KV17: Af Jakob Ludvigsen, Det Konservative Folkeparti

Læs mere ...

Støvring er under udvikling som aldrig før, hvilket er glædeligt. Men det kræver rettidig omhu, også for de grønne områder i byen.

Læs mere ...

Vores børn skal trives, udvikles og stimuleres helt fra start i livet. Langt de fleste af os overlader vores børn til  institutioner og dagplejere i dagtimerne de første 2 år efter endt barsel, og her er der stor fokus på netop denne opgave. Ny pædagogisk forskning og  viden bliver løbende taget i anvendelse både i vores institutioner og i dagplejen, for at gøre det så godt som muligt.
De sidste 4 år har vi i Børne- og Ungdomsudvalget haft meget fokus på, at rette op på økonomien på dagplejeområdet og mindre fokus på pædagogisk udvikling.
Jeg mener, at vi skal have en vision om, at vores børn i Rebild kommune allerede i deres første leveår skal møde dagplejere og pædagoger med stor og ajourført pædagogisk indsigt. Derved ydes den rette fælles og individuelle indsats for at udfordre vores børn, således af fx. sproglig udvikling, motorik, sociale kompetencer, trivsel  og selvværd øges, så de er kompetente og robuste til at starte i Børnehave.

Af Peter Bak, Det Konservative Folkeparti.

REBILD: Den lokale valgkamp er godt i gang, og det er tiden for at afmærke politiske særstandpunkter.

Læs mere ...

REBILD: Når borgere henvender sig til Rebild Kommune, så gør de det oftest, fordi de har brug for råd, hjælp og vejledning.

Læs mere ...

REBILD: Jeg har stor forståelse for, at du som vælger her til kommunevalget d. 21. november må have svært ved at vurdere, hvor krydset skal sættes. Alle politikere vil jo det samme, og det var også tydeligt til valgmødet i Kirketerp d 19. oktober, hvor mange var mødt op for at høre holdninger og forskelle mellem partierne. De større forskelle kom bare ikke. Alle vil forbedre på kerneområderne: børnepasning, skole og ældre. Den skarpe vælger kan bare bladre tilbage til valgtemaerne for 4 år siden, og så er det sikkert en flot kopi fra dengang.
Så, hvor er nytænkning og hvordan skal vi sætte ind for at skabe reelle forandringer?
Mit bud er, at nytænkningen bør være, at vi sætter os et reelt mål om, at vi vil have de bedste skoler i Nordjylland målt på karaktergennemsnit og trivsel blandt lærere og elever. Det vil være en god historie og tiltrække flere borgere til kommunen.
Nytænkning er også, at vi får gjort op med sognerådspolitikken i kommunen. Investering i eksempelvis byudvikling skal give mening. Argumentet skal ikke være, at nu fik du noget, og så skal jeg have det samme. Sammenhæng mellem land og by skal være bedre gennemtænkt.
En ny tilgang kan også være, at vi får styr på den kommunale organisation, så du og jeg slipper for at skulle betale millioner af kroner i fratrædelsesgodtgørelse til kommunale ledere, som enten bliver fyret eller fratræder. Disse penge sammen med fratrædelsesgodtgørelse til en kommunaldirektør, som på trods af dette fortsætter i sit job de næste tre år kunne være anvendt bedre på børne- og ældreområdet.     
Valget er dit, men jeg håber, at du vil holde mig og de andre kandidater op på vores valgløfter og oplæg, så vi om fire år kan se, at vi har flyttes os som kommune, så det ikke blot er en masse tomme ord uden handling.

Af Klaus Danmark, Brunagervej, Støvring, byrådskandidat for Venstre 

REBILD: Hvorfor skal det være så besværligt at få de rette hjælpemidler ud til ældre og handicappede, som er afhængige af andres hjælp?

Læs mere ...

Den samlede valgdeltagelse ved kommunalvalgene har de sidste mange år ligget på omkring 70 %.

Læs mere ...

Et læserbrev af Lars Bloch, Alternativet, Rebild Kommune om politisk respekt for offentlig ansatte, bringer mig til at gentage følgende udsagn om kommunalt ansatte, som jeg tidligere har fremført.
Nemlig: Man er ansat i Rebild Kommune for borgernes skyld. Ikke for kommunekassens.
Dette udsagn vil efter min mening frigøre alle ansatte i kommunen for i deres daglige og faglige gerning, at skulle tage hensyn til kommunens økonomi.
Kommunens økonomi er nemlig styret af politikerne og kommunens øverste ledelse. Ikke den enkelte medarbejder.
Derfor skal vi som politikere altid respektere, at alle personalesager i Rebild Kommune håndteres af den øverste ledelse. Ikke af politikerne og slet ikke i medierne.
Af Axel René Aubertin, Bækkedalsvej 24, 9520 Skørping, byrådsmedlem for Oplandslisten i Rebild Kommune.

Prøv en morgen at stå ved Buderupholmvej mellem Støvring og Skørping, den ene bil efter den anden passerer forbi, en del af trafikken er lastbiler eller anden tung trafik og blandet med denne trafik er der også mange cyklister.
I de kommende år må vi forvente at denne trafik kommer til at stige endnu mere i takt med den udvikling, der sker i begge byer. Samtidig så sker der en øget brug af Rold Skov som fritidsområde, hvor det i øjeblikke er især aktiviteter på mountainbike, der er mange af.
Alt dette skal foregå på en smal snoet vej gennem Rold Skov.
Jeg mener, at det er vigtigt, at der snarest muligt sker en forbedring af vejen mellem Skørping og Støvring. Der kan selvfølgelig overvejes muligheder for at finde mulighed for en hel ny vejforbindelse, men en oplagt mulighed vil være at den nuværende vej forsynes med cykelsti, således at cyklister kan færdes i sikkerhed. Samtidig bør der ses på de steder på strækningen, hvor der er behov for forbedringer – som eksempelvis lidt bedre plads i svingene. Dette vil være med til at en god vejforbindelse mange år frem.
Det vil ikke kun være strækningen mellem Skørping og Støvring, der bør forbedres – også forbindelsen fra Buderupholmvej til Gammel Skørping bør medtages i samme omgang, således at vejadgangen til Gammel Skørping bliver mere optimal.
Forbedringerne af Buderupholmvej skal selvfølgelig ske under størst muligt hensyn til naturen i Rold Skov, og om muligt skal der ske forbedringer for naturen. Dette kan eksempelvis være ved Buderupholmvejs krydsning af Lindenborg Å, hvor der skal ses på muligheden for en faunapassage.
Jeg håber, at byrådet søger for, at der snarest sker forbedring af Buderupholmvej, således at trafiksikkerheden bliver forbedret og der sker bedre fremkommelighed for både cyklister og bilister.
Af Birgitte Wilsted Simonsen, Tranebærvej 48, Støvring.
Kandidat til Kommunevalget 2017 for de Konservative.

Doktorvænget 6

9530 Støvring

mail@folkebladet.info

 

ÅBNINGSTIDER:

Mandag-torsdag kl. 8.00-16.00

Fredag kl. 8.00-15.00