Af Aase Mathiesen, formand for brugerrådet ved Ø. Hornum Ældrecenter Birkehøj. 

 

Allerførst lidt orientering om, hvad der foregik inden byrådsmødet: 

Den 24. august var undertegnede og andre inviteret til et møde i hallen, hvor vi blev orienteret om et oplæg til en moderniseringsplan. Planen kunne give udfordringer for Birkehøj, men vi fik ikke at vide hvilke. 

Den 25. august blev personalet på Birkehøj orienteret om planen. 

Den 1. september blev der inviteret til informationsmøde på Birkehøj for beboere, pårørende, brugerrådet, seniorer og andre med tæt tilknytning til ældrecenteret. Her orienterede direktør for ældreområdet, Charlotte Larsen, og ældrechef, Birgitta Sloth Christiansen - begge fra Rebild Kommune - om den såkaldte moderniseringsplan. Planen går ud på, at plejeboliger på Birkehøj nedlægges, og der vil blive opført seniorboliger i stedet. Der vil kunne komme hjemmepleje i det omfang, det er nødvendigt. Borgere, der har brug for døgnpleje skal have plads på et plejehjem i kommunen, hvor der lige er en plads! 

Planen blev sendt i høring fra 24. august og den endelige beslutning skulle tages ved 2. behandling af budget den 13. oktober. Inden planen føres ud i livet, går der mindst 2 år. 

Det kan nok være, vi fik travlt

Øster Hornum Seniorer og Brugerrådet fik lavet høringssvar. Høringssvar blev sendt til samtlige politikere i byrådet og til Ældre-Pleje og Omsorgsudvalget. 

Anette Søgaard sørgede for der blev lavet en underskrifts indsamling, der blev indsamlet 617 underskrifter. 

En initiativgruppe fik lavet borgermøde i Ø. Hornum forsamlingshus med rigtig mange deltagere. Så alt i alt blev politikerne orienteret godt og grundigt om Birkehøj og plejehjemmets gode funktion i byen som plejehjem og samlingssted. Også at det særligt er de sårbare ældre, det vil komme til at gå udover. Det hører med til historien, at inden sidste byrådsvalg havde mange politikere udtalt sig om at Birkehøj skulle bevares. 

Den 22. september var vi til byrådets 1. behandling af budgettet. Dette blev med et nedslående resultat, da der var flertal for at Birkehøj skulle nedlægges. 

Byrådets endelige beslutning

Den 13. oktober tog vi til byrådsmøde i Støvring. Der var rigtig mange Øster Hornum-borgere, der var mødt op. Vi, i Brugerrådet, havde dagen forinden lavet bannere, som vi medbragte. Denne gang med et spinkelt håb, da Jeppe Ugilt fra Venstre var på ferie. Der var indkaldt 1. suppleant, denne var forhindret. Derfor var det Thomas Simoni Thomsen som anden suppleant, der blev indkaldt. Denne har hele tiden været for at bevare Birkehøj. Derfor var det med stor skuffelse, at Thomas Simoni Thomsen stemte for moderniseringsplanen, som gør, at han var med til at stemme for Birkehøjs nedlæggelse. 

Det var en dårlig oplevelse at være til byrådsmøde. Efter at vi lige var kommet ind af indgangen og ville stå i siden af gangen med vores bannere, skal jeg love for, at vi fik besked på, at dette måtte vi ikke, vi skulle gå udenfor. Dette blev sagt med et bestemt tonefald. Vi gik udenfor og stillede bannere op. Da vi kom indenfor igen, var der ikke plads. Vi kunne så sidde i caféen. Caféen blev fyldt op med alle de personer, der ikke kunne være i byrådssalen. Der var højttalere, vi kunne høre politikerne, men ikke noget fra andre. 

Indtrykket fra mødet blev for mit vedkommende, at samarbejdet i byrådet ikke er det bedste eller mangler helt. 

Borgmesteren virker ikke lydhør for andre initiativer. Det virkede som om, det hele var bestemt på forhånd. 

I den forbindelse er der tre beboere fra Birkehøj, der havde ønsket et møde med borgmesteren enten på rådhuset eller på Birkehøj. Dette ønske kom der aldrig svar på, om det kunne imødekommes. Der var gode indlæg fra politikerne, som var for bevarelse af Birkehøj, men det hjalp intet. Formanden fra Ældre-Pleje og Omsorgs-udvalget holdt en tale, hvor hun var tydeligt berørt af sagen. Men så kommer man til at tænke på, hvorfor hun så har været med til at beslutte det her. 

Afstemningen blev, at et flertal på 13 (Venstre og Konservative) stemte for budgetforslaget og at 12 stemte imod (Socialdemokratiet, SF, Enhedslisten, Den sociale Fællesliste og Radikale Venstre). 

Vores lokale politiker, Thøger Elmelund Kristensen, sluttede af med en særlig besked til borgerne i Øster Hornum. Han udtrykte håb om, at borgere stadig vil flytte ind på Birkehøj og at det dygtige personale forbliver på Birkehøj.

e-max.it: your social media marketing partner