Af Peter Hansen, gruppeformand, Socialdemokratiet i Rebild kommune

Ny Nibevej giver panderynker i den socialdemokratiske gruppe, og derfor fremførte vi også vores bekymring på månedens byrådsmøde. Projektet Ny Nibevej rykker længere og længere syd på, og der bliver større og større omvej i forhold til den oprindelige og mest hensigtsmæssige linjeføring. Samtidig bliver projektet dyrere og dyrere. Regningen kender vi ikke endnu – men ingen tror på, at de afsatte penge slår til. Og alligevel snakker vi ikke om økonomi!!!

Nu har et flertal bestemt, at der skal arbejdes videre med den grønne linjeføring i projektet, og til vores store overraskelse i Socialdemokratiet skal en løsning syd om Porthusvej undersøges som alternativ. Dette til trods for, at firmaet MOE i deres notat kommer med følgende anbefaling: ”Det anbefales ikke, at der arbejdes videre med en placering af vejen, der ligger syd for Porthusvej, da løsningen vil indeholde for mange ulemper i forhold til linjeføring nord for Porthusvej, uden at tilbyde egentlige fordele.” Det er svært at forstå, hvorfor denne anbefaling overhøres, og det er ikke rimeligt at skabe øget usikkerhed og frustration for lodsejerne i området, der blev stillet noget andet i udsigt ved byrådsbeslutningen i juni 2021!

Derfor foreslår vi i Socialdemokratiet, at vi opdeler projektet Ny Nibevej. Lad os få lavet vejen fra dambruget til Hobrovej, og udskyd så resten til vi har fået løst udfordringerne med at få bygget skoler og daginstitutioner samt sikret trafiksikkerheden rundt om i kommunen.

e-max.it: your social media marketing partner