KV17: Af Jeppe Ugilt Hansen, Venstre.

Læs mere ...

KV17: Af Jakob Ludvigsen, Det Konservative Folkeparti

Læs mere ...

Støvring er under udvikling som aldrig før, hvilket er glædeligt. Men det kræver rettidig omhu, også for de grønne områder i byen.

Læs mere ...

Vores børn skal trives, udvikles og stimuleres helt fra start i livet. Langt de fleste af os overlader vores børn til  institutioner og dagplejere i dagtimerne de første 2 år efter endt barsel, og her er der stor fokus på netop denne opgave. Ny pædagogisk forskning og  viden bliver løbende taget i anvendelse både i vores institutioner og i dagplejen, for at gøre det så godt som muligt.
De sidste 4 år har vi i Børne- og Ungdomsudvalget haft meget fokus på, at rette op på økonomien på dagplejeområdet og mindre fokus på pædagogisk udvikling.
Jeg mener, at vi skal have en vision om, at vores børn i Rebild kommune allerede i deres første leveår skal møde dagplejere og pædagoger med stor og ajourført pædagogisk indsigt. Derved ydes den rette fælles og individuelle indsats for at udfordre vores børn, således af fx. sproglig udvikling, motorik, sociale kompetencer, trivsel  og selvværd øges, så de er kompetente og robuste til at starte i Børnehave.

Af Peter Bak, Det Konservative Folkeparti.

REBILD: Den lokale valgkamp er godt i gang, og det er tiden for at afmærke politiske særstandpunkter.

Læs mere ...

REBILD: Når borgere henvender sig til Rebild Kommune, så gør de det oftest, fordi de har brug for råd, hjælp og vejledning.

Læs mere ...

REBILD: Jeg har stor forståelse for, at du som vælger her til kommunevalget d. 21. november må have svært ved at vurdere, hvor krydset skal sættes. Alle politikere vil jo det samme, og det var også tydeligt til valgmødet i Kirketerp d 19. oktober, hvor mange var mødt op for at høre holdninger og forskelle mellem partierne. De større forskelle kom bare ikke. Alle vil forbedre på kerneområderne: børnepasning, skole og ældre. Den skarpe vælger kan bare bladre tilbage til valgtemaerne for 4 år siden, og så er det sikkert en flot kopi fra dengang.
Så, hvor er nytænkning og hvordan skal vi sætte ind for at skabe reelle forandringer?
Mit bud er, at nytænkningen bør være, at vi sætter os et reelt mål om, at vi vil have de bedste skoler i Nordjylland målt på karaktergennemsnit og trivsel blandt lærere og elever. Det vil være en god historie og tiltrække flere borgere til kommunen.
Nytænkning er også, at vi får gjort op med sognerådspolitikken i kommunen. Investering i eksempelvis byudvikling skal give mening. Argumentet skal ikke være, at nu fik du noget, og så skal jeg have det samme. Sammenhæng mellem land og by skal være bedre gennemtænkt.
En ny tilgang kan også være, at vi får styr på den kommunale organisation, så du og jeg slipper for at skulle betale millioner af kroner i fratrædelsesgodtgørelse til kommunale ledere, som enten bliver fyret eller fratræder. Disse penge sammen med fratrædelsesgodtgørelse til en kommunaldirektør, som på trods af dette fortsætter i sit job de næste tre år kunne være anvendt bedre på børne- og ældreområdet.     
Valget er dit, men jeg håber, at du vil holde mig og de andre kandidater op på vores valgløfter og oplæg, så vi om fire år kan se, at vi har flyttes os som kommune, så det ikke blot er en masse tomme ord uden handling.

Af Klaus Danmark, Brunagervej, Støvring, byrådskandidat for Venstre 

REBILD: Hvorfor skal det være så besværligt at få de rette hjælpemidler ud til ældre og handicappede, som er afhængige af andres hjælp?

Læs mere ...

Den samlede valgdeltagelse ved kommunalvalgene har de sidste mange år ligget på omkring 70 %.

Læs mere ...

Et læserbrev af Lars Bloch, Alternativet, Rebild Kommune om politisk respekt for offentlig ansatte, bringer mig til at gentage følgende udsagn om kommunalt ansatte, som jeg tidligere har fremført.
Nemlig: Man er ansat i Rebild Kommune for borgernes skyld. Ikke for kommunekassens.
Dette udsagn vil efter min mening frigøre alle ansatte i kommunen for i deres daglige og faglige gerning, at skulle tage hensyn til kommunens økonomi.
Kommunens økonomi er nemlig styret af politikerne og kommunens øverste ledelse. Ikke den enkelte medarbejder.
Derfor skal vi som politikere altid respektere, at alle personalesager i Rebild Kommune håndteres af den øverste ledelse. Ikke af politikerne og slet ikke i medierne.
Af Axel René Aubertin, Bækkedalsvej 24, 9520 Skørping, byrådsmedlem for Oplandslisten i Rebild Kommune.

Doktorvænget 6

9530 Støvring

mail@folkebladet.info

 

ÅBNINGSTIDER:

Mandag-torsdag kl. 8.00-16.00

Fredag kl. 8.00-15.00