Pva. Den Konservative Byrådsgruppe i Rebild / Lene Aalestrup.

Gruppeformand og Formand for Kultur, Fritid og Sundhedsudvalget.

 

Vi i Konservative (C) er repræsenteret i alle udvalg, med både formænd og næstformænd. 

Dette forpligter og derfor deltog vi også aktivt i budget 2023, der var hårdt, både følelses- og handlingsmæssigt. 

Med de nye forudsætninger der giver yderligere økonomiske udfordringer sidder vi alle yderst seriøst og arbejder i vores udvalg, med at få det hele til at lykkes på en måde hvor drøftelser, konsekvenser og beslutningerne fylder mere end nogenside før. 

Vi har nu hevet i håndbremsen på anlæg, driften, ansættelser og kigger ind i alle de områder vi kan for at sikre økonomien i 2023 og fremadrettet. 

I C mener vi at den største indsigt ligger i udvalgene, der hver især har så stor viden på deres område og vi er trygge ved, at de varetager områderne ansvarligt. 

C er enige med resten af byrådet i, at vi skal have de langsigtede løsninger for øje, men der er også behov for beslutninger nu og her, da det haster med initiativ til budgetoverholdelser i flere udvalg, hvor vi løbende skal tilpasse indtægter og udgifter. Derfor er vi nød til at arbejde med den økonomiske udfordring i to spor. Et hvor vi sikrer os bedst muligt økonomisk i forhold til resten af 2023 som tager udgangspunkt i det budget 2023 der er lavet, og spor to, med udarbejdelse af budget 2024

Kultur, Fritid og Sundhedsudvalget er udfordret af en stigning i vederlagsfri fysioterapi der er svært styrbar. Derudover har vi vores fantastiske sundhedspleje udfordret med flere dejlige børn i Rebild, hvor vi skal sikre en god familiestart og ikke mindst en god start på livet for alle børn uanset eventuelle udfordringer. Vores samfund får flere opgaver med de stigende udfordringer der er på sundheden både den fysiske og mentale, hvilket mærkes på Sundhedsområdet, men også smitter af på Beskæftigelsesområdet, Børne og Familieområdet samt Ældre, Pleje og Omsorgsområdet, hvis ikke vi arbejder med forebyggende indsatser. 

Opgaven for udvalgene er pt. at finde flere midler på den korte bane for at holde budgetterne og det udfordre alle udvalg. Derfor er vi i C glade for at vi i udvalgsarbejdet i tæt fællesskab finder løsninger trods vi ved det er forringelser og tunge beslutninger, der kræves, men i disse år bliver det nødvendigt før vi igen kan skimte lyset for Rebild Kommunes økonomi. 

Tager vi de svære beslutninger nu, kan vi få udsigt til lysere tider i næste byrådsperiode og undlader vi at påtage denne alvorlige opgave, ja så vil skyerne forsat hænge tungt over Rebild og skærme for solen. Derfor skal vi ikke bare tale om beslutningerne men også deltage aktivt, hvilket vi altid har gjort og med stor alvor, som også ses i samtlige referater igennem Rebild kommunes levetid. Vi handler aktivt, trods det bestemt ej er de forudsætninger vi havde ønsket, da vi blev valgt ind i Rebild Byråd, men derimod med mange visioner for Rebild. 

Vi må dog erkende, at hverdagen er en noget anden. Trods det, forsætter vi med at tage økonomisk ansvar ved at tilpasse den økonomiske situation, vi befinder os i. Ved genåbning af budget, blev C skudt i skoene, at vi vender det blinde øje til, men det kan samtlige referater bevidne ej er tilfældet, da vi i den grad har påtaget os et stort økonomisk ansvar igennem Rebild kommunes tid og det har vi til hensigt at forsætte med - Vi har nemlig ikke råd til andet, med den alvor vi ser ind i. Vi forsætter med at fortælle hvad vi selv står for og ønsker for Rebild Kommune, det finder vi mest korrekt i C.

Med ønsket om en god sommer, hvor vi herforinden endnu engang skal tage alvorlige beslutninger på Rebild Kommunes vegne, nu med et delvist åbent budget 2023.

e-max.it: your social media marketing partner