REBILD: Med nytåret veloverstået kunne byrødderne for første gang i det nye år søge sammen til møde i byrådssalen til det første møde i den sidste halvdel af perioden. Efter at have talt op var kommunevalget; begynder nedtælling nu til det næste. En veltilrettelagt dagsorden med tolv punkter blev derfor hurtigt godkendt. På byrådsmødet blev punkterne for første gang beskrevet og motiveret af udvalgsformændene for de respektive udvalg, hvor sagen er født. Tidligere har det været borgmesteren, der præsenterede og motiverede alle punkter. Denne procedure blev dog ændret på sidste møde, og derfor kom flere forskellige stemmer til at høres.

Først blev budgetprocessen for 2025 enstemmigt vedtaget.  Det er en justering af processen, så man først får en økonomivurdering for andet kvartal og dernæst begynder på budgettet. Det giver et bedre grundlag for budgetforhandlingerne. Endvidere skal der ligeledes arbejdes med råderummet i alle udvalgene for at kunne prioritere investeringer og dermed skabe mest mulig udvikling.

Dernæst gjaldt det Udbudsplan 2024 som blev enstemmigt godkendt med ros for, at vi som kommune har sociale klausuler i vores plan.

Rebild Kommune har været frikommune på beskæftigelsesområdet i en årrække; det betyder blandt andet, at kommunen har været fritaget for dele af lovgivningen på området. Det har været en succes, og derfor besluttede byrådet at benytte muligheden for forlængelse. Dette blev enstemmigt vedtaget.

Der mangler vuggestuepladser i dele af kommunen, og derfor afsættes der midler til flere vuggestuepladser i børnehaven Skovhuset, Støvring. Dermed tilpasses kapaciteten det nuværende behov. Kapacitet skal dog følges tæt herfra, så behovet rettidig kan tilpasses. Vedtaget enstemmigt.

Dernæst fulgte en sag om Bælum Vandværk, som tildeles kommunalt forskud i forbindelse med tilslutning af Smidie og Smidievej. Dermed sikres borgere her kvalitetsvand og fremtidig forsyning.

Punkt 7 handlede om Natura 2000, som er et tværkommunalt samarbejde mellem Rebild og nabokommunerne. Formålet er en sikring af naturområder, og planen sendes i hørin. Enstemmigt vedtaget.

De tre himmerlandske kommuner har sammen søgt om og blevet tildelt IPS-midler; dvs. midler til at støtte unge med psykiske lidelser. Projektet kører i en treårig periode, og dette blev byrådet orienteret om. Orientering blev taget enstemmigt til efterretning.

Mens de første otte punkter var blevet vedtaget i enstemmighed, førte det niende punkt til debat og afslutningsvis også en afstemning. Det gjaldt Kvalitetstandard på træningsområdet, som efter endt høring var blevet tilrettet af forvaltningen. Den første udgave af kvalitetsstandarden understregede ikke tydeligt nok, at visitationen altid skal ske individuelt, og dette var nu rettet til. Formanden for udvalget fremhævede, at dette havde fyldt i udvalgets drøftelse. Kvalitetsstandarden blev vedtaget af CVRFØS, mens Fælleslisten stemte imod.

Dernæst fulgte dagsordenens sidste reelle punkt; Fællesarealer og servicearealer på alle kommunens ældrecentre skal løbende vedligeholdes og moderniseres. Byrådet godkendte frigivelsen af budgetrammen på 1,2 mio. kr til at gennemføre de vedligeholdelsesopgaver, der er prioriteret ved den seneste bygningsgennemgang af alle ældrecentrene.

Således sluttede endnu en aften i lokaldemokratiets tjeneste; der havde været politiske modsætninger undervejs, men i god demokratisk ånd havde man først diskuteret og dernæst stemt sig til politiske beslutninger.

e-max.it: your social media marketing partner