STØVRING: På den kommende generalforsamling for Støvring Vandværk den 24. september 2020 har bestyrelsen valgt at stille forslag om, at vandværket skal udtræde af den økonomiske regulering og skattepligt, der følger af vandsektorloven, og som vandværket har været omfattet af siden 2010.

Med ændring af vandsektorloven er der indført mulighed for, at forbrugerejede vandværker med et årligt vandsalg mellem 200.000 m3 og 800.000 m3, kan søge om udtræden af denne økonomiske regulering. Støvring Vandværk har ca. 3.600 forbrugere og der oppumpes ca. 500.000 m3 vand årligt.

Frem til 2010 var Støvring Vandværk omfattet af reglerne om hvile-i-sig-selv, hvor vandværket må opkræve betaling for levering af vand, svarende til de omkostninger, som værket har til fremskaffelse og distribution af vand. Ved udtræden af den økonomiske regulering vil Støvring Vandværk igen være omfattet af vandforsyningslovens hvile-i-sig-selv principper

- Bestyrelsen i Støvring Vandværk har altid, og uafhængigt af den økonomiske regulering, arbejdet for levering af rent og rigeligt drikkevand i Støvring til lavest mulig pris, fortæller formand Hans Jørgen Schmidt. Bestyrelsen vil fortsætte med dette arbejde fremover. Udtræden af den økonomiske regulering og skattepligt vil give bestyrelsen mindre administration og bureaukrati samt bedre mulighed for langsigtet planlægning og for at styre økonomi og priser fra år til år, slutter Hans Jørgen Schmidt.

Såfremt vandværkets forbrugere støtter bestyrelsens forslag om at træde ud af den økonomiske regulering og skattepligt, vil dette være gældende fra 1. januar 2022.

e-max.it: your social media marketing partner