Af Birgitte Wilsted Simonsen,  byrådsmedlem for De Konservative - Rebild kommune, Børne- og Ungeudvalget & Børne- Familieudvalget

Fodbold, humanitært arbejde, håndbold, badminton, spejder, tennis, hjerteløber med mere – de seks medlemmer i byrådsgruppen ved Det Konservative Folkeparti i Rebild kommune har altid haft et stort engagement i det lokale foreningsliv.

Med vores kendskab til forskellige foreninger, er vi ikke i tvivl om, at det lokale foreningsliv i Rebild kommune er af vital betydning for identitet og samhørighed i den enkelte by. Det er her underordnet, om man bor i en af de lidt større byer eller i en af kommunens mange landsbyer. Foreningerne er samlingspunkt og netværk for de mange frivillige, og gennem den sociale kontakt, så er foreningen med til at give både mental og fysisk sundhed. 

Foreningerne er med til at løse mange opgaver, som ikke umiddelbart ligger i deres normale aktivitet. Meget af dette løses uden direkte hjælp fra det offentlige – tænk eksempelvis på hvad foreningslivet har af betydning for ensomhed hos unge og ældre samt den generelle folkesundhed.

Den store indsats, som foreningerne og de frivillige yder, kan vi ikke være taknemmelige nok for.

Til efterårets budgetforhandlinger i Rebild Kommune er det allerede klart, at vi i de kommende år kan blive udfordret på økonomien. Vi kommer ikke til at undgå, at mange områder bliver berørt.

Det konservative folkeparti vil her ikke glemme, hvor stor en rolle foreningerne spiller i vores dejlige kommune. For begrænsende midler sørger foreningerne og alle de frivillige for en lang række tilbud til kommunens borgere – tilbud der ikke vil blive givet, hvis det netop ikke var for foreningerne.

Hos den konservative byrådsgruppe vil vi arbejde på, at der sker en forbedring af de vilkår, som de frivillige foreninger i Rebild Kommune arbejder under – dette er ikke kun økonomisk, men eksempelvis også gennem den daglige dialog og vejledning som de kommunale forvaltninger i dag yder foreningerne. Med etableringen af Frivilligcenter Rebild i Støvring har vi taget et stort og vigtigt skridt mod en optimering af dialogen med kommunens foreninger.

Vi ønsker, at der arbejdes for, at de mange foreninger i kommunen gives de rette betingelser, så foreningerne bliver et endnu større aktiv i vores kommune, til glæde for borgernes sundhed.

Rebild kommunes mange frivillige i foreningerne har en afgørende betydning for at gøre vores kommune attraktiv. Det ønsker Det Konservative Folkeparti at støtte op om.

 

e-max.it: your social media marketing partner