STØVRING: Støvring er nu blandt de sidste 14 ud af 32 byer, der er med i kampen om en samlet pulje på 130 millioner til udvikling af midtbyer. 10 byer vil til slut få del i midlerne, og Støvring er eneste tilbageværende nordjyske by. 

Borgmester Jesper Greth (V) er naturligvis meget begejstret for muligheden for at få del i den samlede pulje, der kan bidrage til at gøre Støvrings bymidte mere levende og grøn, samt medvirke til at binde byen sammen. Kunne man i 2030 markedsføre Støvring som en af Danmarks grønneste midtbyer, ville det være en flot målsætning.

Allerede i 2018 nedsatte Rebild Kommune et udvalg, der skulle arbejde med idéer til omdannelse af Støvrings bymidte, men arbejdsgruppernes forslag løb op i ca. 17 millioner, hvilket oversteg beløbet på 1,4 millioner, som det efterfølgende viste sig, at der var afsat til projektet. Derfor er visionerne kun i yderst begrænset omfang blevet realiseret.

En del af forklaringen på nedprioriteringen af Støvrings bymidte skal findes i, at byen er vokset med 29% inden for de seneste 10 år. Det har nødvendiggjort skarpt fokus på omkostningerne til daginstitutioner og skoler osv., og derfor gjort det vanskeligt at finde penge til projektet.

- Vi påbegynder nu arbejdet med at udarbejde den endelige ansøgning og fristen for indlevering er 31. januar 2023. Arbejdet med ansøgningen bliver en inddragende og involverende proces. Selve perioden hvor implementering af projekter som kan bidrage til skabe en mere levende bymidte er fra 2024 til 2029, fortæller borgmester Jesper Greth. 

Kommunaldirektør Christian Hestehaven oplyser, at kommunen som en obligatorisk del af forsøgsordningen skal arbejde videre med udvikling af en central velfærdsfunktion i midtbyen, med fokus på sundhed, kultur og rum for lokale fællesskaber, relationer og dialog, hvor borgere, foreninger og generationer mødes på tværs. 

Forsøgsordningen giver kommunerne mulighed for at fravige eksisterende lovgivning eller at ændre loven. Det åbner bl.a. for at etablere et Byens Hus med forenings- og sundhedsfaciliteter indeholdende cafémiljø og restauranter m.v., hvilket ikke er muligt indenfor den nuværende lovgivning. Et  Byens Hus er et af de projekter, der konkret arbejdes med.

Er Støvring blandt de 10 byer, der får del i midlerne til udvikling af bymidten, vil der blive ansat en projektleder, der skal sikre, at planerne bliver gjort til virkelighed.

 

”Mere liv i bymidter og landdistrikter”

Puljen på 130 mill. kr. er en del af regeringsaftalen, der i foråret opfordrede danske kommuner til at anmode om deltage i forsøgsordning for frie bymidter.

 

e-max.it: your social media marketing partner