Der er hverken guld eller grus.

Læs mere ...

Af Konservative Rebild:
Lene Aalestrup, Reites Allé 4, Støvring Holger Pedersen, Linalyst 53, Nørager

For første gang i Rebild Kommunes levetid, er Konservative ikke med i budgetforliget. Langt hen ad vejen er vi enige i anlægsinvesteringerne, og vi har undervejs i forhandlingerne deltaget konstruktivt.
Vi mener ikke, at den regning forligspartierne bag budgetaftalen pålægger Rebilds borgere med en skattestigning er rimelig. Det er muligt på anden vis, at sikre en økonomisk ansvarlig drift via optimering, servicetjek ”i eget hus” samt med en god, konstruktiv og fornuftig tilgang til brug af kommunens ressourcer.
En borger i Rebild Kommune, der årligt tjener 467.000 kr. med et personfradrag på 44.000, skal betale 1.692 kr. mere i skat årligt. Det er penge fra borgerens lomme direkte ned i kommunekassen. En kommunekasse, der i denne byrådsperiode har finansieret mange mærkelige tiltag.
Rebild er ikke nogen fattig kommune. Beskatningsgrundlaget ligger forholdsvist højt sammenlignet med de øvrige nordjyske kommuner. Er det rimeligt, at klemme skatteskruen yderligere? Er det ikke mere rimeligt, at forlange, at politikerne bruger fornuften frem for kommunekassen?
Vi må nu konstatere, at vi ikke længere er den ”billigste” bosætningskommune i Nordjylland. Hvilken betydning får det for den fremtidige bosætning i kommunen? Vil vi fremover kunne tiltrække borgere og skatteydere i samme omfang som hidtil?
Kultur- og Fritidsudvalget er pålagt en besparelse på 1 mio. i 2017. I forvejen er området belastet af en merudgift i 2016 på 1,2 mio. og 300.000 i 2017. Denne besparelse vil i den grad ramme vort kultur- og fritidsliv og ikke mindst de mange frivillige, som yder en kæmpe indsats til gavn for Rebilds borgere. Vi har mere end svært ved at se, hvor kernevelfærden bliver styrket og hvordan Nordjyllands sundeste borgere bliver endnu sundere.
I budgetforliget er der spenderet 2,5 mio. på en kunststofbane i Bælum. Banen vil ikke blot belaste anlægsbudgettet i 2017, men også belaste både anlægs- og driftsbudget i årene fremover. Dette sker samtidig med, at der spares 3 mio. på ældreplejen. 950.000 af denne besparelse rammer alene budgettet til aktivering samt støtte til frivilligt arbejde på ældrecentrene. Konservative ville fastholde budgettet til ældreplejen på samme niveau som i 2016 og samtidig iværksætte en analyse af ældreområdet, som kan afdække, hvor der kan spares uden at forringe servicen for den enkelte borger.
I løbet af 2017 vil der blive indført affaldssortering i Rebild Kommune. En plan, som allerede er iværksat og indkrævet penge til hos borgerne via renovationsafgiften. Der står i alt 6 mio. på en øremærket konto til investeringen. Vi stiller spørgsmål til lovligheden af, at de penge ikke anvendes til formålet, men indkøb af skraldespande ifølge budgetforliget finansieres via leasing. Offentlige energiselskaber og lignende må ikke fortage opsparing uden de er budgetteret til et bestemt formål. Pengene må ikke bruges til polstring af kommunekassen.

Enhedslisten Rebild holdt søndag den 9. oktober ekstraordinært afdelingsmøde.

Læs mere ...

Borgerforeningerne i Øster Hornum og Guldbæk har bedt vidensjurist og lektor Sten Bønsing og advokat Anders Hjulmand, om at vurdere kriterierne for at udstede en gravetilladelse til en grusgrav mellem de to byer.

Læs mere ...

Doktorvænget 6

9530 Støvring

mail@folkebladet.info

 

ÅBNINGSTIDER:

Mandag-torsdag kl. 8.00-16.00

Fredag kl. 8.00-15.00