REBILD: Til 1. behandlingen af budget 2023 for Rebild Kommune stemte vi 10 byrødder fra Enhedslisten, SF, Den Sociale Fællesliste og Socialdemokratiet imod, fordi vi fortsat ønsker at gå en anden vej ved at hæve skatten.

På vegne af Enhedslisten, SF, Den Sociale Fællesliste og Socialdemokratiet: Peter Hansen (A), gruppeformand for Socialdemokratiet

Det skal ikke være nogen hemmelighed, at det giver os oplevelsen af at være sat uden for døren. Det er så anden gang i dette byråd. Første gang var den 21. november 2021 efter valget, hvor konstitueringsgruppen lukkede sig inde i det berømte “kosteskab” for at sikre sig en blå borgmester og fordele alle de vigtige udvalgsposter mellem sig.

I oppositionsgruppen mener vi, at det var en dårlig start for det brede samarbejde i byrådet. Og nu gentog det sig på det første budgetforhandlingsmøde, hvor der var fokus på driften.

Vi mødte op med tre forslag som alternativ til det foreliggende budgetmateriale. Vi pegede på en skattestigning, øget kassetræk og overførsel af midler fra anlæg til service. Vores forslag ville ikke løse alle udfordringer, men det ville tage toppen af dem, så vi kunne undgå at lukke skoler og ældrecentre samt sende flere penge til skolerne og specialundervisningsområdet. Med andre ord: Vi ville sikre den borgernære velfærd.

Men der blev aldrig en forhandling. Konstitueringsgruppen havde sat hegnspæle solidt i jorden, og de var meget direkte med spørgsmålet: Kan I være med? Hvis ikke - så er døren dér. Det handlede om lukning af skole og ældrecentre. Der var ingen vilje til at følge vores spor, hvilket normalt sker i en forhandling. Parterne deler ideer, forslag og synspunkter og afdækker på den måde muligheder og begrænsninger. Og ud af den proces opstår kompromisser og løsninger.

Så vi forlod forhandlingen. Eller det er mere rigtigt at sige: Vi blev tvunget til at gå!

Men midt i al mørket kom der svar fra Indenrigsministeriet, der gav os lov til at hæve skatten efter en anmodning gennem vores Økonomiudvalg. Det gav vores 3 forslag medvind og dermed nyt håb. Men svaret fra konstitueringsgruppen var fortsat nej, og dermed blev hegnspælene slået endnu dybere i jorden.

I oppositionsgruppen holder vi fast i vores 3 forslag. Vi tror, der er en anden vej, der kan sikre den borgernære velfærd for vores børn, unge og ældre.

Så lige nu står vi ved en skillevej. Ikke bare nu - men også i forhold til de kommende år. Vil vi samle vores byråd - eller skal fronterne trækkes op?

I oppositionen vil vi gerne samle byrådet, fordi vi tror på værdien af sammensmeltningen af forskelligheder. Det er dét, der giver liv og næring. Så vi er klar til at genoptage forhandlingerne. Vel at mærke - forhandlinger, der følger flere spor og muligheder.

 

e-max.it: your social media marketing partner