Af Karl Andersen, Hobrovej 92 C 2-4, Støvring

 

REBILD: Rebild Kommune har store problemer på to fronter: En likviditetskrise og budgetkrise.

For at forklare de to kriser. Hvor mange penge er der i kommunekassen? Likviditeten fortæller, hvor mange penge der er i kassen.

Kassebeholdningen  har været lav i flere år, og det kommer bag på forvaltningen. Det er sket for en 5-6 år siden, da den daværende borgmester sænkede  skatteprocenten og der blev vedtaget dyre prestigeprojekter, som nu skal betales i 2023. Sundhedshus, som koster meget mere end der var budgetteret. Et byggeri, der er sat i gang i den allerdyreste tid med prisstigninger på op til 50 %.

Det er det, man kalder dårlig planlægning. Men pyt det er jo bare skatteborgernes penge. Det er udtryk for manglende økonomisk indsigt i for mange år. Der er for mange direktører og for stor udskifning på de poster, og som kun har været der for titlen og hyggens skyld.

Budgetkrisen er en tilbagevendende krise, som er udtryk for hvor mange penge de forskellige udvalg må bruge.

Kassebeholdningen har igennem flere år været lav. Men på trods af det satte man dyre prestigeprojekter  i gang - Ny Nibevej og broen over banen. Så rul disse projekter tilbage!

Har kommunen de rigtige  med økonomisk indsigt ansat?

Nej, det har de ikke, for så kunne det ikke gå så galt.  Underskuddet  bliver større i de kommende år, og endelig kommer det bagpå dem, at man får en uventet regning på 30 millioner kr. fordi kommunen lukkede plejehjemmet i Nørager. Det samme gør sig gældende for plejehjemmet i Haverslev  som  kommunen nu skal betale. Og man vil også lukke plejehjemmet på Mastuplund og Øster Hornum plejehjem. Det er der  ingen fornuft i. Budgettet er i krise, 16 millioner kr. i underskud  på børne- og ungeområdet. Det er folkeskolerne, der har store udgifter til specialundervisning. Pasning af børn holder heller ikke budgettet. Endelig var der skoleudflugten, som blev taget af bordet. Der var  da heldigvis en driftig erhvervsmand, som trådte til, så børnene kunne komme afsted. 18 millioner kr. i underskud på ældre- og plejeområdet.

Man kan  allerede nu se, at kommunen bruger mange flere penge end budgetteret.  Hvis ikke byrådet bremser op nu kommer der til at mangle 109 millioner kr. Så er bunden næsten nået.

Kommunen står for kæmpemæssige udfordringer i de kommende år. Krisen baner vejen til mere samarbejde mellem partierne og ikke bekrige hinanden med ukvemsord, da der har været splittelse siden valget  og der var nogle i børnehaven, der ikke ville tage ansvar og gik hjem. Men det er som om der stadig er nogle, som ikke vil tage ansvar. Så ved vi jo godt, hvor vi skal sætte krydset næste gang, for det er noget, der vil blive husket, selv om der er et stykke tid til.

Hvorfor nu skære i hjemmeplejen ?

En kæmpemæssig udfordring. Man har nu besluttet at genåbne det budget, som blev vedtaget i efteråret med et knebent flertal. Krisen baner måske vejen for et bredere samarbejde mellem de forskellige partier i Rebild byråd.

Kommunen står over for  kæmpemæssige  udfordringer, og må hurtigst mulig træffe nogle svære beslutninger. Den barske virkelighed har allerede ramt skolerne, unge og på ældre-, pleje- og omsorg. Der er planer om at skære i hjemmehjælpen, så de ældre borgere - som udgangspunkt - ikke kan komme i bad hver uge og ej heller får gjort rent hver anden uge som nu.   

e-max.it: your social media marketing partner