Det projekt »Frie Bymidter«, som Rebild Kommune og en række lokale foreninger, organisationer mv. de kommende måneder er i dialog om, omfatter bl.a. oprettelse af et Borgernes Hus som en pligt-opgave under projektet. Borgernes Hus oprettes i første omgang som et partnerskab mellem Rebild Kommune og Frivilligcenter Rebild.

 

Af: Jacob Søndergaard, lokaljournalist

 

Frivilligcenter Rebild har i dag hjemme i Business Park Nord, beliggende i den sydlige del af Støvring by, men tænkes i de foreliggende planer flyttet til en mere centralt beliggende placering, inden for det område, der udgør området, som ifølge oplægget skal udvikles efter forudsætningerne i »Frie Bymidter«.

Frie Bymidter er, som Folkebladet Rebild tidligere har beskrevet, et statsstøttet projekt, hvor Støvring by som eneste by i Nordjylland, har fået statslig medfinansiering til at udvikle en række funktioner i netop midtbyen. Her har Rebild Kommune igangsat en proces, hvor foreninger, institutioner mv. med inter-
esser inden for området, den kommende tid vil være inddraget med henblik på at fremkomme med ønsker til en udvikling, der vil strække sig over fem år.

Frivilligcenter Rebild – for hele kommunen

Folkebladet Rebild har talt med Christina Dige Rejkjær, daglig leder af Frivilligcenter Rebild og Merete Langeland, formand for centrets bestyrelse, og herfra bakker man op om det kommende samarbejde med Rebild Kommune, hvor centret bliver en del af Borgernes Hus. – Men, understreger de begge, det er magtpåliggende for os at understrege, at Frivilligcenter Rebild både nu og fremover er en funktion, der vil tilgodese det frivillige foreningsliv i hele Rebild Kommune, og derfor er beliggenheden i denne sammenhæng underordnet. I Borgernes Hus vil Frivilligcentret naturligt indgå i andre samarbejder og evt. partnerskaber, men det ligger i hele Frivilligcentrets DNA, at alle frivillige funktioner i hele Rebild Kommune skal kunne tilgodeses.

Daglige støttefunktioner

Frivilligcenter Rebild er i det daglige center for en række rådgivningsfunktioner for primært det frivillige foreningsliv – det være sig inden for foreninger med et socialt sigte, foreninger inden for idræt og motion eller idébetonede foreninger som f.eks. spejderorganisationer mv. 

– Vi rådgiver foreninger i praktiske opgaver med hensyn til selve foreningsdriften, eller vi kan være sparringspartner, hvis der opstår udfordringer med driften af foreningen, manglende dialog i en bestyrelse osv, forklarer centerleder Christina Dige Rejkjær.

Frivilligcenter Rebild har på den måde flere end 100 foreninger som medlemmer, der modtager rådgivning og støtte under forskellig form.

Projektorienteret udvikling

Frivilligcenter Rebild har ud over egentlig rådgivning og andet samarbejde med frivillige foreninger mv., også en række projektorienterede opgaver, hvor der bl.a. gøres en indsats for at bringe unge ud af mistrivsel og ensomhed. Her har vi for tiden et flerårigt partnerskabsprojekt, som foregår i samarbejde med 27 aktører – herunder bl.a. flere afdelinger i Rebild Kommune, Region Nordjylland og en række foreninger, forklarer centerlederen.

 

FAKTA

Beskrivelse fra oplæg til »Fri Bymidte« i Støvring:

Borgernes Hus er et forsøg med en centralt placeret velfærdsfunktion. I forsøgsperioden skal Borgernes Hus bidrage til at skabe liv i midtbyen og give flere anledninger til at besøge området, udover handel. Velfærdsfunktionen vil over en 3-årig periode blive etableret i et eller flere centrale lejemål og skal fungere som et samlingssted for borgere, foreninger og kommunale velfærdsfunktioner i tæt partnerskab med Frivilligcenter Rebild. 

Formålet med velfærdsfunktionen er at afprøve og udvikle nye typer af samarbejde mellem kommunen og civilsamfundet, imens effekten på livet i midtbyen bliver undersøgt. Erfaringerne fra forsøgsprojektet vil hjælpe med at træffe en kvalificeret beslutning om eventuelle permanente velfærdsfunktioner i midtbyen og læring om, hvordan flest muligt kan inddrages i indholdsskabelse og drift på den lange bane. 

Der vil være en bestyrelse bestående af repræsentanter fra Frivilligcenter Rebild, Rebild Kommune og husets brugere, der vil mødes og udvikle og koordinere aktiviteter i huset, evaluere løbende ift. målsætninger og resultater samt træffe beslutninger om justeringer i samarbejdet. 

Borgernes Hus bygger på et partnerskab mellem Rebild Kommune og Frivilligcenter Rebild, og partnerskabsaftalen vil skabe en fælles aftale- og forståelsesramme for samarbejdet omkring Borgernes Hus gennem forsøgsperioden. 

 

FAKTA

Om Frivilligcenter Rebild:

Frivilligcenter Rebild (FCR) er en paraplyorganisation for de frivillige foreninger og grupper i Rebild Kommune, som arbejder målrettet for at støtte, synliggøre og udvikle frivilligheden i hele Rebild Kommune – og på den måde styrke indsatsen for de sårbare og udsatte mennesker her i kommunen.

Frivilligcenter Rebild:

Understøtter frivilligheden ved at tilbyde rådgivning, netværk, støtte til opstart og synlighed, så det bliver så nemt så muligt at være frivillig

Bygger bro mellem foreninger, kommune og erhvervslivet og hjælper nye samarbejder i gang, så vi sammen kan gøre hinanden stærkere

Hjælper borgerne i Rebild Kommune med at blive frivillige eller brugere i den helt rigtige forening, eller med at finde lige netop det hjælpetilbud, som de har brug for

Udvikler og nytænker frivilligheden ved at deltage i og drive udviklingsprojekter, som handler om at skabe og understøtte stærke mangfoldige fællesskaber

Skaber overblik og synlighed – både virtuelt og i den virkelige verden, så det bliver så nemt som muligt for både borgere og samarbejdspartnere at deltage og engagere sig.

e-max.it: your social media marketing partner