Af Peter Hansen, gruppeformand og borgmesterkandidat for Socialdemokratiet

I sidste uge kunne jeg læse uddrag af byrådsmødet refereret af de konservative Holger Pedersen og Kim Hornbech. De kom godt omkring det hele – næsten! Jeg savner dog nogle nuancer i de to sager, som tiltrak sig opmærksomhed og diskussion. Derfor vil jeg på Socialdemokratiets vegne gerne gøre rede for, hvorfor vi stemte eller undlod at stemme, som vi gjorde i de to sager:

I sagen om Ny Nibevej undlod vi at stemme af flere grunde. Vi er imod flertalsbeslutningen om placering og tilkobling af den nye vej, samtidig med at vi ønsker at sætte os selv fri i forhold til de kommende budgetforhandlinger om de mange anlægsprojekter i Rebild Kommune. Her er vi under et voldsomt pres, og derfor er der al mulig grund til at se på projekterne med nye øjne.

I punktet om planprioriteringen for tredje kvartal stemte vi imod, fordi vi i området syd for Buderupholmvej ønsker at begrænse lokalplanen til institutionsformål, samt at økonomi til cykelsti og eventuel stamvej bør begrænses mest muligt. Det skal ses i sammenhæng med, at vi i Socialdemokratiet ønsker en helhedsplan for området, der kan sikre infrastrukturen og trafiksikkerheden, så vi ikke laver samme fejl som ved udviklingen af Høje Støvring. Her bliver børn i dag kørt i skole, fordi vejen er trafikfarlig!

Og så vil jeg slutte af med samme bemærkning som Holger Pedersen og Kim Hornbech: Ja, det var et byrådsmøde med en god ånd og stemning – både før, under og efter mødet. Lad os få mere af det.

e-max.it: your social media marketing partner