Så kom den længe ventede beretning fra Støvring Museumsforening endelig til alle os lokalhistorisk interesserede medlemmer af foreningen.

Støvring Museum holder til på vores gode gamle Højskole på Hobrovej foran det nye rådhus.

Området omkring Støvring er rigt på fortidsminder og rummer bl.a. flere bronze og jernalderbebyggelser ved Høje Støvring og i Støvring Ådale.

Den nærmeste fortid er ganske godt repræsenteret, ikke blot på museet, men også med talrige ”gamle ting og sager” fra de seneste århundredes Støvring.

Vi håber ad åre, at få mere plads til en permanent udstilling af alle disse herligheder, som for nærværende er opmaganiseret, således at de kan glæde de kommende generationer i Støvring og omegn.

Men disse ønsker kræver flere interesserede og aktive medlemmer, donationer fra fonde og ikke mindst opbakning og forståelse i byrådet for foreningens betydning for kulturlivet i Rebild Kommunes hovedby.

Efter 40 års bosættelse i Himmerland, nær Støvring og flerårigt medlem af Støvring Museumsforening skal jeg med dette læserbrev opfordre alle borgere med interesse for lokalhistorie om at melde sig ind i foreningen.

Af Axel René Aubertin, Bækkedalsvej 24, 9520 Skørping

 

 

ØSTER HORNUM:

Læs mere ...

De seneste ugers ”fortællinger” i Nordjyske fra Rebild byråds aktuelle ”meritter” giver mig som borger og tidligere byrådsmedlem en klar fornemmelse af den politiske ”stilstand” i kommunalbestyrelsen.

Rebild byråd er totalt politisk handlingslammet og sidder tilbage som et ”forvaltningsstyret” lokalt parlament helt uden politisk beslutningsevne.

Et forvaltningsudvirket budgetforlig, med talrige utålelige besparelser i alle udvalgene uden fornuftige og relevante politiske overvejelser og debatter over forvaltningens åbenlyse ”sparekassepolitik” er for mig et klart ”diagnostisk” tegn på total politisk kollaps i byrådet. Tydeligt bekræftet af artiklen i Nordjyske Himmerland 22/11 ”Ledige job skæres nu væk”.

Man sparer på kronen og lader daleren rulle.

Unødvendige anlægsudgifter til jernbanebrobyggeri i Støvring. Fejlplaceret børnehave ved denne bro. Ønsker om et nyt ”sundhedscenter”. Anlægsudgifter til små forbedringer af idræts- og kulturanlæg, alle uden sikkerhed for de nødvendige midler til driften af disse investeringer.

Automatisk vedtagelse af forvaltningens ”fordyrende” besparelser på kommunens veje og øvrige anlæg.

Ufornuftige og ”fordyrende” besparelser på børne- og ungeområdet.

Manglende overblik over driftsudgifterne på ældre og omsorgsområdet.

Det er således tydeligt for enhver, at byrådet har mistet det politiske greb om ”driften” af Rebild Kommune efter at Oplandslisten med Søren Søe i spidsen forlod byrådsarbejdet i 2017.

Kære byrådspolitikere i Rebild kommunalbestyrelse, I er ikke valgt som administratorer, men som lokalpolitikere, hvis fornemste opgave det er, at skaffe de nødvendige midler til at drive kommunen politisk forsvarligt i overensstemmelse med borgernes ønsker og forventninger i hele kommunen.

Af Axel René Aubertin, næstformand i Oplandslisten, Bækkedalsvej 24, Skørping

 

Ofte kan det være svært at finde en parkeringsplads omkring Støvring centrum og derfor kan man blive fristet til at parkere ved City Ccenteret. Det kan blive en dyr fornøjelse, hvis ikke man får stillet p-skiven, holder der for længe eller holder skævt. Som et af de få steder i byen er der nemlig ofte kontrol og et besøg i centrets butikker, andre butikker i området, en skole-hjemsamtale eller et lille møde i banken, kan hurtigt koste omkring kr. 800.

Det undrer mig, at de handlende i centret accepterer disse restriktioner, idet det må være i deres interesse at så mange som muligt kommer i området. 

For Støvring som by tænker jeg, at det er enormt skadeligt, idet der er i tusindvis af parkeringspladser uden restriktioner i City Syd som vel må anses som den største direkte konkurrent til Støvrings mange specialforretninger og dagligvarebutikker. 

Jeg ved, at vi er mange, som gerne vil handle lokalt, men for mit vedkommende, så skal det samtidigt være let og man skal i hvert fald ikke mødes af en parkeringsbøde.   

Så min opfordring til byens befolkning er, at være ekstra opmærksom på forholdene ved parkeringspladsen ved City Centret og til ejerne, at de ser af at få fjernet de tåbelige restriktioner, der er på området.

Af Dorte Skjødt og Henrik Hejndorf

 

Af Det konservative Folkeparti Jeanette Sagan, Holger Pedersen og Lene Aalestrup

Konservative gik til forhandlinger med ønsket om, at minimere skaden på foreningernes lokaletilskud, bevare den nuværende struktur på dagplejen, fjerne den forslået besparelse på frivilligrådet, samt tilbagerulle den tidligere besparelse. Dagplejen og Frivilligrådets besparelser lykkedes desværre ikke fuldt og helt som håbet.

Det var vigtigt, at sikre klippekortet til de ældre, samt bevare indskolingsmodellen for vores børn. Vi havde håbet på en tilførsel ved sundhedsplejen, da der glædeligvis fødes en del børn i kommunen, hvilket kræver øget personale på området. Det er dog glædeligt, at uddannelsesparathed har nydt fremme her i Rebild, med øget fokus på at vores unge mennesker, ligesom det er glædeligt, at vi ikke fik pålagt byggesagsgebyrer, hvilket ville sende et helt forkerte signal i en bosætningskommune. 

Desværre har årets budgetudfordringer gjort, at visionerne ikke har fået lov at komme til sin ret. Vi havde håbet på en styrkelse på børneområdet, hvor vi ikke er stolte af nomineringen i vore børnehaver, fordi vi mener, at den gode start i livet skal tilgodeses i langt højere grad, end vi gør i dag. Vi tror på forebyggelse frem for helbredelse på alle tænkelige områder til gavn for livskvaliteten. I C ønsker vi mennesker først, hvorfor vi også har forsøgt at fjerne besparelsen på vores kernevelfærd. 

Vi glædes over anlægsbudgettet er hævet fra 75 mio. til 85 mio. Vi er en kommune i vækst, og skal sikre, at vores skoler, institutioner og fritidsrammer er tidssvarende. Derudover er det vigtigt, at vi på sundhedsområdet får løst de udfordringer, Rebild Kommune får grundet øget opgaveglidning fra sygehusene.

”Tre-trins-modellen” med udbygning af Ådalscentret, flytning af Sundhedscentret, samt samling af Akut og Rehabilitering nød fremme, og det er vigtigt nu, at få sat gang i en god proces, hvor det sikres, at opgaven gribes korrekt an i forhold til højst mulig hensyn til borgere og medarbejdere. Derfor har Sundhed og Pleje- og omsorg været et vigtigt fokuspunkt for Konservative, og vi glæder os over, at vi har fået tilført anlægsmidler på 25 mio. til området de kommende år. Vi har stadig en ambition om en samling i Haverslev, af den udekørende pleje i syd, der i dag er delt i to grupper, hvilket ikke er optimale forhold. Det lykkedes desværre ikke i denne omgang at få økonomi til, men det vil helt afgjort være vigtigt for os, at forfølge det spor.

Stubhuset, Kulturskolen, samt flere halprojekter har ligeledes fået bedre forudsætninger, hvilket er glædeligt efter vores ”kamp” for Stubhuset ved 2018-budgetforhandlingerne, hvor de første anlægskroner blev afsat. De første anlægsmidler er nu afsat til børnehaven i Nørager, hvilket er glædeligt. C ønsker at bygge en ny børnehave på den nuværende beliggenhed. Frivillighuset skal vi have placeret, således området kan styrkes og Rebilds frivillige kræfter får bedre forudsætninger.

Konservative glæder os over at vi alle 25 er med i budgetforliget i et udfordrende budgetår, dog har vi på ingen måde armene oppe over hovedet, da der er så mange ting, vi ønsker der skal på ”forkant” fremfor ”bagkant”, og det giver den økonomiske situation ikke meget plads til. Vi er et Rebild i vækst, hvor visionerne fortjener at nyde fremme. Det finder på ingen måde sted i budget 2019, men bliver ren og skær minimering af skaderne, hvilket er ærgerligt for vores fælles Rebild. Konservative vil gerne takke alle kollegaerne for et godt samarbejde, hvor der blev givet og taget af alle for at nå i mål – og det kom vi!


Jeanette Sagan.

 Holger Pedersen.

 

 

Der er budgetforhandlinger lige om lidt, og et multihus i Aarestrup er nødt til at komme på bordet. I august måned 2018 ramte vi indsamling på 776.000 kroner, så unge som gamle og børn som voksne kan få et længe ventet multihus til Aarestrup. Et beløb, som byrådspolitikerne dårligt kan sidde overhørig!

Der findes mange interessenter, der har bidraget med større eller mindre beløb, for at vores by kan udvikle sig, og blive ved med at have noget at byde på. 776.000 er ret mange penge fra bidragsydere, der gerne vil vores landsby. Der er åbenbart nogen derude, der tror på, at de kan få noget for de penge, og at der er potentiale til mere her i byen.

Gregers Krabbe Friskole, med integreret vuggestue og børnehave, har i efteråret 2018 en tilslutning på over 160 børn. Dertil kommer forældre, bedsteforældre og ansatte. Institutionen har sågar en god økonomi, og hvem skulle have troet det? Tilslutningen kan umuligt være fordi der ikke er andre steder børnene kan gå i skole og daginstitution - men nok nærmere fordi Aarestrup er et tilvalg. Dog ikke for vores politikere, der i sin tid valgte at lukke den lille skole i kanten af Rold Skov…. Et aktiv, en skat, der ligger lige dér, i den smukke natur.   

Rebild Kommune gemmer nemlig på en skjult skat. Vi er flere der har opdaget den, og vi vil gerne dele!

Vi har skabt en by i udvikling, en dynamisk by, med masser af overraskelser. Vi vil skabe endnu mere for vores landsbyliv i fremdrift. For ”der er så dejligt på landet”, som kommunen selv citerer H.C. Andersen for, på rebild.dk… 

Ja. Det er der. Der er så dejligt på landet! Men for år tilbage blev vores skole lukket, og frivillige kræfter i lokalbefolkningen har lagt mange kræfter i, for at få stablet denne institution på benene. En institution, der i dag er en kæmpe succes med god økonomi og høj tilfredshed, der til hver en tid tåler sammenligning med kommunale tilbud i resten af kommunen. 

Og alligevel er forvaltningen bekymret for, om der er opbakning nok til at kunne drive en multihal. Den skal de vidst længere ud på landet med, end kun til Aarestrup! 

Hvad mere skal der til, for at byrådspolitikerne i Rebild Kommune forstår, at foreningsliv og frivillige kræfter, aktive ældre og velvillige forældre er drivkraften her på landet. En ressource, som ikke slipper op. Og at det eneste, der bremser udviklingen uden for Støvring byskilt er dem selv?

For at vores lille landsbysamfund kan udvikle sig, og være en by med fortsat tiltrækningskraft og endnu mere selvstændighed, har vi brug for at kunne tilbyde endnu mere. Vi har brug for multihuset! 

Vi har behov for et samlingssted, hvor vi kan være aktive sammen. Et samlingssted, der bringer udeliv og idrætsliv i spil sammen, og dermed styrker vores fællesskab. Børn og unge har brug for traditionelle idrætsfaciliteter, mens de voksne har brug for fleksible steder at mødes. Vi ønsker os derfor brændende et Multihus med idrætshal og multifunktionelt møderum til alle aldre i byen og alle, der vil være med i vores fællesskab. 

Derfor har vi brug for en håndsrækning, vi har brug for at kommunen kommer os i møde i de kommende budgetforhandlinger og bliver en samarbejdspartner for, at det bliver ved med at være så dejligt på landet. 

På vegne af Aarestrup og omegns ildsjæle: Annika Maria Hansen

 

 

Jeg vil blot lige fortælle jer om mine oplevelser de sidste 14 dage som formand for gymnastik i Øster Hornum idrætsforening.

Vi har haft tilmelding til sæson 2018-2019. Vi har i år haft flere udfordringer, da en del trænere desværre er rejst ud af kommunen, så de kan træne i haller, der har flere muligheder. Det kan man selvfølgelig ikke forklejne dem i da det giver en meget bedre oplevelse, at have de bedste træningsmuligheder.

Så da vi åbnede for tilmelding til den nye sæson, gik der 5-10 min. så var 2 hold lukket pga. for mange børn. Så måtte vi seriøst ud på trænerjagt, da vi har meget svært ved at skuffe glade aktive børn. Nu står vi så med nogle ekstra trænere, men igen er flere hold fyldte, da vi ikke kan være mere end 60 gymnaster i hallen, pga. sikkerhedsmæssige årsager. 

Nu kommer så det problem, vi desværre ikke selv er herre over. Vi mangler en ekstra hal. Vi ønsker virkelig at kunne sige ja til alle de børn fra Rebild Kommune der gerne vil træne og have en masse gode oplevelser i vores idrætsforening. 

Det leder desværre hen til det næste jeg vil minde jer om. Som tidligere skrevet, har vi lavet et lille skuffesystem, så vi har kunnet vælge de børn, der har skoledistrikt i Øster Hornum, først. Det var jo sådan set også det, vi gerne ville - undervise i gymnastik for vore egne børn i byen, men vi har jo så desværre måtte skuffe de børn fra Støvring, der er kommet hos os i flere år.

Så kære politikere, hjælp alle gymnaster i Rebild kommune, giv os en ekstra hal i Øster Hornum, så vi kan være det fyrtårn, som vi længe har savnet.

 

Som en del af budgetaftalen for 2018 i Rebild Kommune blev der afsat penge til forbedring af den kollektive trafik, og specifikt blev der målrettet penge mod den østlige del af kommunen.

Læs mere ...

RV17: Af Allan Jensen, Venstre.

Læs mere ...

Doktorvænget 6

9530 Støvring

mail@folkebladet.info

 

ÅBNINGSTIDER:

Mandag-torsdag kl. 8.00-16.00

Fredag kl. 8.00-15.00