedscenteret har. Med denne baggrund er Rebild Kommune bygherre og også fremtidig ejer af denne del af Sundhedshus Rebild Ådale.

Brikken – for sundhedsfaglige virksomheder

Den del, som er tiltænkt som hjemsted for læger, tandlæger, apotek, psykolog, jordemoder og andre sundhedsfaglige erhverv, er i privat eje, og udbydes som andele til leje eller til salg som ejerandele. Her er det »Brikken A/S«, der ejes af René Thomasbjerg, som via dette engagement er både bygherre og totalentreprenør, idet han også står bag LPS BYG A/S, Suldrup.

Ideen er således at lave en samskabelse mellem kommunen og private aktører. – til glæde og gavn for borgerne samt virksomheder der beskæftiger sig med sundhedsområdet, hedder det i beskrivelse af hele projektet.

Lene Aalestrup glædede sig over, at byggeriet er godt på vej.

 

Lene Aalestrup: Fremtidens sundhedshus

Lene Aalestrup, formand for Rebild byråds Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalg, glædede sig ved rejsegildet i sidste uge over, at byggeriet nu er så langt, at man kan se konturerne af både det fysiske byggeri, men også de funktioner af både kommunal og privat karakter, som får hjemme i det kommende sundhedshus.

Lene Aalestrup trak linjen tilbage til udvalgets visionsdag i den tidligere byrådsperiode med en »tretrins raket« bestående af demenscenter, akut- og rehabiliteringscenter på Mastruplund og så dette sundhedshus. Samlet set sikrer visionen borgeromsorg, rehabilitering og sundhed i Rebild Kommune.

Sammen med den kommende udvikling af hele ådalen, vil det give Støvring en helt ny bydel med mange nye boliger, og Lene Aalestrup takkede alle involverede i byggeprojektet, incl. entreprenør René Thomasbjerg, LPS Byg A/S som totalentreprenør og med-bygherre.

Med disse ord ønskede udvalgsformanden håndværkere, entreprenører og rådgivere fortsat held og lykke i det fortsatte arbejde med sundhedshuset.

René Thomasbjerg: »Vovede pelsen« og lovede kvalitet til aftalt tid og pris.

 

Bygherren: 

René Thomasbjerg, LPS Byg A/S og Brikken A/S, glædede sig ved rejsegildet over, at byggeriet af sundhedshuset skrider godt frem – og som vi siger i Nordjylland, så er vi heldige, når noget går godt: Byggeriet blev heldigt startet i den tørre tid i sensommeren 2022, elementer blev rejst i vinter, hvor dette arbejde ikke er så følsomt, og nu får vi så huset lukket med tag og vinduer her i sommer, og murerne er i gang, nu på den bedste årstid. René Thomasbjerg udtrykte med egne ord, at han vover pelsen og sagde, at »vi får et sundhedshus i høj kvalitet, til aftalt tid og pris – det ved vi til sommer næste år«. 

– Det er en fornøjelse at mærke stor faglighed og engagement på byggepladsen, og også materialer når frem som planlagt.

René Thomasbjerg påpegede særligt, at byggeriets tredjesal er ét stort rum, idet der her særligt er taget hensyn til den fleksibilitet, som er krævet, når der med tiden ændres behov og indretningen må ændres. Det vil ske, ved vi af erfaring.

Afslutningsvis takkede også René Thomasbjerg alle involverede i byggeriet for den hidtidige indsats.

Ny bydel som Skørping

René Thomasbjerg orienterede endvidere om den fortsatte udvikling af området »Ådalene«, og der er inden for en årrække udsigt til, at der i hele området kommer til at bo lige så mange i Ådalene som der i dag bor i Skørping by – ca. 3.000 borgere – og han glædede sig endvidere over, at området omkring det nye torv er medtaget i ansøgningen om frie bymidter, hvor Støvring er udvalgt som eneste nordjyske by.

En imponerende udsigt over den kommende atriumgård.

 

FAKTA

Ny bydel omkring Sundhedshuset

Sundhedshuset vil på sigt ligge meget centralt i det kommende centerområde, som er under udvikling. Lige nord for sundhedshuset kommer et større torv for det nye centerområde. I forbindelse med torvet er der mulighed for at opføre en bygning eller overdækket byrum til forenings-, forsamlings- og aktivitetssted.

Centerområdet kommer primært til at bestå af boligbebyggelse i 2 til 7 etager, med de højeste bygninger og den største tæthed omkring torvet. Der er også mulighed for andre centerfunktioner omkring torvet som fx klinikker, cafe, fitnesscenter m.v. 

Nord for centerområdet ligger børnehaven Kronhjorten og Ådalscenteret. Ådalscentret er et plejecenter til borgere med en demensdiagnose. 

Nordøst for centerområdet ligger boligområdet Kronhjorten, som primært består af parcelhuse opført i 2016 og 2017. Herudover er der tilstøder et område på Kronhjorten, hvor der er opført enkelte etageboliger i 2 etager, og hvor der forventes opført yderligere etageboliger og rækkehuse. 

Øst for centerområdet ligger parcelhusområdet Rådyret, som blev udstykket i 2018.

Vejen Støvring Ådale - som afgrænser området ved sundhedshuset mod vest - er den primære adgangsvej til hele boligområdet øst for jernbanen. Ca. 500 m nord for sundhedshuset er en bro over jernbanen, ligesom der ca. 900 m syd for sundhedshuset er en ny bro over jernbanen.

Mod vest ligger bus- og togstationen. Jernbanegade løber mellem stationen og Hobrovej, og er en af de primære handelsgader i Støvring. Handlen er primært koncentreret i den vestlige ende af Jernbanegade ved krydset med Hobrovej, hvor også Bavnebakkeskolen ligger. Det påtænkes, at der skal ske en renovering/gentænkning af Jernbanegade for at styrke midtbyen, hvor centerområdet har en væsentlig rolle også i forhold til at binde hele bydelen øst for jernbanen bedre sammen med resten af Støvring by. 

Der var de obligatoriske pølser og drikkevarer til alle ved rejsegildet.

 

e-max.it: your social media marketing partner