Af Karl Andersen, Hobrovej 92 C 2-4, Støvring

Ja, der er over 80 opstillede. Hvad kan vi bruge det til, da der kun er plads til 25 i Rebild byråd? Er det mon fordi, at det er så attraktivt at få sit navn på stemmesedlen? Det er bare spild af ressourcer. Tænk alt det unødvendige papir, der skal til.

Det er bare med til at gøre den almindelige borger mere frusteret og usikker på, hvor krydset skal sættes.

“Ja. ja la wos nu si wa di fo uoe”
Der er ingen grænser for, hvad de forskellige partier tilbyder. Man må bare håbe, at de har magt som de har akt. Men det ender som det plejer, de er så enige om alting før valget, men bliver lige så uenige bagefter. Ganske enkelt fordi der er kamp om pladserne i de forskellige udvalg. Der bliver lokket fra  både den ene og anden side.

Vi må håbe, at de valgte vil behandle hinanden på en sober og pæn måde. Holde de løfter de gav før valget, og ikke lave rævestreger lige som  nogle gjorde ved sidste valg. Lad  nu være med at svine hinanden til.

Lad nu ikke miljødebatten tage overhånd
Det er som om valgkampen drejer sig mest om miljø, som alle tror, de kan gøre noget ved. Er det klimatyranni eller kærlighed til vores klode?

De som kalder sig  “ekspert“, slynger om sig med tal og opgørelser fra alle mulige undersøgelser og målinger vedrørende klimaet,  med de skyhøje trusler, der stilles op i pressen, som  selv lægmænd ikke kan forstå.  Det er med til at vildlede befolkningerne på vores klode. Nu skal det være vores køer på markerne, der skal have skylden. Jeg har selv været kopasser, men hvis en ko udleder så meget metangas er det  mærkeligt, at vi aldrig har hørt en kostald sprænge i luften. 

Men hvordan kan de nu måle det? Man påstår, at landbruget udleder en tredjedel af CO2-udslippet. Man glemmer at modregne CO2-omdannelsen af de afgrøder, som landbrugets afgrøder, skove og planter står for nemlig de afgrøder som landmanden bruger til sine dyr.

Derfor har borgmesteren stolt “inviteret miljøministeren - en ulv i fåreklæder“ til miljødebatten på Hotel Comwel i Rebild den 27. oktober.

Tilbage til det kommende kommunalvalg
Vi kan få valgt nok så gode kommunalpolitikere, men hvad hjælper det når forvaltningstyranniet har bestemt hvad der skal ske i de næste fire år. Tyranniet sidder bag deres computerskærm og manipulerer med tal og beslutninger, som vores folkevalgte ikke har nogen indflydelse på. Der bliver ikke lyttet til borgernes ønsker, fordi det hele er bestemt i forvejen. Så længe forvaltningstyraniet har den magt som de har bliver demokratiet sat over styr.

Man kan få lyst til at spørge: Hvor er Rebild Kommune henne om 5-10  år, når de er 5-10 år bagud med udviklingen i kommunen? Det er 10-12 år siden, at man begyndte at udstykke byggegrunde øst for banen, men først nu får øje på, at der følger altså også vuggestuer, børnehaver og skoler med.

Derfor er Rebild Kommune bagefter i tiden. Nu har det nuværende byråd fået lagt et nyt budget 2022-2025. Den nuværende borgmester er godt tilfreds med budgettet. Det beklagelige er bare, at det holder ikke.

På skoleområdet er der store udfordringer med den  udvikling, som kommer. Der vil mangle skolekapacitet. Man forsøger at lave forskellige lappeløsninger  med udvidelser. Hvorfor købte man ikke City Centret til at udvide Bavnebakkeskolen?

Sundhed og velvære er der heller ikke nok til. Man glemmer stadigvæk, at visse befolkningsgrupper - i kraft af at vores ældregeneration - vokser. Det er borgere fra årgange 40-50-60, der melder sin ankomst. Det er de stor årgange. Den smule der er afsat til velfærd og sundhed rækker ikke ret langt, derfor skærer man 47 % af hjemmehjælpen i plejesektoren væk. Der er da noget galt. Samtidig er kommunen  blevet pålagt fra regionerne, at de skal modtage og færdigbehandle patienter fra vores sygehuse. Patienter som stadig er plejekrævende og ikke kan vende hjem til egen bolig.

De må kalde mig debatør, provokatør, samfundsrevser eller lige, hvad de har lyst til, mig er der ingen,  der kan lave om på.

e-max.it: your social media marketing partner