Af Klaus Anker Hansen, Socialdemokratiet

Støvring oplever netop nu udfordringer indenfor såvel skoleområdet som idrætsområdet - men de kan løses!

På skoleområdet er de to nuværende skoler Bavnebakken- og Karensmindeskolen i den grad udfordret på pladkapasiteten. Begge skoler har i de seneste år oplevet stor elevfremgang, så stor at de - efter min mening - har ramt deres maksimum, og derfor ikke bør optage flere elever.

En mulig løsning kunne derfor være, at opstarte byggeri af en tredje skole. Jeg forestiller mig en skole fra f.eks.  0-3 klasse. Herefter kunne skolen så videreudbygges, efterhånden som der kommer flere tilflyttere, og hermed flere børn. Hvis behovet stadig er der, kunne der om få år stå en hel og færdigudbygget skole klar. 

Samme model benyttede man faktisk, da men i sin tid byggede Karensmindeskolen.

På idrætsområdet er specielt SIF - fodbold presset på kapaciteten. Igen flere tilflyttere og hermed flere skolebørn øger behovet for en snarlig løsning. Jeg forestiller mig, at en udvidelse af den eksisterende kunstgræsbane kunne være en løsning, for hvis jeg har forstået det rigtigt, er det specielt på træningsbaner man er presset.

To udfordringer der kan løses - forholdsvis let!

Det der bare kræves er at det kommende byråd synes om ideen og bakker op herom!

e-max.it: your social media marketing partner