Efter at have rokeret rundt på nogle kontorer, stod Himmerlandshave Ældrecenter med et ledigt lokale. Det blev hurtigt besluttet, at det skulle laves om til et sanserum for beboere.

Ideen om at få en kunstner til at udsmykke lokalet blev skabt.  Himmerlandshaves Venners bestyrelse valgte, sammen med ældrecenter leder Yvonne, og medarbejdere Helle og Ina, at det skulle udsmykkes som et gammelt bindingsværkshus med stokroser og mange andre små detaljer rundt om, både udenfor og inde i lokalet. 

Himmerlandshaves Venner har i løbet af de sidste par år modtaget større donationer bl.a. fra Gerda Jacobsen samt fra Ove Frederiksen minde. Bestyrelsen var enige om, at donationer i den størrelsesorden skulle bruges på Ældrecentret så Gerda og de andre beboere dagligt kan have fornøjelse af det og dermed også se, at pengene ikke er blevet anvendt til Vennernes sædvanlige aktiviteter. Himmerlandshave Ældrecenter havde også mulighed for at bidrage økonomisk for at idéen kunne blive til virkelighed.

Kunstneren Kiss Jönsson fra Assens har virkelig formået få udsmykket væggene så det fremstår som et rigtigt hyggeligt lille hus.

Pedel Kurt har hjulpet med praktiske opgaver, så medarbejderne Helle og Ina har kunne gå i gang med at spartle og male de resterende vægge, samt finde ting fra gamle dage og indrette huset, så det er som at træde ind i en hyggelig stue og køkken i beboernes ånd. 

Mandag den 2. december var der indvielse af Himmerlandshaves nye sanserum: ”Gerdas Hus”.

Alle beboere, pårørende, medarbejdere, ledelse samt Himmerlandshaves Venners bestyrelse mødte op til en hyggelig eftermiddag, hvor Gerda fik lov at klippe det røde bånd og erklære huset for åbent.

Køkkenet sørgede for kaffe og dejlig gammeldaws æblekage og kringle – og snakken gik lystigt inde i huset samt ved bordene på husets ”terrasse”.

 

e-max.it: your social media marketing partner