Birgitte Wilsted Simonsen, Støvring - byrådskandidat liste C og formand for Rebild Kommunes Kulturråd.

Sammen med 300 andre deltog jeg på en gåtur i Rold Skov, hvor Naturstyrelsen fortalte om planerne for en eventuel lokal naturnationalpark. Det var spændende at høre nærmere om planerne, og hvad et kommer til at betyde for biodiversiteten, adgangen til området, foreningernes muligheder for at bruge statsskoven m.m. 

Rigtig mange gange blev der sagt "det må vi se på" eller "det må vi overveje nærmere", men min helt egen konklusion er, at en naturnationalpark vil komme til at lægge en række begrænsninger på frilufts- og fritidslivet frem over. Det er blandt andet:

• Større stævner for mountainbikere, orienteringsløbere og andre vil sandsynligvis ikke kunne afholdes.
• Større spejderaktiviteter og -lejre på jamborettepladsen vil sandsynligvis ikke kunne afholdes.
• Mountainbikere vil få det svært at kunne vedligeholde/ændre deres spor.
• De mange brugere af skoven vil skulle færdes sammen med minimum 60 kreaturer med potentiel risiko for konflikt.
• Kulturminder, kilder og tilsvarende skal måske hegnes inde for at beskytte mod "store græssere".
• Cyklister vil sandsynligvis skulle passere over fæ-riste på nogle af de større offentlige veje - ikke fremmende for cyklismen.

Der foregår i øjeblikke høring om en mulig naturnationalpark i Rold Skov, men vi ved reelt ikke hvad vi høres om. Hvordan skal frilufts- og foreningslivet kunne komme med en stillingtagen, når man ikke endnu ved, hvad det kommer nærmere til at betyde. Med så stor en beslutning, så skal beslutningsgrundlaget være helt klart - det vil være ordentlighed over for frilufts- og fritidslivet.

Som en sagde til mig på gåturen. Det er vel lidt det sammen, som hvis Rebild Kommune spørger, om man har indvendinger mod, at naboen bygger til - uden at oplyse om det er en virksomhed, et parcelhus eller en vindmølle, man får som nabo. Det vil ingen af os se det rimelige i.

Den korte sammenfatning må derfor være - Det er her og nu et nej tak til en naturnational park fra mig, men ja tak til mere urørt skov, mere skov til rekreativt brug og mere skov til træproduktion.

e-max.it: your social media marketing partner