Vi har fulgt den offentlige debat om vores samarbejde i byrådet, som vi gerne vil give vores syn på. 

Den Konservative byrådsgruppe i Rebild: Jeanette Sagan,  Mads Holm Danielsen, Birgitte Wilsted Simonsen, Mikkel Højsleth, Nicolai Niemann og Lene Aalestrup.

 

REBILD: I dagligdagen arbejder vi sammen på kryds og tværs af partier, om det er i det gode konstruktive udvalgsarbejde eller i andre fælles fora. Debatten beskriver, set fra C-gruppens side, ej vores dagligdag som byrådsmedlemmer. Flere har arbejdet sammen i mange år og har relationer på tværs af partier og holdninger med god respekt for hinanden og den dagligdag, som vi befinder os i. Vi er meget bevidste om de signaler, der med alt for stor kraft er blevet signaleret i medierne fra flere sider, der er med til at skabe et billede af dybe grøfter og store frustrationer med en forholdsvis hård tone, hvilket har været yderst beklageligt. Det har været så toneangivende og givet et unuanceret billede af alt det, der også fungerer i samarbejdet på kryds og tværs.  

Vi, Konservative, er repræsenteret i alle udvalg, hvor vi i et godt samarbejde forsøger at finde løsninger, og hvor vi oplever en dialog, der er respektfuld og ordentlig. Derfor er det vigtigt for C-Holdet at nuancere det billede og fremstilling, der har været i den offentlige debat, som vi ikke ønsker, skal være det billede, som borgerne skal stå tilbage med, for trods uenigheder fungerer rigtig meget godt i vores politiske dagligdag, hvor de arbejdende udvalg bruger mange timer sammen - i god ro og respekt herom. Det, der er skrevet offentligt, er, som vi ser det, netop det, der har skabt mest uro og frustration - ikke det der sker sammen i dialogen rundt om bordet.  

Derfor vil vi gerne med dette læserbrev skabe flere nuancer, end det der er fremstillet. 

Vi kan og vil godt samarbejde, men vi er også forskellige partier med forskellige værdier, som selvfølgelig forbliver synlige på forskellige niveauer, trods lokalpolitiken netop besidder nærhed, interesser på tværs af partier samt et fælles engagement for at sikre vores kommune, det vi hver især finder bedst. Vi har allerede meget godt at bygge videre på.

e-max.it: your social media marketing partner