Den nye skoles bestyrelse lægger et bud på køb af den nu tidligere skolebygning og arealet dertil.

 

Af: Jacob Søndergaard, lokaljournalist

 

Allerede før byrådet i Rebild Kommune i efteråret 2023 vedtog at nedlægge Blenstrup som kommuneskole, havde en initiativgruppe omkring start af en privatskole i Blenstrup ansøgt Børne- og Undervisningsministeriet om at starte en skole i landsbyen. Det var nødvendigt at søge tidligt, da fristen for at søge ville være overskredet på det tidspunkt, hvor byrådet vedtog budgettet for 2024.

35 elever er nok

Fra beslutningen om at lukke den kommunale skole i Blenstrup fra sommeren 2024 og til nu, er der tilmeldt 35 elever til den kommende privatskole, der er døbt Sophie Amalie Skolen, fortæller Birgitte Feld Mikkelsen fra skolens bestyrelse. 

Birgitte Feld Mikkelsen: Vi arbejder med et mål på 50 elever.

– De 35 elever er teoretisk tilstrækkeligt til at starte den kommende skole, men vi vil meget gerne have yderligere tilgang, og det tror vi på vil komme, når vi får de sidste formaliteter på plads omkring opstarten og udsigterne til den praktiske gennemførelse af skolestarten. Vi har allerede flere interesserede fra de større byer, og vi arbejder med et mål på 50 elever, siger hun til Folkebladet REBILD.

Forsøger at købe de nuværende skolebygninger

Rebild Kommune har opslået de nuværende skolebygninger med et tilhørende areal til salg, og bestyrelsen for Sophie Amalie Skolen har givet et tilbud på at købe ejendommen. Det håber vi naturligvis på kan lykkes, supplerer Birgitte Feld Mikkelsen.

Økonomi og vedtægter skal der til

Afslutningsvis oplyser hun, at der er indgået aftale mellem Sophie Amalie Skolens bestyrelse og et pengeinstitut om en konto, og onsdag i denne uge er der ekstraordinær generalforsamling med godkendelse af opdaterede vedtægter på dagsordenen.

– Vi arbejder nu ufortrødent videre med skoleplanerne, og en støtteforening er samtidig aktive med at samle et økonomisk grundlag, for ud over en statslig støtte på 75% af skolens udgifter, en egenbetaling fra de tilmeldte børns forældre skal der skaffes en rest, og den opgave er støtteforeningen på. Ydermere oplever vi stor lokal opbakning fra mange sider i Blenstrup og omegn, slutter Birgitte Feld Mikkelsen

e-max.it: your social media marketing partner