Af Peter Hansen, byrådsmedlem (A). Gruppeformand

 

I sidste uge bragte de Konservative ved Birgitte Wilsted Simonsen et læserbrev om deres begrundelse for at stemme imod en flytning af Skoven til den nedlukkede Hellum Skole. Respekt for meninger og holdninger, men netop dette læserbrev har jeg brug for at kommentere og nuancere. Så derfor:

I Socialdemokratiet er vi glade for, at det er besluttet at flytte specialafdelingen Skoven midlertidigt til den nedlagte skole i Hellum. Det løser kapacitetsudfordringerne, giver bedre fysiske rammer, og økonomien holder sig inden for tilbuddets egne rammer. En beslutning, der følger anbefalingen fra lederen af specialtilbuddet Skoven og det relevante personale, Center Børn og Unge samt Center Plan, Byg og Vej.

Samtidig synes vi i Socialdemokratiet, at det er ærgerligt, at beslutningen skulle på denne omvej. På mødet i Børne- og Familieudvalget i marts stemte et flertal det ned og tilsidesatte dermed anbefalingerne fra forvaltning og specialtilbud. Den Sociale Fællesliste og Socialdemokratiet begærede sagen i byrådet. På vejen dertil besluttede et enigt Økonomiudvalg (inklusiv to konservative) den 30. marts 2023, at sagen skulle tilbage til Børne- og Familieudvalget med henblik på at flytte Skoven til Hellum. Det blev besluttet af et flertal på mødet i Børne- og Familieudvalget den 12. april 2023 med undtagelse af de Konservative.

Nu ser vi fremad og glæder os over, at der nu er skabt gode rammer for vores børn i specialtilbuddet.

Beslutningen udelukker ikke, at man i fremtiden kan benytte ledige skolebygninger ved eventuelle lukninger, og den udelukker heller ikke virkeliggørelsen af de lokale ideer og tanker i Hellum, der for nuværende kun er i støbeskeen. Men det har børnene og personalet i Skoven ikke tid til at vente på her og nu, for de er under pres.

e-max.it: your social media marketing partner