Lokalhistorisk Forening for den tidligere Støvring Kommune afholdt 7. marts generalforsamling, hvor godt 30 af foreningens medlemmer var mødt frem.

I sin beretning lagde formand, Erling Trads, stor vægt på at fortælle om den fortsatte levende interesse for lokalhistorie i bred forstand og særligt i vores område, hvilket blandt andet kan ses af den store op-mærksomhed, der har været for både at se og kommentere de mange fotos lagt på Arkiv.dk.
Netop arbejdet med at lægge Arkivets over 15.000 fotos på arkiv.dk har beslaglagt en stor del af bestyrelsens arbejde i det forløbne år. Selv om de fire ”indtastere” har arbejdet koncentreret, er det faktisk næsten to år siden, arbejdet begyndte. Det næste store projekt er at registreringerne af de mange hyldemeter papirarkivalier også skal lægges på arkiv.dk. Bestyrelses-medlemmerne skal inden for kort tid på kursus i, hvordan det gøres. Hvor lang tid det vil tage at færdiggøre disse registreringer, tør ingen gætte på. Nogen taler om år, andre om generationer.
Der har i det forløbne år også været tid til andet. Medlemsbladet Hanen er som planlagt udkommet med to numre, Arkivets webside har haft en næsten fordobling af det daglige be-søgstal, ligesom det seneste tiltag, en Facebook-side er blevet taget godt imod. Netop Facebook er en stor udfordring, idet der lægges et utal af gamle såvel som ny fotos på dette medie, blot kan det være svært for os i vores lokalhistoriske Arkiv at få disse til at indgå i vores sam-ling, hvor de ikke blot efter kort tid bliver væk i mylderet, men systematiseres og gemt ”til evig tid”.
Som i de foregående år har flere foreninger lagt vejen forbi Arkivet, og en guidet tur med foreninger er det også blevet til. Det ugentlige besøgstal på Arkivet har været tilfredsstillende. En arbejdsgruppe med deltagelse af folk udenfor bestyrelsen er i gang med en registrering af erhvervsvirksomheder i Støvring i 1970’erne og til nu, og en anden gruppe arbejder ihærdigt med at kortlægge aktiviteterne i Jernbanegade fra Støvring Stations indvielse til i dag. Samarbejdet med Rebild Kommunes andre lokalhistoriske arkiver har fungeret på den vanlige gode måde, og det har været en glæde, at der også fra politisk hold har været vist interesse for at deltage i de orienterende fællesmøder.
I begyndelsen af januar meddelte Robert Kjær desværre, at han måtte ophøre med bestyrelsesarbejdet pga. sygdom. Robert Kjær har gennem 23 år udført en stor og særdeles flot indsats for Arkivet – meget ofte krydret med en underfundig humor, som vil blive savnet. En enig bestyrelse har besluttet at udnævne Robert Kjær til æresmedlem. Jørgen Rasmussen er indtrådt i bestyrelsen som Roberts stedfortræder. Som et sidste punkt i sin beretning bekendtgjorde Erling Trads, at han med denne generalforsamling forlader formandsposten, men forbliver i be-styrelsen.
Erling Trads har været med i foreningens bestyrelse siden 2001 og formand for denne i ti år. Næstformand Per Rolandsen takkede ham for hans rolige og kompetente måde at lede arbejdet i foreningen gennem de forløbne år og glædede sig samtidig over at han fortsætter sit arbejde i bestyrelsen, der konstituerer sig i løbet af de kommende dage.
Beretningen og det af kasserer Leo Nøhr Jespersen fremlagte regnskab og budgetforslag blev enstemmigt vedtaget. Til bestyrelsen var der genvalg af John Hardy Nielsen, Leo Nøhr Jespersen og Per Rolandsen. Ligeledes var der genvalg af Tom Lassen som suppleant. Nyvalgt suppleant blev Britta Nielsen. Foruden ovennævnte består bestyrelsen også af Marit Terp, Jørgen Rasmussen, Erling Trads og Niels Nørgaard Nielsen.
Efter selve generalforsamlingen var det Niels Moes fra Rebildcentret, der med stor indsigt og engagement fortalte om Rebildcentrets mange aktiviteter samt om Regan Vest og planerne for dets åbning for offentligheden, der forventes at ske i 2020.

e-max.it: your social media marketing partner