REBILD: Du undrer dig måske over min og Venstres udmelding: ”Fra kornmark til lokale arbejdspladser”.

Læs mere ...

Ø. HORNUM: Tidligere på sommeren blev ØHI’s haltider i Øster Hornum Hallen for den kommende indendørssæson fordelt.

Læs mere ...

Efter nærlæsning af Budgetforslaget 2018 for Rebild Kommune på anlægssiden ser jeg til min forbavselse, at byrådet og teknisk forvaltning har sat 14,8 millioner kroner af til en jernbanebro ved Klepholmvej!
Desuden går der rygter om lukning af viadukten ved Kærvej.
Jamen kære borgere i kaosbyen Støvring. Det er da go’da mand økseskaft eller en ny udgave af Hugo-spillet. Hvor vil du hen, du?
Mage til makværk skal man lede længe efter. Se bare Google Map.
Klepholmvej til Hobrovej med stop ved Støvring Autoservice? Og hvor skal du så hen, du?
Til Støvring bymidte? Til Motorvejen? Til Hobro eller blot til svømmehallen eller tennisbanerne?
Den fornuftige og funktionelle løsning på passage fra Støvring Ådale til motorvejen er en ny jernbanebro ved Vaseholm ligeud af Møllegårdsvej og Over Bækken til motorvej syd. Det er en infrastruktur som duer. Samtidig bevares viadukten ved Kærvej af hensyn til beboerne i Volstedområdet. Inden Banestyrelsen ødelægger fornuftige trafikforhold i Støvring og omegn.
Håber man vil drøfte infrastrukturen i kaosbyen Støvring på det ”Krisemøde”, som Støvring-Sørup lokalråd indkalder til i Stubhuset torsdag den 7. september.

 

Af Axel René Aubertin,
næstformand og kandidat til
Rebild byråd for Oplandslisten.

Tirsdag den 22. august var jeg til orienteringsmøde om, hvad den gamle materielgård skulle bruges til efter fraflytning den 1. oktober 2017.

Læs mere ...

”Jeg er lykkeligt forelsket i livet. Taknemlig for det, som det har givet.”

Læs mere ...

Under punkt ”godkendelse af dagsorden” forsøgte jeg - sammen med andre - at få det lukkede punkt 129 gjort åbent.

Læs mere ...

REBILD: Etableringen af ny børnehave i Støvring, hvor der er virkelig behov for flere pladser, sker med fuld opbakning fra Venstre. Vi er tilfredse med beslutningen, men...

Læs mere ...

I Rebild Kommune har Byrådet gentagne gange besluttet, at der kan der købes byggegrunde med rabat – senest på op til 30%.

Fra kommunen:
Rebild Kommune oplever i disse ord rekordtilvækst med mere end 500 nettotilflyttere siden januar 2015. For at fastholde de gode takter giver Rebild Kommune i perioden fra februar til og med april 30 % på kommunale byggegrunde (uden for Støvring). I maj falder rabatten til 20 % og i juni til 10 %. Fra juli bortfalder rabatten helt.
Hvad synes naboen – der har betalt fuld pris - mon om udsalg på den anden side af hækken? Hvad synes vi som borgere om, at der sælges billigt ud af kommunens værdier?
Udsalg afholdes typisk, når butikkerne skal have plads til nye kollektioner, har madvarer tæt på sidste salgsdag eller varer, der er beskadigede. Det kan man forholde sig til.
Det giver måske lidt ridser i lakken hos byrådet, når nye udstykninger af forskellige årsager ikke kan sælges til den satte pris. Men skulle byrådet ikke lade disse arealer udgå af byzonen og tilbageføre dem til det åbne land? Udleje grunde til græsning, kolonihave eller køkkenhave? Det kunne jeg se fornuften i.
Lad tiden gå indtil den har modnet udstykningerne som attraktive byggegrunde. Stille og rolig vækst er sund vækst. Tilflytning til mindre byer sker ofte i ryk. Hvorfor skal vi have så travlt med at forcere grundsalget? Byrådet kunne også overveje ikke at udstykke nye grunde, hvor de er vanskelige at få solgt.
Der er mere fornuft i at vedligeholde - det der er i de små samfund - i stedet for at udbygge. At fjerne ”de rådne tænder” giver mulighed nye tidsvarende byhuse.  
Kommunens borgere, der ønsker optimal forvaltning af skattekronerne, kan trøste sig ved, at grundudsalget denne gang slutter til juli. Men udsalg har det med at gentage sig. Lad det ikke ske i Rebild Kommune.
Rebild Kommune er en rig kommune med et stærkt beskatningsgrundlag – vi har dermed ikke behov for at sælge ud af værdierne og agere discountfirma. Kvalitet koster, hvad det koster. Lad kvalitet til prisen være kendetegnende for Rebild Kommune.

Af: Per Alstrup, Skørping, kandidat til Regionsrådsvalget og Kommunalvalget 2017 for Alternativet Rebild

Forældre til vuggestue- og børnehavebørn i Støvring er bekymrede for deres børns fremtid i institutionerne og indkalder derfor lokalpolitikere og byens borgere til debat om kapacitetsudfordringer på børneområdet i en by, hvor børnetallet er stødt stigende.

Støvring by oplever i disse år en massiv tilflytning. Nye boligområder skyder op, og udstykninger af byggegrunde kommer som perler på en snor. Det har betydet en stor tilvækst af især børnefamilier, og børnetallet er steget markant. Det mærker børn, forældre og personale i byens småbørnsinstitutioner.
Rebild Kommunes Børne- og Ungeforvaltning og byrådet har ikke reageret i tide på den store tilflytning og har ikke været på forkant med byens stigende behov for pasningsmuligheder til de mindste, hvilket nu giver overfyldte institutioner. Borgmester i Rebild Kommune, Leon Sebbelin fra De Radikale, skriver i en åben Facebookgruppe, oprettet af forældre til børn i byens institutioner: “Jeg kan ikke sige andet, end det er en ren tilståelsessag. Vi er kommet for sent i gang.”  
Kommunen arbejder i øjeblikket på midlertidige løsninger for at afhjælpe pladsproblemerne, inden en ny institution antageligt står klar i efteråret 2018. Der er dog stor bekymring blandt byens forældre, om disse tiltag er nok til at afhjælpe problemerne, da der fortsat forventes stor tilflytning til byen. Nye udstykninger af grunde er nemlig allerede etablerede eller godkendt;
- Vi er bekymrede for fremtiden i byens institutioner. Vi kan jo se, at det typisk er børnefamilier eller unge par på tærsklen til at få børn, der køber grunde og bygger huse i Støvring. Vi forældre mener slet ikke, at problemet er løst, fortaler Rikke Sahl, der er mor til Andrea, som skal starte i børnehave til januar, og er en den af del af den forældregruppe, der er gået sammen om at stable et borgermøde på benene, der skal få gang i en dialog mellem politikere og borgere.
Byens forældre er nemlig bekymrede for, at den planlagte institution ikke er stor nok og dermed ikke fremtidssikret. Institutionen er normeret til 60 børnehavebørn og 30 vuggestuebørn. Inden byggeriet overhovedet er gået i gang, mangler der allerede 20 børnehavepladser. Dertil kommer de mange børn, som forventes at flytte til byen. Kommunens løsning på problemet er at “proppe” flere børn ind i de eksisterende institutioner, således at fysisk plads også bliver en væsentlig udfordring i allerede fyldte institutioner.
Med landets femte laveste kronebeløb pr. barn afsat til pasning ligger Rebild Kommune helt i bund, når det kommer til at prioritere børnepasningsområdet. Det harmonerer ikke med kommunens strategi for fremtidens dagtilbud for de 0-6 årige, hvor de bl.a. skriver: “Normeringer i dagtilbud er også en væsentlig del af velfungerende rammer og vilkår for dagtilbud af høj kvalitet med fokus på trivsel, inklusion og læring.”
- Vi, forældre, kan ikke se stiltiende til, at kommunen endnu en gang kommer på bagkant i planlægningen på børneområdet. Vi har hanket op i politikerne på Facebook, og nu vil vi møde dem ansigt til ansigt, slutter Rikke Sahl, der sammen med resten af arbejdsgruppen håber på et stort fremmøde fra lokalpolitikere og forældre til borgermødet med overskriften ”Det Gode Børneliv – vi undrer os!

_ _ _

Fakta om kapaciteten på børneområdet i 9530 Støvring:
Småbørnskapacitet (0-2 årige) - Analysen viser samlet en forventet stor stigning i efterspørgsel efter pasning til småbørn i 2017 og en forventning om samme høje niveau i 2018-20. I marts 2017 er behovet 210 småbørnspladser stigende til forventet 263 pladser i november 2017. Den faste kapacitet er i samme periode 198 pladser. Fra 2018-20 er det forventede behov i gennemsnit 250 pladser.
Børnehavekapacitet (3-5 årige) - Analysen viser samlet en stor forventet stigning i efterspørgsel efter pasning til børnehavebørn i 2017 og en forventning om samme høje niveau frem mod 2020. I april 2017 er behovet 303 børnehavepladser stigende til forventet 407 pladser i december 2017. Den faste kapacitet er i samme periode 320 pladser. Fra 2018-20 er det forventede behov stigende fra gennemsnitligt 360 til 400 pladser.

 

Af Rikke Sahl, Carina Thisted Tordrup m.fl.

Jeg synes ikke, at Rebild Kommune kan være bekendt, som det ser ud rundt omkring i Støvring. Blade og ukrudt ligger på trappen til byens grimmeste bygning - Biblioteket. Man tog byens eneste grønne plet og placerede Biblioteket og Ungdomshuset her. Man har ikke gjort det færdigt uden om ved den grønne plæne, hvor der tidligere var mange unge, der benyttede arealet til leg og boldspil.
Stubhusets plæne har ikke være slået siden sidste år, lige som halvtaget ved den den sorte bygning trænger til nyt tag. Petanqueklubben Tusindfryd kan eksempelvis ikke sidde i tørvejr, når man spiller turnering.
Der har både været konfirmationer med mange gæster udefra, ligesom der afholdes bankospil her, så kære kommunalpolitikere og planlæggere, hvad tænker i på. Kommunen kan ikke være det bekendt - det er et forkert signal at sende.

Af Karl Andersen, Hobrovej 92 C, 2-4, 9530 Støvring.

REBILD: Spidskandidat for Liberal Aliance Rebild til kommunalvalget i november, bliver Louise Svenstrup.

Læs mere ...

Doktorvænget 6

9530 Støvring

mail@folkebladet.info

 

ÅBNINGSTIDER:

Mandag-torsdag kl. 8.00-16.00

Fredag kl. 8.00-15.00