Af Lene Aalestrup, gruppeformand

Budgetaftalen for 2022 er underskrevet og alle 25 byrådsmedlemmer står bag et budget med nogle vigtige fokusområder 

I går blev der indgået budgetaftale, og Det Konservative Folkeparti kan fuldt ud tilslutte sig aftalen. 

På budgetmødet blev der diskuteret en ændring af proceduren ved de fremtidige budgetforhandlinger. Et flertal ønsker, at budgetproceduren skal være mere inddragende og tilrettelægges anderledes. Byrådet blev også enig om at kigge på den faste såkaldte ”grønthøster”-model. Der skal kigges mere nuanceret på besparelser. På nogle områder er kommunen ikke selv herre over udgifterne. 

Skolerne får tilført 2 mio. og PPR tilføres 0,5 mio. Der blev indgået aftale om to nye daginstitutioner i hhv. Skørping og Støvring via OPP-modellen (Offentlige og Private Partnerskaber) til en samlet værdi på 40 mio. Til udvidelse af skolekapaciteten i Støvring blev der afsat 91,4 mio. i årene 2022-2025. Nu starter en bredere og mere inddragende proces for at kvalificere dette yderligere, så vi sikrer den rette løsning på skolekapaciteten i Støvring.

I sundhedsudvalgets råderumskatalog tilføres sygeplejen, sundhedsplejen og en øget demensindsats med 4,2 mio. via omfordeling. 

Derudover vedtog byrådet en moderniseringsplan for pleje- og ældreboligerne med inddragelse af borgerne og øvrige relevante partnere i processen.

På kultur- og fritidsområdet afsættes en bredbåndpulje, samt midler til fritidspas, så alle børn og unge har mulighed for at deltage i fritidsaktiviteterne. Der tilføres yderligere 2,2 mio til anlægsprojekter i 2023.

På teknik- og miljøområdet tilføres der 1,5 mio til naturområdet ved Mastrupsøerne til etablering af stier og lys mm. Der er enighed om at lave en gennemgang af alle Rebilds fortove, for at sikre en væsentlig forbedring for de gående. Der var også enighed om at igangsætte en proces med henblik på bæredygtig verdensmålsbyggeri i Rebild. 

e-max.it: your social media marketing partner