Af Morten Winther Jensen, på vegne af forældrebestyrelsen i Støvring Syd

 

REBILD: Alle fem institutioner i distriktet Støvring Syd havde d. 31/05 og d. 01/06 indkaldt samtlige forældre til børnehavebørn, vuggestuebørn og dagplejebørn til et informations- og dialogmøde om analysen vedrørende dagtilbuddene i Rebild Kommune. 

Bestyrelsen har brugt lang tid på at granske analysen og analysens tal, og efter en grundig gennemgang kunne bestyrelsens medlemmer i hver sin institution berette over 100 forældre om frygtelige udsigter for institutionerne og dermed deres børn, hvis ikke der handles øjeblikkeligt.

Væksten i Rebild Kommune, især i Støvring, har for længst overhalet en forældet tildelingsmodel, der tilgodeser de små distrikter og samtidig fuldkomment udvander og underfinansierer de store distrikter. Ikke mindst Støvring Syd som huser en fjerdedel af kommunens børn. 

Hvis ikke de lokale politikere får truffet en afgørelse der sikrer bæredygtige institutioner i Rebild Kommune, vil det med garanti gå ekstraordinært hårdt ud over børnene i de store distrikter, i form af f.eks. flere lukkedage og kortere åbningstider, som vil betyde at børnene kastes rundt i de åbne institutioner. Der vil være færre voksne til børnene, og de voksne der er til stede, vil i mindre grad være uddannet personale.

Forældrene fra Klepholm, Spiren, Fuglsang, Toppen, Svanen og dagplejen bad straks efter infomøderne om et ekstra infomøde og meldte sig ind i en fælles dialogside hvor mobiliseringen er gået i gang. Siden har på nuværende tidspunkt over 225 medlemmer. Det er rasende forældre, det er bedrøvede forældre og det er kampklare forældre - alle chokerede over tilstanden. En ting er sikkert - de næste par uger, kommer I til at se en hel del til disse forældre!

e-max.it: your social media marketing partner