Lene Schmidt Aalestrup.
Rebild skal være et godt sted at bo og udfolde sig uanset alder. Rebild Kommune har en sund økonomi og penge i kassen.
MEN serviceramme og anlægsloft lægger en hård dæmper på visioner og gode intentioner i budgetlægningen.  Her bliver vi mødt med begrænsninger ovenfra, mht. hvor meget serviceramme og anlægsloft må stige hvert år.  
Det er en kæmpe udfordring for Rebild Kommune, der er en attraktiv bosætningskommune, der tiltrækker borgere og skattekroner. Rebild Kommune har en bred og god borgersammensætning der på alle måder bidrager til vores fælles REBILD.
Men trods det kan vi ikke tilgodese selvsamme borgere med serviceforbedringer for børnepasning, skoler og ældrepleje. År efter år er vi i Rebild udfordret på opdrift af myndighedsopgaver inden for sygepleje, flere ældre borgere og desværre også en kraftig stigning af demensramte.
Pengene følger simpelthen ikke med de øgede opgaver. Det er ikke kun Rebild Kommune, der står med de udfordringer, det samme gør sig gældende i landets øvrige kommuner. Oven i er kommet uforudsete udgifter i forbindelse med Covid-19.
Så Rebild Kommune er udfordret på især sundhedsområdet og budgetterne holder ikke stik år efter år.
Men det er bundne opgaver og vi kan ikke lade borgerne i stikken. Vi skal have ændret organiseringen i udvalgene, hvor gennemsigtighed og inddragelse skal i fokus. Vi har brug for en overordnet plan, hvor det nye byråds sætter sig sammen fra start og vender alle udvalgsområder, således der i langt højere grad skabes ejerskab og fokus på vores fælles REBILD.
Sammen skal vi prioritere områderne i udvalgene så vi alle 25 får lavet en fælles vision for de kommende 4 år.
Det er afgørende for en kommune i vækst og en serviceramme der begrænser os!
e-max.it: your social media marketing partner