Vilde Unge(r) giver forskellige tilbud til skoler og foreninger. 

Ét af tilbuddene går ud på at skabe et naturområde i forbindelse med en del skoler i kommunen. Skolerne kan få udsået en blomstereng eller få lavet et ”vildt” område i forbindelse med skolen. Her kan der skabes områder, der giver bedre levesteder til smådyr, fugle og insekter som kvashegn, forskellige insekthoteller, stendynger, fuglekasser og pindsvinebo. Blomsterengen og de mange levesteder vil skabe et fint udgangspunkt for en større naturforståelse og kunne skabe rammerne for undervisning i uderummet.

Der er også tilbud om skolehaver på enkelte af kommunens skoler. Skolehaver giver børn fra 4-6 klasser et unikt indblik i, hvordan man dyrker sin egen mad og giver samtidigt en stor læring om naturen. Her får børn direkte indblik i naturens kredsløb og vi hvordan bruger naturens processer til at frembringe vores fødevarer. Genne skolehaverne får børn kendskab til betydningen af bestøvning og hvad der sker, hvis bestøvningen pludselig mangler, som her har været tilfældet ved den ekstreme nedgang hos insekterne, som vi har oplevet de seneste år. 

Et tredje tilbud er rettet mod spejdergrupper i kommunen, hvor det er planen, at to grupper får etableret vilde områder med fokus på større biodiversitet. Det er både små vandhuller, kvashegn og -bunker og masser af fødekilder for smådyr og insekter. Spejderne er i forvejen gode til at bevæge sig i naturen og Vilde Unge(r)-projektet giver derfor både spejderne og deres lederne mulighed for skabe mere aktivitet og læring i naturen.

Projektet gennemføres som en del af spejderarbejdet, så spejderne på forskellige alderstrin involveres i såning af frø, vedligeholdelse af området og formidling til jævnaldrende. Det er målet at lære at ”mestre” naturen og om, hvordan man rent praktisk kan berige et naturligt område yderligere. I spejderkorpset arbejdes der på at ajourføre duelighedsmærker og forløb omkring natur og biodiversitet

Man ønsker at skabe mulighed for, at børn og unge får interesse for natur og miljø og lyst til oplevelser i det fri og på denne måde få en styrket naturforståelse. På denne måde skaber man forudsætning for, at børn og unge i Rebild kommune får de bedste muligheder for at få større viden om naturen, hvordan man påvirker naturen og hvordan der kan skabes bedre betingelser på naturen i fremtiden. Samtidigt må det jo også gerne være sjovt at udforske naturen.
_ _ _

FAKTA:
Vild med Rebild er en forening af frivillige, der arbejder for at skabe en fælles indsats for rigere natur i Rebild Kommune. 

Et af Vild med Rebild’s nye projekter er et tilbud til børn og unge i kommunen, som skal skabe grøn viden lokalt. 

Skoler, institutioner og foreninger skal have mulighed for at skabe grønne og vilde aktiviteter for børn og unge i kommunen. Dette projekt har fået navnet Vilde Unge(r) og de aktiviteter, der sættes i gang, skal være bæredygtige og give indsigt i, at der skal skabes mere plads til liv i naturen. 

Projektet har netop modtaget støtte fra LAG (Lokale Aktions Grupper) samt Friluftsrådet.

e-max.it: your social media marketing partner