Tekst og foto: Karl Erik Hansen

 

SVENSTRUP: Lars Bang Jensen valgtes i 1986 som suppleant til bestyrelsen i Svenstrup Brugsforening og i 1994 indtræder han i bestyrelsen. Efter det lange tilløb varede det ikke længe inden formandsstolen blev ledig, det skete den 11. september 1996 - altså for 25 år siden.

Lars Bang Jensen er årgang 1953, født og opvokset i Svenstrup. – Den 68-årige jubilar er en eminent fortæller og meget vidende, han videregiver gerne sin store viden om områdets fortid og nutid. For 40 år siden købte han og hustruen, Bente, ”Solgården” på Dall Møllevej, hvor de driver et fritidslandbrug på omkring 40 tdr. land - markjorden er udlejet - hertil kommer naturpleje af yderligere 80 tdr. land, med god hjælp af 25 kreaturer og 60 lam og får. På Solgården har det kulturinteresserede ægtepar også oprettet et mindre kunstgalleri.

Inden fortællingen om Lars Bang Jensens engagement i brugsforeningsbevægelsen skal der lige nævnes nogle enkelte highlights som fortæller noget om denne samfundsengagerede og kulturelskende mand: - I 13 år byrådsmedlem for Socialdemokratiet i Aalborg Byråd, lederrolle i ”Huset” - hele Aalborgs kulturhus, samt formand for ”Kunsten” Nordjyllands største kunstmuseum.  Aktuelt er Lars Bang Jensen kulturkonsulent hos Fokus Folkeoplysning, her afvikler han aktiviteterne i KulturKlub Fokus for de 500 medlemmer. Nævnes bør også rejselederjobbet for bl.a. ”Albatros Travel”, dette har bragt ham til Rusland 40 gange og hertil kan lægges et utal af andre spændende rejsemål og krydstogter.

Derfor brugsen

Denne samtale foregår på ”Solgårdens” solbeskinnede terrasse i en have med et væld af eftersommerens smukke blomster. Lars Bang Jensen har i den forgangne weekend været til Landsrådsmøde i Coop: - en forsamling på ca. 120 personer, medlemsvalgte fra hele landet samt Coops bestyrelse og forretningsmæssige ledelse. 

Vores jubilar er særdeles begejstret for den åbne og frie debat der finder sted i brugsforeningsbevægelsen, vi er et godt sted med økonomisk fremgang og en stabil ledelse. Coop og butikkerne inkl. de selvstændige foreninger er en kolossal stor spiller på dagligvarer markedet i Danmark og Lars Bang Jensen konstaterer med tilfredshed, at der arbejdes og besluttes ud fra de opdaterede grundprincipper om; - Åbent medlemskab, demokratisk medlemskontrol, økonomisk medlemsdeltagelse, selvstyre og uafhængighed, uddannelse, undervisning og information og hensyn til en bæredygtig samfundsudvikling. 

Det er først i de senere år Lars Bang Jensen har engageret sig i det regionale og landsdækkende brugsforeningsarbejde, hvilket han finder særdeles berigende og vigtigt, så han stiller til efteråret op til endnu en valgperiode. 

Vores brugs

Svenstrup Brugsforenings historie går tilbage til 1906. indbyggertal var da omkring 1100. I byen fandtes enkelte småhandlende, men en egentlig købmandsbutik fandtes (af lovgivningsmæssige årsager) ikke. Borgere fra området - heriblandt Lars Bang Jensens oldefar – var sandsynligvis blevet inspireret af brugsforeningstankens muligheder for medlemsindflydelse og de økonomiske muligheder.  I jubilæumsskriftet ”Svenstrup bogen” fra 2006 kan man læse om foreningens særdeles turbulente og vanskelige opstart med 60 medlemmer.

80 år efter foreningens begyndelse vælges Lars Bang Jensen som suppleant til bestyrelsen. Interessen for Brugsen har jeg fået med hjemmefra fortæller han og beretter om glæden ved læsning af den årlige kalender og Samvirke; - værdien af fællesskab og lokalt engagement fremhæves som vigtige elementer i arbejdet for Brugsen.

Formand i modvind og medvind

I året 1996, hvor Lars Bang Jensen vælges til formand - fejrede FDB (Fællesforeningen for Danmarks Brugsforeninger) 100-års jubilæum, Svenstrup Brugsforening har 90-års jubilæum, butikkens slagter, John Johansen, har 25-års jubilæum og uddeler Aksel Pedersen har været butikkens leder i 20 år. I årene forud havde foreningen været gennem en turbulent periode med åbning og lukning af afdelingen på Højvang og 80’erne havde heller ikke været de bedste. 

- Gennem årene har vi på trods af vores beliggenhed med kun 10 kilometer til Aalborg centrum, haft en stabil udbygning i vores markedsområde, både erhverv og boliger. Aalborg Storcenter, 3 kilometer herfra, huser Danmarks største Bilka samt alle tænkelige butikker. Dette giver naturligvis udfordringer bl.a. at næsten alle Svenstrups specialbutikker er lukkede, hvilket gør Svenstrup mindre attraktiv som handelsby.

- Bestyrelse, uddeler og medarbejdere har gennem årene sørget for at holde ejendomme, butikken og alt deromkring up-to-date. Der indføres nye IT-systemer, butikken udvides og moderniseres, varesortimentet ændres, naboejendomme opkøbes (pt 9 lejemål), partnerskabsaftaler om drift af andre brugsforeninger indgås, samarbejdet med lokalområdet plejes, nye samarbejdsaftaler med Coop indgås, uddannelse vedligeholdes og medlemstilfredshed følges. – Alt dette bringes over bestyrelsens bord til beslutning, men sidst og ikke mindst skal bestyrelsen være medlemmernes ambassadører og sikre foreningens fremtid med en god økonomi, understreger Lars Bang Jensen.

Gode resultater

Der er tradition for at omkring 150 medlemmer møder op til brugsens generalforsamling i Svenstrup Sognegård, dog har de sidste år grundet corona pandemien været anderledes, således i 2021 hvor omkring 15 medlemmer var med til det elektroniske møder, hvor man savnede debat og samvær.

Året 2020 var året efter den hidtil største og dyreste om- og tilbygning af butikken og formanden lagde i sin beretning ikke skjul på, at det havde været et driftsmæssigt vanskeligt år, suppleret af corona pandemien. Uddeler, medarbejdere og bestyrelse skærpede fokus på den daglige drift og året endte med en stor omsætningsfremgang og et tilfredsstillende resultat. 

Svenstrup Brugsforening har gennem årene haft en god og stabil udvikling og fremstår i dag som én af Nordjyllands største og stærkeste brugsforeninger.

Uddelere og bestyrelse

Svenstrup Brugsforening har gennem tiden haft 7 uddelere, heraf 3 i Lars Bang Jensens formandsperiode: - Aksel Pedersen 1976-2001, Henrik Gade Johansen 2001-2021 og Tommy Vestergaard fra 1. maj 2021.

Blandt bestyrelsesmedlemmer findes der også eksempler på lang og tro tjeneste. Den nuværende bestyrelse består af: - Lars Bang Jensen, Conny Jensen, Nini Teisen, Lene Weinkouff, Johnny Svendsen Jensen og suppleant Martin Rønnest.

Sig tak for indsatsen

Bestyrelsen har besluttet at markere det usædvanlige jubilæum lørdag den 11. september. Lars Bang Jensen ønsker ikke at blive hyldet og fejret, men vil gerne have en snak med medlemmer, kunder og samarbejdspartnere. – Det bliver der lejlighed til i det opstillede telt foran SuperBrugsen, hvor der serveres diverse lækkerier af butikkens store udvalg. Det er bestyrelseskollegerne og uddeleren der inviterer og de håber på stort fremmøde, hvilket vil glæde jubilaren.

 

e-max.it: your social media marketing partner