I januar 2021 blev foreningen ”Vild med Rebild” dannet. Foreningen blev dannet ud fra et ønske om, at skabe borgernær biodiversitet samt fremme forståelse for og kendskab til naturen i Rebild Kommune. Dette skal ske gennem fællesskaber, hvor borgere, erhverv, skoler, institutioner og myndigheder inddrages.

I forbindelse med den netop overstået generalforsamling kunne næstformand Merete Langeland fortælle om et højt aktivitetsniveau det seneste år.

Blandt aktiviteterne i 2022 har Vild med Rebild gennemført projektet ”Vilde unger”, hvor der er etableret ”biodiversitets-områder” på en række skoler. Områderne indeholder blandt andet stammer, sten og blomsterenge. ”Vilde unger” gennemføres blandt andet på Karensminde skole og Suldrup skole.

I Nørager blev på vandværksgrunden arbejdet med en æbleplantage. Der blev udplantet 108 æbletræer april. De bliver forhåbentlig i løbet af nogle år til en flot og spændende beplantning. I Nørager gennemføres projektet i samarbejde med elever og lærere fra Sortebakkeskolen og Nørager Vedligehold.

I Rebild Øst blev der arrangeret et ”plante-bytte-marked”, som startede op i foråret med et stort spire-prikle-projekt. Der blev udleveret fra og spirebakker til en lang række interesserede samt plantevejledning til mange hjemmehørende vilde planter. I maj blev resultatet af flotte planter byttet i forbindelse med Haveselskabets plante-bytte-dag i Terndrup.

Af andre aktiviteter i ”Vild med Rebild” i 2022 har været afholdt kursus i brug af le, og kursus i podning af frugttræer, ligesom foreningen var medarrangør på Rebild Kommunes første egentlige naturmesse i september.

Efter generalforsamlingen består bestyrelsen af Kersten Bonnen, Merete Langeland, Henrik Nyrup, Janne Hansen, Malene Kure Otte, Anna Rasmussen og Søren Jensen, mens Randi Gindeberg og Mathias Ringsholt er suppleanter. Til at forestå projektkoordinering er endvidere ansat Birgitte Wilsted Simonsen.

Generalforsamlingen blev indledt med et foredrag af Lasse Olsen fra Fræer. Lasse Olsen har et stort engagement i at bevare Danmarks mindste ugle – Kirkeuglen. Med en landsbestand på 10-12 par, så er kirkeuglen i overhængende fare for at uddø. Af den lille bestand holder godt halvdelen til omkring Fræer og Gerding – resten i Vesthimmerland og et enkelt par i Sønderjylland.

Gennem sit foredrag fik Lasse Olsen vist en masse flotte billeder, og fortalt om den positive effekt på fødegrundlaget for kirkeuglen som områder med vilde blomster kan give. Repræsentanterne fra Vild med Rebild lyttede meget interesseret, og vilde blomster er noget som man kender til i foreningen.

 

De sankede frø fra foråret gøres klar.

De sankede frø puttes ned i jorden oppe ved Spejderne - de sankede i efteråret.

Der arbejdes effektivt i skolehaverne.

Lasse Olsen havde lavet et oplæg om kirkeugle på hans gård.

e-max.it: your social media marketing partner