Seniorboligen klarer vi normalt selv, plejehjemsboligen må kommunen klare.

Jens Aage Hansen, senior i Øster Hornum siden 2019. 

 

Ø. HORNUM: I Øster Hornum er vi en blandet flok af yngre og ældre. Skolen, Børneuniverset, sportscentret, kirken, forsamlingshuset, plejehjemmet, Brugsen og et stort antal foreninger og initiativer (for eksempel Vi spiser sammen) gør Øster Hornum til et godt sted at bo, fordi der er tilbud og udfordringer til alle. Og fordi alle aldre efter evne og overskud tager del i opgaverne. 

Som eksempel på en opgave, skal beboerne på Plejehjemmet Birkehøj have mulighed for at se, hvad der foregår og forandres i Øster Hornum. Derfor er et antal frivillige hver mandag på skubbetur med de beboere på plejehjemmet, som ønsker en lille snak og en tur rundt i byrummet; både det gamle med de kendte ting og det nye med alle de anderledes måder at bygge og bo på. Forrige mandag gik turen til Varmeværket, hvor en lille teknisk tur var en stor succes. Turene til gadekæret eller Brugsen ved Nibevej er også populære.

Der er forlydender om, at Birkehøj vil blive nedlagt som plejehjem. Det er dårligt nyt for lokalsamfundet og det er skidt for den sammenhængskraft, som gavner os i det daglige. I relation til kommunens drøftelser og prioriteringer på ældreområdet kunne det se ud, som om grundlaget for beslutninger ikke er godt nok analyseret og tilrettelagt. I hvert fald er det klart for adskillige/mange af os seniorer, som har valgt og allerede bor i egen seniorbolig her i byen, at vi ikke behøver hjælp fra kommunen til at finde og erhverve en sådan. Det klarer vi normalt og gerne selv; ikke mindst fordi vi vælger seniorboligen, mens vi endnu er nogenlunde i vigør og har overskud til at indrette os hensigtsmæssigt, efter at arbejdslivet er ophørt.  Og som seniorer i egen bolig har vi som sagt overskud til at yde den frivillige indsats, som der er brug for, også selv om kommunens forsyningstjenester i øvrigt fungerer fint. Der, hvor vi seniorer kan komme i knibe, er hvis/når vi ikke mere selv kan klare livet i vores seniorbolig: Så opstår behovet for hjælp fra kommunen! I første omgang som hjælp i seniorboligen efter visitation fra kommunen. Og i anden omgang måske som tilbud om en plejebolig. 

Det er vigtigt, at plejeboligen ligger, hvor et eksisterende socialt netværk kan opretholdes. Det er oplagt, at vi seniorer i Øster Hornum ser det som en brist i vort fremsyn, hvis vi mister Birkehøj som muligt plejehjem.

Planerne om kommunal opførelse af kommunale seniorboliger i Øster Hornum synes at være en fejlprioritering. Normalt vil velfungerende ældre gerne selv klare seniorboligen, for eksempel ved handel på det almindelige og ofte private boligmarked; eller ved at søge en almen bolig. Men når det endelig gælder – i den sidste ende – så har vi virkelig brug for kommunen til at varetage en værdig afslutning på det ellers så gode liv i vores lokalsamfund.

Måtte denne bøn blive hørt i det besluttende byråd i Rebild Kommune.

e-max.it: your social media marketing partner