Lokalrådet for Støvring og Sørup: En forpligtende del af den kommende midtbyplan for Støvring bymidte er etablering af et Borgernes Hus.

 

Af: Jacob Søndergaard, lokaljournalist

 

STØVRING: Som Folkebladet Rebild i sidste uge beskrev, pågår der for tiden et forarbejde til en kommende plan for Støvring Midtby – en plan, som har baggrund i det statsligt med finansierede projekt »Frie Bymidter«, hvoraf Rebild Kommune som eneste nordjyske by har modtaget tilsagn om medfinansiering.

Sammen med byrådet, er også Støvring-Sørup Lokalråd begejstret over tilsagnet fra staten, og det glæder især rådets formand Mogens Dam Andersen, at ideer, der tidligere blev lanceret gennem et »paragraf 17, stk. 4 udvalg«, nu kan relanceres – i øvrigt sammen med nye ideer, og så til en forhåbentlig økonomi, som Rebild Kommune har evne til at medfinansiere, siger lokalrådsformanden til Folkebladet Rebild.

Borgernes Hus

Som en helt central del af den kommende midtbyplan skal der etableres et »Borgernes Hus«. Dette »hus« beskrives i oplægget til planerne således:

Borgernes Hus er et forsøg med en centralt placeret velfærdsfunktion. I forsøgsperioden skal Borgernes Hus bidrage til at skabe liv i midtbyen og give flere anledninger til at besøge området, udover handel. Velfærdsfunktionen vil over en 3-årig periode blive etableret i et eller flere centrale lejemål og skal fungere som et samlingssted for borgere, foreninger og kommunale velfærdsfunktioner i tæt partnerskab med Frivilligcenter Rebild. 

Formålet med velfærdsfunktionen er at afprøve og udvikle nye typer af samarbejde mellem kommunen og civilsamfundet, imens effekten på livet i midtbyen bliver undersøgt. Erfaringerne fra forsøgsprojektet vil hjælpe med at træffe en kvalificeret beslutning om eventuelle permanente velfærdsfunktioner i midtbyen og læring om, hvordan flest muligt kan inddrages i indholdsskabelse og drift på den lange bane. 

Der vil være en bestyrelse bestående af repræsentanter fra Frivilligcenter Rebild, Rebild Kommune og husets brugere, der vil mødes og udvikle og koordinere aktiviteter i huset, evaluere løbende ift. målsætninger og resultater samt træffe beslutninger om justeringer i samarbejdet. 

Borgernes Hus bygger på et partnerskab mellem Rebild Kommune og Frivilligcenter Rebild, og partnerskabsaftalen vil skabe en fælles aftale- og forståelsesramme for samarbejdet omkring Borgernes Hus gennem forsøgsperioden.  

City Centret – en oplagt mulighed

Citycentret ved Hobrovej i Støvring er ifølge Mogens Dam Andersen en oplagt mulighed for at knytte både Støvrings frivillige foreningsliv, borgerne generelt og Frivilligcenter Rebild tættere på midtbyen og det liv, der ifølge oplægget til Midtbyplanen gåes målrettet efter at styrke: 

– City Centret har i dag en helt anden rolle end tidligere, og der er ganske vist etableret en genbrugsforretning og en kirkefunktion. Men hele området omkring City Centret kunne med fordel også inddrages, da parkeringskælder og området omkring centret ikke længere virker indbydende. Der er god tilgængelighed omkring centret, og nærheden til Bavnebakkeskolen gør, at også børn og unge forhåbentlig kan motiveres og aktiveres til at lægge nogle sunde fritidsaktiviteter på stedet. Særligt »synlige« aktiviteter for børn og unge vil også få forældregenerationen til at interessere sig for stedet, siger Mogens Dam Andersen i sit oplæg til idéfasen for den kommende Midtbyplan.

Cafémøder kan give borgerne mulighed

Støvring-Sørup Lokalråd har et ønske om både at udbrede de allerede foreliggende ideer til udvikling af midtbyen, men det er samtidig vort ønske at få ideer fra byens borgere, og vi vil derfor inden for kort tid indbyde til særlige café-møder, hvor alle kan tilmelde sig og blive en del af dialogen, siger Mogens Dam Andersen, formand for Lokalrådet.

 

e-max.it: your social media marketing partner