REBILD: Til behandling på sidste uges møde i Rebild Byråd havde Bælum Vandværk ansøgt kommunen om, at den står i forskud for forsyningsledningen for op til 8 ejendomme, som ikke vil tilsluttes på nuværende tidspunkt. Smidie Vandværk og to ejendomme er ved at blive tilsluttet Bælum Vandværk. Byrådet skulle beslutte, om kommunen i denne forbindelse vil stå i forskud for forsyningsledningen for de ejendomme, der ikke tilsluttes på nuværende tidspunkt. Kommunalt forskud i dette tilfælde vil kræve, at der afviges fra retningslinjen i vandforsyningsplanen, da der ikke er 60% eller mere i området, der på nuværende tidspunkt vil tilsluttes.

Teknik- og Miljøudvalget har flere gange og bl.a. i 2018 besluttet at stå i forskud ved tilslutning til Guldbæk Vandværk og der er også i disse tilfælde afveget fra retningslinjen i vandforsyningsplanen.

Udvidelse af Bælum Vandværk forsyningsområde til nye forbrugere og til områder med dårlig vandkvalitet sikrer en god og stabil vandkvalitet til borgere i Rebild Kommune.

Forvaltningen indstillede forud for byrådsmødet, at Teknik- og Miljøudvalget overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at Rebild Kommune vil stå i forskud for passagebidraget til de 8 ejendomme ved tilslutning af Smidie Vandværk. Indstillingen blev godkendt.

Det praktiske:

Der skal etableres en ca. 2,5 km Ø75 mm vandledning fra Bælum vandværks ledningsnet forbi de to ejendomme og ud til Smidie Vandværks ledning. Bælum vandværk har søgt Rebild Kommune om at stå i forskud, da de ikke mener, at de økonomisk har mulighed for at lægge ud for de ejendomme, som den nye ledning passerer. Vandværket har et lån i forvejen og de planlægger at bruge midler til en ny kildeplads i fremtiden.

Vandværket har indhentet en pris for at få lagt en forsyningsledningen til Smidie Vandværk til en samlet pris på 1.098.100 kr. eksklusive moms. Prisen er 169.344 kr. ekskl. moms for de 8 ejendomme, som de beder Rebild Kommune om at stå i forskud til.

Økonomi 

Kommunalt forskud for 8 ejendomme i Rebild Kommune, der passeres, men ikke tilsluttes til vandværket på nuværende tidspunkt, vil beløbe sig til 169.344 kr. ekskl. moms, svarende til 211.680 inkl. moms.

/ JS

e-max.it: your social media marketing partner