REBILD: Familiens frihed og ret til at bestemme selv, er vigtig og bør understøttes.

Læs mere ...

STØVRING: Kim Dalsgaard Christensen opstiller for Det Konservative Folkeparti til kommunalvalget i Rebild.

Læs mere ...

I forbindelse med løsningen af det aktuelle kapacitetsbehov på børneområdet i Støvring, går Enhedslisten Rebild ind for en helhedsløsning i Støvring by.

Læs mere ...

REBILD: Nye bestyrelsesmedlemmer, kandidat til regionsrådsvalget og grundlovsdag i støbeskeen.

Læs mere ...

Lokalmiljøer skal have opmærksomhed og vitaminer efter behov.

Læs mere ...

RebildListen er tilhængere af genbrug, men inden for en ansvarlig økonomi.

Læs mere ...

Teknik og Miljøudvalget besluttede på sidste møde at etablere en busrute mellem Skørping og Bælum hver søndag aften.

Læs mere ...

REBILD: Vi siger nej tak til statens tilbud

Læs mere ...

Vi vil gerne rette en tak til Ældrerådet i Rebild Kommune for at sætte fingeren klart på det ømme punkt: Der er brug for flere varme hænder på ældrecentrene – ikke for mere personale til at lave varm mad.
Der er på ældrecentrene arbejdet målrettet med at få en optimal måltids-oplevelse, med at få bedre kvalitet i den centralt producerede mad og at få skabt noget hygge omkring anretning, borddækning og spisning. Det er gennemført uden at det tager en masse ressourcer fra det personale, som er hårdt presset for at levere personlig pleje og omsorg til beboerne. Medarbejderne må løbe stærkt i det daglige og det høje tempo går ud både medarbejderne og de ældre – det er den væsentligste udfordring på vores ældrecentre.
En del af byrådet har siden sidste valg forsøgt gentagne gange, at få ødelagt den velfungerende løsning, hvor maden til de ældre produceres centralt på køkkenet på Mastruplund – og så opvarmes, færdig-tilberedes og anrettes ude i bo-enhederne.
Forvaltningen har regnet på hvad det vil koste, at leve op til de ønsker nogle partier har fremhævet som argumenter mod central madlavning. De mener, at madlavningen skal ske tæt på de ældre og med inddragelse af beboere til at skrælle kartofler etc. Det vil kræve at madlavningen fremover sker ude i bo-enhederne fra bunden af. Prisen er ekstra personaleforbrug for 10 millioner årligt. Det vil være en vanvittig prioritering af ressourcerne – og det vil kun gavne nogle få af de mest friske beboere på ældrecentrene, mens dem der har brug for personlig pleje og omsorg fortsat må leve med mangel på varme hænder.
Socialdemokraterne ønsker at prioritere varme hænder og håber byrådet vil bakke op om sundhedsudvalget og ældrerådet på dette punkt.

 

Af Henrik Christensen, byrådsmedlem (S), Rebild kommune, Grønnegade, Bælum.

Thøger Elmelund Kristensen, byrådsmedlem (S), Rebild kommune, Øster Hornum, Støvring

Byrådet har måttet prioritere mellem sine by-sprednings-drømme, efter at Erhvervsstyrelsen sidste år belærte Rebild Kommune om reglerne for at inddrage nye arealer til byudvikling. Hvis Kommuneplan 2017 vedtages som fremlagt, kan kun to mark- og skovarealer nord for Skørping blive forvandlet til boligkvarterer i perioden frem til 2021. Heldigvis.

Læs mere ...

Vi skal sikre, at I forældre ved i god tid, hvor jeres barn skal passes, og de seneste måneder har det i Støvring knebet med at overholde at give besked to mdr. før pasningsbehov, som der ellers er vedtaget.
På RebildListens initiativ blev der sat fokus på dette, og det er lykkes nu, at Rebild Kommune kan give jer besked to mdr. før pasningsbehov.
På det seneste møde i Børne- og Ungdomsudvalget, foreslog RebildListen at forbedre de nuværende to mdr., til at forældre får besked mindst tre mdr. før pasningsbehovet.
Et enigt udvalgt besluttede at fremsætte dette ønske i de kommende budgetforhandlinger, med håbet om, at et flertal i byrådet vil prioritere 400.000 kr. dertil.
Vi har stor forståelse for, at forældre har brug for den information for at få hverdagen til at fungere. Selvfølgelig et det også et budskab, vi håber, potentielle tilflyttere vil få øje på, så det kendskab håber vi, at tilfredse forældre fremover kan være med til at sprede.

Af Jeanette Sagan, Søren Konnerup, Peter Bak, RebildListen

Doktorvænget 6

9530 Støvring

mail@folkebladet.info

 

ÅBNINGSTIDER:

Mandag-torsdag kl. 8.00-16.00

Fredag kl. 8.00-15.00