Tirsdag afholdt Støvring Seniorer den årlige generalforsamling i Stubhuset med deltagelse af 165 af foreningens medlemmer.

 

n STØVRING: Foreningens formand, Charles Waring bød velkommen, hvorefter Bent Thomsen blev valgt til dirigent.

Efter han havde konstateret generalforsamlingens lovlige indvarsling, gav han ordet til formanden for aflæggelse af årsberetningen.

Charles Waring omtalte aktiviteterne i årets løb i Stubhuset samt de to udflugter og julefrokosten på Rold Storkro. Aktiviteterne havde været afviklet med en fornuftig, men dog svagt vigende, tilslutning i forhold til tidligere. En tendens som mange foreninger oplever efter den nu overståede corona-epidemi.

Charles opfordrede forsamlingen til at gør lidt ”reklame” for foreningen med henblik på at øge medlemstallet, der for nuværende er på ca. 580 medlemmer - hvilket gør foreningen til en af de største Danske Seniorer-foreninger i landet.

Der var ingen spørgsmål eller kommentarer til formandens beretning, der herefter blev énstemmigt godkendt.

Kasserer Jørgen Rasmussen gennemgik herefter årsregnskabet, der sluttede med et underskud på ca. 10.000 kr. Foreningen har dog fortsat en fornuftig kassebeholdning.

Stigende priser på stort set alt, hvad foreningen indkøber, gør det imidlertid nødvendigt at øge indtægterne. Kassereren oplyste, at bestyrelsen derfor foreslog en kontingentstigning fra 100 til 150 kr. gældende fra 2025. Der var ingen bemærkninger til den foreslåede stigning.

Charles Waring ønskede ikke genvalg efter 14 år i bestyrelsen. I stedet valgtes Rita Nielsen.

Bodil Sørensen ønskede ikke genvalg som suppleant til bestyrelsen. I stedet valgtes Ingelise Sommer.

Øvrige valg var genvalg.

Som afslutning på generalforsamlingen takkede næstformand Flemming Madsen den afgående formand Charles Waring for hans mangeårige indsats gennem 14 år i bestyrelsen, heraf de 10 år som formand. Fra foreningen var der en erkendtlighed til Charles og hans kone Birthe for den mangeårige indsats.

Efter kaffen var der et indlæg fra borgmester Jesper Greth, primært omkring ældre og frivillige i Rebild Kommune

/ LO

Efter generalforsamlingen var der et indlæg fra borgmester Jesper Greth.

e-max.it: your social media marketing partner