Torsten Topbjerg, byrådskandidat for Radikale Venstre i Rebild Kommune, Hjordalsvej 9, 9530 Støvring.
 Der er ikke grænser for hvor meget kandidater til byrådsvalget vil det godt for vores lille kommune og dets lokalsamfund. Sådan skal det være og vil det være i et valgår. Der bliver lyttet og taget imod synspunkter i overflod for tiden. Disse bliver bragt som læserbreve, valgvideoer på de sociale medier, husstand omdelte folder mv. Jeg er nok ikke selv så meget bedre når det kommer til stykket. Hvis jeg skal være ærlig. Man skal kæmpe for at blive set i det store brede felt af kvalificerede kandidater med gode ting på hjertet for vores lokalsamfund. Der er dog kun byrådsvalg hver fjerde år og oplevelsen er, at den politiske synlighed og dialogsøgen er noget mindre i de tre år som kommer før næste valg i 2025.
Hvordan får vi så gang i dialogen og følingen med borgerne også i de år hvor der ikke er kommunal eller folketingsvalg? Vi kan selvfølgeligt hver især kontakte en af de 25 nyvalgte byrådsmedlemmer for at få den direkte linje ind i det politiske maskinrum. Jeg tænker dog at vores 9 lokalråd og landsbyrådet kunne spille en endnu mere aktiv rolle i hverdagen for flertallet af vores borgere – hvis vi aktivt støttede op omkring disse. Dvs. både klædte dem på til opgaven og gav dem en større service fra kommunens forvaltning i deres arbejde med at inddrage de lokale borgere i de beslutninger der tages ad politisk vej og fra forvaltningen.
I flere kommuner giver forvaltningen de nyvalgte lokalråd et kort kursus i forvaltningsret, det politiske lokale system som byråd og udvalg samt planloven. Hos os, må det enkelte lokalråd selv finde ud af dette. Derved bliver der lidt for meget forskel på de forudsætninger og vilkår det enkelte lokalråd har. Flere lokalråd oplever desuden, at det kan være lidt uklart hvem man kontaktet i forvaltningen hvis man har spørgsmål. Herunder også at man aktivt bliver briefet og inddraget aktivt fra forvaltningens side når der er noget på vej lokalt. Jeg vil derfor foreslå, at der bliver navnsat en person i forvaltningen som har denne aktive rolle ift. kommunens lokalråd og landsbyråd.
Til gengæld ser jeg så gerne, at de enkelte lokalråd f.eks. selv organiserer formandsmøder med de lokale skoler, børnehaver, idrætsforeninger, grundejerforeninger, erhvervs- og handelsforeninger. Dette suppleret med offentlige temamøder og aktiv tilstedeværelse på de sociale medier og fysisk til lokale begivenheder. Dette for derved at kunne opsamle hvad der rør sig lokalt. Lokalråd og landsbyråd har potentialet til at være dem der står for den gode dialogsøgende borgerinddragelse i hverdagen. At være talerøret for det lokale samfund. Om der er tale om Sørup Støvring eller et af de øvrige lokalråd i kommunen. Potentialet og mulighederne er der – hvis vi vil det fra det nye Rebild Byråd.
e-max.it: your social media marketing partner