På vegne af den socialdemokratiske byrådsgruppe Thøger Elmelund Kristensen, byrådsmedlem

 

Byrådsmødet i februar må have efterladt de få tilhørere i forvirret tilstand. Samtidig med at der blev talt meget om økonomiske problemer, var især de Konservative klar til at afsætte mange millioner til en avanceret fodgængerbro over både jernbane og veje mellem Støvring Station og Støvring Ådale. 

Økonomien på ældreområdet er kørt så meget af sporet, at Økonomiudvalget har krævet en ekstern konsulent sat på sagen. Ældre, Pleje og Omsorgsudvalget har tilkendegivet, at de umuligt kan få det til at hænge sammen, når budgettet er vedtaget med huller på flere millioner og samtidig har udsigt til overførte underskud fra tidligere år på mere end 20 millioner. Udvalget har arbejdshandskerne på og en række initiativer, der skal få styr på overforbruget. Men det samlede byråd kommer til at skulle tage stilling til en stor regning uanset hvad vi gør.

Tryghed og god service over for de ældre er en kommunal kerneopgave. Vi skal levere god hjemmepleje og modernisere vores decentrale ældrecentre. Det er alfa og omega, at vi giver gode og velorganiserede arbejdsforhold for medarbejderne - kaos og vikarer koster alt for mange penge.

Økonomisnakken førte direkte over i en drøftelse af budgetprocessen. Besparelser er for ofte kommet som hovsa-beslutninger uden inddragelse af medarbejdere og borgere i at finde de rigtige løsninger. Samtidig har grønthøster-besparelserne lagt gift ud for dialogen og undergravet tilliden til en ellers billigt drevet kommune. I andre kommuner kan man finde ud af en reel politisk dialog om prioriteringer i løbet af forår-sommer, så man har et grundlag for reelle beslutninger om hvilken service vi har råd til.

Da broen kom på dagsordenen stod det klart, at de konservative ønskede at fastholde en løsning til 30 mio kr. - selv om byrådet kun har afsat 14,5. Fodgængere og skolebørn fra området øst for banen kan krydse jernbanen ved Støvring Station eller gennem viadukten ved Kærvej ca 100 m derfra. Men der ønskes en ny bro, der går hele vejen over områdets nord-syd-gående veje øst og vest for jernbanen. Der er dog stor skepsis fra alle andre end de Konservative over denne voldsomme udgift. samtidig med at vi mangler finansiering til byggeri af både skole og daginstitutioner og samtidig med at vi har store udfordringer med trafiksikkerheden andre steder. 

Byrådet er ved at komme godt i gang - og der tegner sig både store udfordringer og store ønskesedler. I de kommende måneder vil det vise sig om den kamp ender i afbalancerede løsninger, hvor de væsentligste udfordringer adresseres uden at den kommunale service køres i sænk.

 

e-max.it: your social media marketing partner