Vagn Flink, Nørregade 23 Rørbæk

Sidste gang jeg skrev lidt og menighedsråds arbejdet ved Rørbæk, Grynderup og Stenild sogne (RGS) var jeg lidt inde på samarbejde med Kirkerne i Durup, Kgs.Thisted og Binderup(DGB) der er faktisk allerede startet lidt op nu, hvor begge præster begynder, at planlægge og afløse for hinanden, det er spændende, men betyder nok vi i RGS sognene ikke kan regne med der er to gudstjenester om søndagen, det er meget for en præst og have 3 gudstjenester samme dag. Jeg synes det kunne være spændende om de 2 menighedsråd kunne mødes i det nye år for, at drøfte yderligt samarbejde mellem de 36 sogne.

Siden sidst er jeg blevet valgt til Provsti udvalget, som er det overliggende organ for alle menighedsrådene i Rebild kommune, jeg sidder blandt andet sammen med Kaj Møller fra Li. Binderup, det bliver spændende at være med til at præge udviklingen af folkekirken i hele Rebild kommune. En af de opgaver der begynder at trænge sig på er, at vi skal have kaldt en ny provst, Holger Lyngberg har meldt sin afgang medio 2022, efter mange års god og tro tjeneste.

Jeg kender naturligvis området her – ja hele det område hvor Nørager avis bedst ,men har meget fokus på, at hele provstiet skal hænge sammen, det må aldrig blive en kamp mellem by sogne og landsogne.

Til slut vil jeg lige oplyse, at jeg skriver på egne vegne, og mine holdninger og meninger er nødvendigvis ikke de samme som resten af menighedsrådet.

e-max.it: your social media marketing partner