På vegne af den konservative  byrådsgruppe i Rebild kommune: Mads Holm Danielsen, næstformand, Teknik og Miljøudvalget

 

REBILD: I Rebild kommune oplever vi en stor udvikling i de større byer. Denne gang er der fokus på Skørping, hvor der er øget bosætning som følge af nye udstykninger. Og med dem følger naturligt unge familier med børn.

Det skaber behov for nye institutioner, eksempelvis den nye børnehave, der er planlagt i Skørping Nord. Heraf opstår ændrede kørselsmønstre i og omkring byen, og dette kan medføre trafikale gener for dem, der bor i og omkring de nye områder. 

Skal man eksempelvis nordpå ud af Skørping, er vejene få og smalle. Der er derfor en forventning om, at der vil komme mere gennemgående trafik igennem Gl. Skørping.

Derfor havde borgerne i Gl. Skørping inviteret til dialog. De ønskede en drøftelse af de udfordringer de forudser om den forventede tiltagende trafik gennem deres by.

Den konservative byrådsgruppe tog opfordringen op, og besøgte Gl. Skørping for at få indblik i borgernes bekymringer og høre deres mening om de opprioriteringer de gerne ser byrådspolitikerne tager hånd om. 

I den konservative byrådsgruppe, synes vi det er vigtigt, at vi i forbindelse med udviklingen af Skørpings nordlige del får tænkt en helhedsplan ind i området omkring den nye børnehave, hvor vi sikrer, at trafikken kan afvikles hensynsfuldt i området.

Men vi må også erkende, at de økonomiske midler for anlægsinvesteringer er under pres i de kommende år, og derfor er det nødvendigt, at vi finder løsninger indenfor nogle rammer, som kommunen evner.

Derfor må der ses efter løsninger, såvel på kort som på langt sigt. De langsigtede planer er ofte af omfattende karakter og derfor også de dyreste, men det er uden tvivl en drøftelse, vi må tage, når byrådet skal diskutere budgetterne i et lidt længere perspektiv, end blot de kendte 4 overslagsår. Men det udelukker ikke, at være undersøgende på, om der også kan være løsninger at finde i de lidt mindre trafikregulerende løsninger. Måske kunne de have en vis berettigelse i Gl. Skørping, idet påkørsel af træer og sågar hushjørner desværre allerede er en realitet. 

Initiativgruppen i Gl. Skørping fortsætter dialogen med forvaltningen omkring trafiksikring af byen i håb om at finde gode løsninger, som er opnåelig inden for de beskedne økonomiske rammer, vi er underlagt. Og alt imens vil den konservative byrådsgruppe følge op på sagen politisk, i første omgang i Teknik- og Miljøudvalget.

e-max.it: your social media marketing partner