I Venstre er vi enige med Konservative om de udfordringer, der er med trafiksikker infrastruktur i Støvring. Derfor foreslår vi, at vi sammen sætter sagen på et af de førstkommende Teknik- og Miljøudvalgsmøder. Opgaven kan kaldes ”Trafiksikker skolevej i Støvring”, for hvis vi skærer ind til benet – og det bliver vi i den grad nødt til – så er det vel den største trafikale udfordring i Støvring som følge af den store tilvækst byen har oplevet de seneste år.

Opgaven er temmelig kompleks. For det første så har Støvring gennemgået en kolossal areal- og indbyggermæssig udvidelse de seneste år. En udvikling som ikke mange – hvis nogen overhovedet – havde forudset. Det medfører, uanset hvor fremsynet tidligere byråd har været, at man kommer på bagkant på nogle områder. Det er der ikke noget unaturligt i, men det skal over tid indhentes! Dernæst er så den fremtidige udvikling, hvor man belært af erfaring bør indtænke infrastrukturelle løsninger i endnu højere grad i forbindelse med byplanlægningen. Der bør hele byrådet skærpe fokus på, ingen nævnt, ingen glemt – ej heller Venstre.

Den sidste ting, vi vil henlede opmærksomheden på, er anlægsbudgettet, som alle 25 i byrådet kender indgående. Selv om Venstres forslag om at hæve budgettet til 90 mio. årligt blev vedtaget i seneste budgetforhandling, så er der lige præcis nul kroner i ubrugte midler de næste fire år. Heldigvis er der allerede afsat meget store millionbeløb til nogle af de større infrastrukturprojekter i Støvring, heriblandt Ny Nibevej, Klepholmbroen m.m. På trods af manglende midler i budgettet kan der godt laves et grundigt forarbejde mht. trafiksikker skolevej i Støvring, og måske også iværksættes enkelte ting, men det er vigtigt, at vi som politikere sætter realistiske forventninger op til både hinanden og ikke mindst borgerne.

Så lad os komme i gang med arbejdet, men lad os også have fokus på at få afsluttet nogle af de store anlægsprojekter, som vi allerede har på tegnebrættet. 

På vegne af Venstres byrådsgruppe: Jeppe Ugilt Hansen

 

Læs mere ...

På vegne af Skørping-Rebild Lokalråd, Stig Jonstrup Pedersen, formand

Et flertal i Teknik- og Miljøudvalget forsøgte med en kreativ regnemetode på udvalgsmødet i januar at flytte øremærkede midler til byudvikling i Skørping til Støvring. Nu er det op til byrådet i Rebild Kommune at tage stilling til, om udvalgets regnemetode og sammenlægning af forskellige puljer er moralsk i orden.

I forbindelse med vedtagelsen af helhedsplanerne for henholdsvis Skørping og Støvring blev der afsat 2,4 millioner kroner til opfølgning på helhedsplanerne. I Skørping var – og er – interessen for helhedsplanen stor, fordi man håber på en snarlig tiltrængt trafiksanering, så alle kan færdes sikkert i trafikken, hvilket langt fra er tilfældet i dag.

Skal noget blive til virkelighed, forudsætter det, at der følger penge med og i første omgang altså 1,2 mio.kr. per helhedsplan. Men den fordeling vil et flertal i Teknik- og Miljøudvalget (TMU) søger at omgå og dermed sikre Støvring langt hovedparten af de 2,4 millioner kroner.

Manøvren består i at puljemidler, der er stillet Skørping i udsigt, med midlerne til helhedsplanerne.

I 2017 – det var kommunalt valgår! – blev der i budgettet for 2018 afsat en million kroner ekstra til trafikforbedringer, øget trafiksikkerhed og byfornyelse i øvrigt til henholdsvis Skørping og Terndrup. De penge har således intet med midlerne til helhedsplanerne at gøre.

Det var en øremærket million ekstra til Skørping, og det er den million, som et flertal i TMU nu vil pulje med midlerne til helhedsplanerne, hvilket betyder, at Støvring får penge, der reelt burde komme Skørping til gode.

Terndrup har netop indviet et nyt torv – delvist finansieret af den ekstra million - mens Skørping endnu ikke har brugt en krone af den ekstra bevilling fra 2017. Det vil sige, måske er den blå cykelmarkering på Møldrupvej en del af de penge, men det har næppe kostet meget - og heldigvis for det.

Men et flertal i TMU foreslår nu, at Skørping får den lovede ekstra million, der kan belånes med 60 procent, hvilket giver 1,6 millioner kroner. Derfor skal Skørping kun have ca. 0,5 million kroner fra helhedsplan-midlerne, mens Støvring så skal have resten, lyder logikken i TMU, med undtagelse af Ole Frederiksen (V), som har bragt sagen i byrådet.

Ender det, som et flertal i TMU ønsker, betyder det altså, at Støvring samlet får godt 1,9 million kroner mens Skørping får 0,5 million kroner fra puljen på 2,4 millioner kroner. Sådan deler man altså ikke en pulje ligeligt i to.

Skørping-Rebild Lokalråd anerkender fuldt ud, at Støvring i tiden trækker flest borgere til, hvilket giver diverse anlægsudfordringer. Men det kan ikke have sin rigtighed, at det skal gå ud over andre byer, der også har brug for en bedre infrastruktur, hvis man vil udvikle disse.

Man når ikke langt med nogen form for byfornyelse med de midler, der levnes til Skørping, men man når slet ingen vegne ved at bruge lovede midler til Skørping i Støvring.

Derfor er det også lokalrådets håb, at et flertal i byrådet holder fast ved den oprindelige fordeling af pengene til helhedsplanerne – altså 1,2 million per helhedsplanspuljen.

At Skørping tilbage i 2017 fik nogle ekstra penge, kommer - efter lokalrådets mening - ikke midlerne fra helhedsplanerne ved.

 

Af Karl Andersen, Hobrovej 92 C 2-4, Støvring

REBILD: På Læringscenter  Himmerland Specialskole, den der før hed Skibstedskolen, foregår der nogle hændelser, som ikke lige er efter bogen. Det er som om, de ansvarlige ikke vil frem med, hvad det er der foregår - alle dækker over hinanden. Borgmesteren tvivler på, at der er ved at dukke en ny Rebild-sag op, og vil ikke svare på de spørgsmål, som bliver stillet, selvom der er blevet fritstillet to medarbejdere ved skolen. Den ansvarlige direktør for specialskolen vil heller ikke udtale sig om sagen, der er åbenbart ingen, der vil tage ansvar i vores kommune.

Hvis der foregår krænkelser af forskellig art, må de ansvarlige skride til handling og ikke bare lade som ingenting, men det er typisk. Der er ingen, der tør stå  frem og være ansvarlige - alle dækker over hinanden.

Borgmesteren lukkede  den meget følsomme sag under spørgetiden. Er det fordi, at den ikke må komme frem i offentligheden, hvad der foregår og at der igen, der vil tage ansvar.

Er der noget, der lugter grimt i Rebild Kommune?
Sidste år i december måned  blev Rebild Kommune  spurgt om samarbejdet med  konsulentfirmaet  Brorsons Consult og Trancit, som de har benyttet for at finde besparelser på  handicapområdet  i omegnen af 4,5 mill kroner. Dette har givet anledning til en række spørgsmål til byrådet om specificering af kommunens samarbejde med konsulent-bureau om, hvordan samarbejdsaftalen var udformet.  Derfor udbad Handicaprådet sig om at få svar fra forvaltningen, men det er ikke lykkes.

Det er en foruroligende historie, det lugter langt væk af uværdige besparelser, der rammer mennesker med handicap. Det  er da ikke at sætte at borgerne i centrum, åbenhed og information, man sætter åbenbart ikke borgerne i centrum i Rebild Kommune. I de her sparetider, hvorfor så bruge dyre eksterne konsulenter, som kunne bruges andre steder?

Vil Rebild Kommune jage nye tilflyttere væk?
Et flertal i byrådet vil skaffe flere indtægter i kommunekassen. Som det fremgår i budgetforliget, skal nye tilflyttere, der vil bygge i Rebild kommune, betale gebyrer, byggesagsomkostninger og selv holde veje og fortove vedlige. Det er der nok ikke mange nye, der vil, da forvaltningen har fremlagt at det vil koste 35.000 pr. kilometer.

Det er en ny praksis forvaltningen har regnet ud at det vil give sølle 650 tusind i indtægt. Er det nu den tredje skjulte skat kommunen vil indføre? Den første var at forældre skulle betale mere i SFO-betaling, den anden var private veje, det er som om man skyder med spredehagl for at skaffe råderum.

Hvad er borgmesterens forventninger?
Hans første priortet er at reducere drivhusgasserne med 70 procent inden år 2030.Det kan bare ikke lade sig gøre, det svarer til at sætte en snemand ind i en mikroovn, han tror og krydser fingre for, at Rebild Kommune vil have den samme tilvækst, som er sket inden for de seneste 5 års udvikling vil fortsætte. Det strider imod, at de nye tilflyttere skal til at betale gebyrer og selv holde deres veje og fortove vedlige.

Så der er en stor udfordring, når det bliver dyrere at bosætte sig i Rebild Kommune.

Skal Rebild Kommune have et sundhedshus til 90 millioner?
Nu vil byrådspolitikerne kaste sig ud i kæmpeprojekt - et af det største anlægsprojekter i Rebild Kommunens historie, uden at have styr på økonomien til det. Finansieringen er overhovedet ikke på plads, hvad tænker de dog på! 

Selv om kommunen har afsat 20 millioner og staten har bevilget knap 10 millioner, men hvad med resten - 60 millioner - hvor skal de komme fra? Som alle andre offentlige projekter bliver  det som regel altid dyrere, end man havde regnet med.

Man skulle tro byrådspolitikerne og forvaltningen går i en drømmeverden og slet ikke kan tænke fornuftigt, men bare lader stå til. Projektet er jo kun delvis finansieret, hvordan vil man motivere andre sundhedsaktører til hoppe med på vognen med den store husleje, som vil følge med. Få nu noget mere styr på behovet inden I stikker spaden i jorden. Det er som om, sundhedsudvalget vil investere mere end kommunen magter. Det er blevet et prestige spørgsmål for sundhedsudvalget.

Så tænk jer nu om en ekstra gang, inden I begår tåbeligheder.

Af Karl Andersen, Hobrovej 92 C 2-4, 9530 Støvring

Læs mere ...

Af Det Konservative Folkeparti i Rebild: Jeanette Sagan, Holger Pedersen
og Lene Aalestrup

Læs mere ...

Doktorvænget 6

9530 Støvring

mail@folkebladet.info

 

ÅBNINGSTIDER:

Mandag-torsdag kl. 8.00-16.00

Fredag kl. 8.00-15.00