Af Karl Andersen, Hobrovej 92 C 2-4, 9530 Støvring

STØVRING: På landsplan er kun 15,3 procent af social- og sundhedspersonale  ansat på fuld tid, det er en meget lavt. Det er er lav andel sammenlignet med andre kommunale overenskomstområder. De såkaldte kolde hænder, som sidder bag computerskærmen for at føre kontrol med dem med de varme hænder som i forvejen løber stærkt.

Ikke overaskende tegner Rebild Kommune sig kun for 5,3 procent. Når der er så mange, der ikke er på fuldtid, så hænger det sammen med dårlig arbejdsklima og vilkårene som de ansatte bydes. Det kan Rebild Kommune ikke være bekendt.

Hvorfor indfører kommunen ikke, at alle job i ældreplejen skal op på fuld tid undtagen nattevagtstillingerne, som af helbredshensyn fortsat skal være på deltid?

Få nu ryddet op i plejesektoren én gang for alle! Giv de ansatte bedre arbejdsvilkår og en anstændig løn. Så vil der være flere, der vil arbejde på fuld tid til gavn for hele samfundet og aflaste hele det danske sundhedsvæsen på vores sygehuse.

Hvorfor nu ikke droppe de dyre prestige projekter?

Glem Ny Nibevej - et prestigeprojekt  til  over 100 millioner kroner - inden det bliver en realitet og ødelægger en masse natur.

Brug ikke 60 millioner+ inden projektetet er færdigt - på en gangbro over banen, når der i forvejen er en overgang over banen og en tunnel 100 meter derfra. Det er spild af økonomi i den hårdt trængte kommunekasse.

Brug hellere pengene på at få rettet vores fortove op i vores byer, som er i en søgelig forfatning til stor gene for de ældre borgere, der bruger rollator. Få nu lavet bedre opkørsler fra vejene op til fortovsfliserne, som nogle steder er meget høje.

Hobrovej i Støvring mangler en fodgængerovergang ved Kærvej, da mange ældre har problemer med at komme over gaden, når de skal fra banken og til apoteket.

Der mangler bænke på Hobrovej. Der har før været bænke langs Hobrovej, men dem har kommunen fjernet.

Byen mangler også et offentligt toilet til de trængende. Det kan ikke være rigtigt, at de handlende skal lægge toilet til. Det er en belastning for butikkerne.

Hvad med lidt  mere velfærd?

Nu henter man igen grønthøsteren frem for at finde besparelser til mere velfærd til fordel for prestigeprojekter.

Det er de svage handicappede, de syge og de ældre borgere, der igen-igen må holde for, når sundhedsektoren har et efterslæb på 20 millioner kr. fra tidligere år.

Det kan ikke være rigtigt, at de svage skal holde for hver gang til fordel for prestigeprojekter. Få nu ryddet op en gang for alle!

e-max.it: your social media marketing partner