Af Birgitte Wilsted Simonsen, Støvring - byrådskandidat liste C og formand for Rebild Kommunes Kulturråd

 

Gennem mit engagement som spejderleder i Støvring har jeg i flere år deltaget i forskellige affaldsindsamlinger i Rebild kommune. Det har på mange måder været overraskende - ja, nogle gange næsten rystende, at se hvilke mængder af affald, der har kunnet findes rundt omkring i kommunen.

Det ene år blev på en 5 km strækning tæt på motorvejsafkørslen i Haderslev fundet over 2.000 cigaretskod, mens 50 spejdere i et andet år i Støvring på en dag fik indsamlet 161,5 kg affald, hvortil skal lægges knap 200 øl- og sodavandsdåser.

Voldsomme tal for affald, når man tænker på at det er langs offentlige veje, hvor der reelt set ikke skulle findes affald. Desværre kan vi efterhånden finde affald de fleste steder - affald, som ikke alene skæmmer naturen, men også kan være farligt for dyr i naturen, men også for de dyr, der er på markerne.

I år har de ældste spejdere fra Det Danske Spejderkorps i Støvring, sammen med et par ledere, haft opgaven at samle affald langs landevejen mellem Sørup og Øster Hornum.

Det var generelt en positiv oplevelse, for efter gennemgang af strækningen kunne konstateres, at der ikke var fundet så meget affald som forventet. Øl/sodavandsdåser sammen med cigaretskodder og cigaretpakninger var det, som især blev fundet. Hertil kom en del plast og pap. Det  blev dog kun til knap 5 kilo.

Måske skyldes den forholdsvis begrænsede mængde affald, at der allerede er nogen, som frivilligt går og rydder op på strækningen. I så fald skal de have en stor tak for det.

Men jeg håber dog mere, at det er de bilister, der kører på strækningen, er nogle rigtig fornuftige mennesker, der har forstået, at man selvfølgelig ikke smider affald langs vejene.

Jeg ved ikke, om det er det ene eller andet, men som nogle af dem, som bruger strækningen meget, skal indbyggerne i Sørup og Øster Hornum have tak, fordi vi andre kan glæde os over, at der trods alt lå så lidt affald på strækningen her i juni 2021.

e-max.it: your social media marketing partner