Birgitte Wilsted Simonsen, Støvring - byrådskandidat liste C og formand for Rebild Kommunes Kulturråd.

For 4 år siden stillede jeg op til byrådet i Rebild Kommune for første gang. Det var spændende, at skulle være en del af det lokale politiske liv. Det blev nogle hektiske uger, hvor jeg fik nogen politisk erfaring, de første lokalpolitiske kontakter og ikke mindst fik jeg prøvet borgermøder, læserbreve, borgerhenvendelser og at være aktiv på gaden med kontakt til vælgerne.

Selv om det var nogle hektiske uger, så var de bestemt fyldt med positive oplevelser. Dog står en enkelt bemærkning fra de sociale medier stadig tydelig i min hukommelse ”Ingen kan ødelægge et samfund så effektiv, som politikere!”.
Denne sætning har jeg tænkt på nogle gange under valgkampen her i 2021. Tonen i lokal politik kan være direkte – nogle vil måske lige frem sige hård, men jeg har kun oplevet politisk uenighed. Når de politiske foldere, balloner og bolsjer med logo pakkes sammen, så går man over til at blive borger som alle andre  i kommunen. Borgere, der kun vil hele Rebild Kommune det bedste for fremtiden.
For mig som politiker, så har jeg en række områder, som jeg gerne vil kunne give fokus i byrådet, hvis jeg skulle blive valgt ind i de næste 4 år.
·       Vi skal have et varieret udbud af boliger – herunder skal boliger til unge og ældre have øget fokus.
·       Kommunens ældre medborgere skal ud over grundlæggende pleje, også tilbydes aktivering og social nærvær i deres dagligdag.
·       Der skal sættes fokus på sårbare og udsatte børn og unge. Alle børn og unge skal have en opvækst i trygge rammer.
·       Vores skolesystem skal uddanne vores børn bedst muligt. Vi skal hjælpe de børn, hvor skolen er lidt udfordrende. En god start på fremtiden er vigtig.
·       Der skal fokus på de frivillige foreninger i kommunen. Foreningerne er et vigtigt aktiv for borgere i alle aldre, og har stor betydning for lokalsamfundene.
·       Rebild Kommune skal have et rigt kulturliv. Kunst og kultur giver os mange oplevelser, og er med til at gøre vores dagligdag mere farverig og spændende.
·       Rebild Kommune har en enestående natur, som vi skal passe på. Vi skal arbejde for at beskytte vores natur. Der skal være plads til aktivitet, men vi skal også sikre plads til uberørt natur med stor artsrigdom.
Jeg håber, at ovenstående ønsker kan give et lille bidrag til, at fjerne opfattelsen af, at ”Ingen kan ødelægge et samfund så effektiv, som politikere!” – vi prøver, at gøre Rebild Kommune bedre hele tiden.
e-max.it: your social media marketing partner